பகுதிகளில் UTM கூகிள் எர்த் பதிவிறக்கம்

இந்த கோப்பில் யுடிஎம் மண்டலங்கள் கிமீஸ் வடிவத்தில் உள்ளன. பதிவிறக்கம் செய்தவுடன் அதை அன்சிப் செய்ய வேண்டும்.

இங்கே கோப்பை பதிவிறக்கவும்

UTM மண்டலங்களை கூகுளே பூமியின்

இங்கே கோப்பை பதிவிறக்கவும்

குறிப்பாக மட்டுமே ..., நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் நினைக்கும்போது அனைவருடைய போன்ற பிரிவுகளில் உருண்டையிலிருந்து புவியியல் ஆய வரும் செங்குத்து வெட்டுக்கள் நடுக்கோடுகள் (நீளம் அழைக்கப்படுகிறது) செய்ய மற்றும் கிடைமட்ட வெட்டுக்கள் இணை (அட்சரேகைகளில்கூட என்று) வசூலிக்கப்படும்.

Latitudes கணக்கீடு பூமியின் இருந்து பூஜ்ஜியம் இருந்து வடக்கு அல்லது தெற்கு equator, ஒரு பகுதியாக உள்ளது துகள்கள் மற்றும் இந்த இரண்டு பகுதிகளாக hemispheres அழைக்கப்படுகின்றன.

தீர்க்கரேகைகளைப் பொறுத்தவரை, இவை கிழக்கே பூஜ்ஜிய மெரிடியன் எனப்படும் கிரீன்விச் மெரிடியனில் இருந்து பட்டியலிடத் தொடங்குகின்றன, அவை 180 டிகிரியை அடையும் வரை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, அதே மெரிடியன் பூமியைப் பிரிக்கிறது (ஆன்டிமெரிடியன் என அழைக்கப்படுகிறது), இந்த பாதி " கிழக்கு". பின்னர் மற்ற பாதி மேற்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது, பொதுவாக W (மேற்கு) ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது, மெரிடியன்கள் கிரீன்விச்சிலிருந்து தொடங்குகின்றன, ஆனால் எதிர் திசையில் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து 180 டிகிரி வரை.

1 புவியியல் பயன்பாடு

இதனால் ஸ்பெயினில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அட்சரேகை 39 N மற்றும் நீளமானது X W, பெருவில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அட்சரேகை 3 S மற்றும் நீளம் 10 W. இருக்கும்

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரத்தில் செய்ய வேண்டிய ஆயத்தொலைவுகளை நிர்ணயிக்கும் இந்த வழி, இது பூமியின் மையத்திலிருந்து மேற்பரப்பை நோக்கித் தொடங்கும் ஒரு திசையன் என்பதால், கூகிள் எர்த் பயன்படுத்தும் திட்டம் இதுவாகும், இதுதான் வழி கி.மீ.எல் கோப்புகளால் பயன்படுத்தப்படும் ஆயத்தொகுதிகளில், கூடுதலாக ஒரு குறிப்பு ஸ்பீராய்டு சேர்க்கப்படுகிறது, இது அளவீட்டு நோக்கங்களுக்காக பூமியின் மேற்பரப்பை தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கான வழியாகும். கூகிள் WGS84 ஐ குறிப்பு கோளமாகப் பயன்படுத்துகிறது (கூகிள் எர்த் இல் யுடிஎம் ஆயத்தொகுதிகளை உள்ளிட உங்களை அனுமதிக்கும் கருவிகள் இருந்தாலும்). இந்த திட்டத்தின் மிகப் பெரிய நன்மை என்னவென்றால், பூமியின் மேற்பரப்பில் ஒருங்கிணைப்பு தனித்துவமானது, இருப்பினும் தூரங்கள் அல்லது தாங்கு உருளைகளைக் கணக்கிடுவதற்கான செயல்பாடுகளைக் கையாள்வது "புவியியலாளர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு" நடைமுறையில் இல்லை.

