காப்பகங்களைக்

Cartografia

புவியியல் வரைபடங்கள் ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி மேற்கொள்கின்றன என்று அறிவியல் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் வளங்கள்.

NAD 27 அல்லது WGS84 ???

சில நாட்களுக்கு முன்பு லத்தீன் அமெரிக்காவில் ஜியோகிராஃபி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது, ஆனால் நிலையான அளவிலான திட்டமாக wGS84 க்கு மாற்றப்பட்டது. உண்மையில் திட்டம் எப்போதும் உருளை மற்றும் மாற்றம் வெறும் தாக்கங்கள் போதிலும், NAD27 மற்றும் NAD83 இடையே Datum ஒரு மாற்றம் குறிக்கிறது ...

கூகிள் எர்த் இல் Georeferencing வரைபடங்கள்

அந்த பழைய வரைபடங்கள், நம்மில் சிலர் நகைச்சுவையை ஒரு பிட் உருவாக்குகின்றன, குறிப்பாக தற்போதைய வரைபட கருவிகளில் அவற்றை வைத்துக் கொண்டாலும், யாரும் பறக்கக் கூடாத நேரத்தில் அந்த வரைபடங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பதை நாம் கருத்தில் கொண்டால், திறமையான. இது மத்திய அமெரிக்காவின் வரைபடம், ...

எங்களது Google Earth எவ்வாறு மாற்றப்பட்டது?

தற்போதுள்ள கூகிள் எர்த் (GIS Systems) அல்லது சில என்சைக்ளோபீடியாக்கள் மட்டுமே உலகின் கோளக் கருத்தாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன. இது கிட்டத்தட்ட எந்த இணைய பயனாளரின் பயன்பாட்டிற்கான பயன்பாட்டிற்கான இந்த பயன்பாட்டின் வருகையைப் பின்னர் மாறியது. ), பெரிய கூகிள் ஒரு பெரிய பொம்மை, செய்து ...