UTM ஒருங்கிணைப்பு

யுடிஎம் ஆயத்தொகுப்புகள் உருளை டிராவெர்சோ டி மெர்கேட்டர் திட்டத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பு கோளத்தை கருத்தில் கொள்ளும் கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பூமி எப்போதுமே மெரிடியன்களால் பிரிக்கப்படுகிறது, ஆறு டிகிரி பிரிவுகளில் மொத்தம் 60 ஐ உருவாக்குகிறது, இவை மண்டலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த பகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டிமெரிடியனில் இருந்து, பூஜ்ஜியத்திலிருந்து 60 முதல் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வரை தொடங்குகிறது.

இணையை உருவாக்கும் பகுதிகள் 84 S முதல் 80 N வரை செல்கின்றன, மேலும் அவை C முதல் X வரை செல்லும் எழுத்துக்களால் எண்ணப்படுகின்றன (“I” மற்றும் “O” விலக்கப்பட்டுள்ளன), ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 8 டிகிரி அட்சரேகை உள்ளது 12 டிகிரி கொண்ட எக்ஸ் தவிர.

A, B, Y, Z குறிப்பாக துருவ முனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; Google இந்த பிரிவைச் சேர்க்காது, ஏனெனில் இது துருவ கரடிகளுக்கு மட்டுமே ஒரு வட்டியில் உள்ள ஒரு எண்ணற்ற கணிப்பு தேவைப்படுகிறது.

1 புவியியல் பயன்பாடு

1 புவியியல் பயன்பாடுமொத்தம் மொத்தம் 26 மண்டலங்கள் ஒவ்வொன்றும் 60 கிரேடுகளாக உள்ளன

 • மெக்சிகோ மற்றும் ஜேன்ஸ் பகுதிகளுக்கு இடையே மெக்ஸிக்கோ விழுகிறது
 • ஹோண்டுராஸ் உள்ள XXX மற்றும் பகுதி 16
 • பெரு மற்றும் பெருமளவில் 17 மற்றும் 19
 • ஸ்பெயினில் XX மற்றும் 29 இடையே.

 

கடல் மட்டத்திற்கு குறிப்பு கோளத்தின் தோராயமானது இந்த வரிகளால் உருவாகும் வளைவு உள்ளூர் அளவீட்டின் உண்மைக்கு ஒத்த அளவீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த குறிப்பு ஸ்பீராய்டு, முன்பு (லத்தீன் அமெரிக்காவில் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது) NAD27 ஆகும், தற்போது NAD83 பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது WGS84 என பலரால் அறியப்படுகிறது. வெவ்வேறு கிடைமட்ட குறிப்புகளைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம், இரு கோளங்களின் கட்டங்களும் வேறுபட்டவை.

16 மண்டலம் பயன்பாடுஎனவே ஒரு மண்டலத்திற்கு ஒரு தொடக்க x, y ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது, மத்திய அமெரிக்காவின் விஷயத்தில், 15 மற்றும் 16 மண்டலங்களுக்கு இடையிலான வரம்பு தோராயமாக 178,000 ஒருங்கிணைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 820,000 வரை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ செல்கிறது. இந்த ஒருங்கிணைப்பு வரம்பு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரே அட்சரேகையில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது, ஆனால் நாங்கள் தெளிவுபடுத்துகிறோம், இது ஒரு ஆர்த்தோகனல் கட்டம் அல்ல, ஆனால் உள்ளூர் அளவீட்டு நோக்கங்களுக்காக, இது மிகவும் ஒத்ததாகும். மண்டலங்களுக்கிடையேயான வரம்புகள் மூடுகின்றன, ஆனால் ஒரு மைய அச்சின் அனைத்து பகுதிகளும் உள்ளன, அங்கு முற்றிலும் செங்குத்து மெரிடியன் உள்ளது, இதன் நீளம் 300,000 "தவறான கிழக்கு" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதனால் இந்த மெரிடியனின் இடது மற்றும் வலதுபுறம் எந்த அலகுகளும் இல்லை எதிர்மறை.
அட்சரேகை (Y ஆயத்தொலைவு) பூமத்திய ரேகையில் 0.00 இலிருந்து தொடங்குகிறது மற்றும் வட துருவத்தில் 9,300,000 அருகில் உள்ள ஆய்வகங்களுடன் ஏறிக் கொள்கிறது.

வரைபடங்கள் நாங்கள் செதில்கள் 1 கொண்டு ஆ நோக்கங்களுக்காக தெரியும்: 10,000 அல்லது 1: 1,000 பகிர்வு, இந்த பகுதியில் எழும் அடுத்த இடுகையில் இந்த பகிர்வு எப்படி செய்கிறது விளக்க.

1 புவியியல் பயன்பாடு

அத்தகைய 16N 35W போன்ற புவியியல் ஆய தனிப்பட்டதாகும், ஏன் எனினும், ஒரு UTM எக்ஸ் என ஒருங்கிணைக்க = 664,235 ஒய் = 1,234,432 வடக்கில் மற்றும் தெற்கிலும், ஒரு கட்டத்தில் 60 பகுதிகள் ஒரே அட்சரேகை மீண்டும் சமம்; பகுதி மற்றும் அரைக்கோளம் ஆகியவை அவற்றிற்குள்ளேயே வரையறுக்க வேண்டும்.

"Google Earth க்கான utm மண்டலங்களைப் பதிவிறக்கு" என்பதற்கான பதில்கள்

 1. யுடிஎம் ஆயத்தொலைவுகளைக் கொண்ட சுழல் கணக்கிட ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

 2. என் அன்பே, நான் நிகரகுவாவில் வசிக்கிறேன். அல்தாமிராவில் நாங்கள் சில சால்வடோர் புப்புசாக்களை சாப்பிடுகிறோம், அதை நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன்.

  வாழ்த்துக்கள்.

  editor@geofumadas.com

 3. நான் சுமார் 4 ஆண்டுகளாக உங்கள் வலைப்பதிவில் தலைப்புகளைப் படித்து வருகிறேன். உண்மை என்னவென்றால், நான் GEarth இல் UTM மண்டலங்களை பதிவிறக்கம் செய்தேன். என்னிடம் நிகரகுவான் டோபோகிராஃபிக் வரைபட கட்டம் உள்ளது (10 ′ அட்சரேகை x 15 ′ தீர்க்கரேகைகளை "அளவிடும்" தாள்கள். யுடிஎம் மண்டலங்களுக்கு ஒத்த வழியில் அவற்றை ஜீர்த்திற்கு கொண்டு வருவது யோசனை. நான் ஆட்டோகேட் உடன் நன்றாக இல்லை, ஆனால் எக்செல் உடன் ஏதாவது. நான் இதை இப்படி தீர்க்க முயற்சித்தேன்: எக்செல் இல் ஒவ்வொரு தாளின் மூலைகளின் ஆயத்தொலைவுகள் என்னிடம் உள்ளன (வெளிப்படையாக அவை அண்டை தாள்களில் மீண்டும் மீண்டும் இல்லை), நான் ஒரு .txt ஐ உருவாக்கினேன், ஜியோட்ரான்ஸுடன் அவற்றை ஆட்டோகேடிற்கு அழைத்துச் செல்லும் யோசனையுடன் அவற்றை UTM WGS84 ஆக மாற்றினேன், செல்லுங்கள் டி.எக்ஸ்.எஃப் மற்றும் பின்னர் .கி.எம்.எல். ஆனால் எனது பிரச்சினை ஆட்டோகேட் உடனான எனது திறமையாகும். ஒருவேளை நான் ஒரு பெரிய திருப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன், உண்மை என்னவென்றால், ஜீர்த் நகரில் என்னால் ஒருபோதும் கோடுகள் அல்லது பலகோணங்களை வரைய முடியவில்லை என்பதுதான். எனக்கு உதவக்கூடிய உங்கள் வலைப்பதிவின் எந்தவொரு வெளியீட்டையும் நீங்கள் குறிப்பிட முடிந்தால் நான் பாராட்டுகிறேன். மனாகுவாவிலிருந்து மிக்க நன்றி.

 4. மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, பின்னர் எனக்கு சில பயிற்சிகள் தேவைப்படும், தகவலுக்கு நன்றி, பை

 5. எதுவும் பதிவிறக்கம் செய்யப்படவில்லை. இணைப்பு மற்றொரு கட்டுரைக்கு வழிவகுக்கிறது. ஜியோபுமதாஸ் ????

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.