மைக்ரோஸ்டேசன் புவியியல், தரவுத்தளத்துடன் இணைக்க

பென்லி வரைபடம் மற்றும் காடஸ்ட்ரி ஆகியவை இங்கு தங்குவதற்குப் பிறகு, புவியியல் வரைபடத்தின் ஒரு தரவுத்தளத்தை இணைக்க விரும்பும் ஒரு மாணவருக்கு சில குறிப்புகள் உள்ளன.

முந்தைய தலைப்புகளில் இருந்து

சில இடுகைகளில், சில புவியியல் புவியியல் எவ்வாறு வேலை செய்யுமென்பது பற்றி நான் விளக்கினேன், கிட்டத்தட்ட இந்த பதிவைச் சுற்றியுள்ள என் பதிவுகள், உண்மையில் நான் அனுபவித்ததைக் காட்டுகிறது.

 1. அம்சம் புத்தகம்
 2. theming
 3. புவி வெப்பமடைதல்
 4. இணைப்புகளை இணைக்கவும்
 5. புவியியல் பகுப்பாய்வு
 6. ஒரு உள்ளூர் திட்டத்தை இணைக்கவும்
 7. வடிவம் கோப்புகளை இறக்குமதி
 8. ஒருங்கிணைப்பு கட்டத்தை உருவாக்கவும்
 9. சில வேறுபாடுகள் பென்ட்லி வரைபடத்தில்
 10. VBA உடன் அபிவிருத்தி
 11. Cadastre உடன் வேறுபாடுகள்
 12. பென்ட்லி வரைபடத்தில் இடம் மாறும்
 13. ஜி! கருவிகள்
 14. உற்சாகமான உதாரணங்கள்

என்ன நடக்கிறது என்று புவியியல் எப்போதும் இது போன்ற, நிர்வாகி மட்டத்தில் அதை செயல்படுத்த புகைபிடித்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு மென்பொருள். பயனர்கள் அதை பயன்படுத்த அடிப்படை நடைமுறைகளை செய்ய கற்று போது, ​​அது பென்ட்லி ஆதரவாக பதில் இல்லை என்றாலும், அது இன்னும் அதை செல்ல விரும்பவில்லை அந்த மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று ஒரு கருவி.

என்ன இணைக்க வேண்டும்

குறைந்தபட்சம் Oracle, SQLServer அல்லது Access Databases ஆகியவற்றை இணைக்க முடியும், அவை ODBC வழியாக, அவை மட்டுமே தளங்கள் அல்லது ஒரே இணைப்பு முறை அல்ல. இணைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, முந்தைய பிரிவின் பிரிவு X பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

என்ன இணைக்க வேண்டும்

புவியியல், இந்த பதிப்பில், பொருள் இணைப்பு இணைப்புகள் வழியாக வேலை செய்கிறது (இணைப்புகள் இணைக்கும்), இது ஒரு கோடு, புள்ளி, செல் அல்லது பலகோணம். இந்த இணைப்பு பின்வரும் வழியில் செயல்படுகிறது:

 • இணைக்கும் பொருள் வரைபடத்தில் இருக்க வேண்டும், வடிவம் தாவலை எண் 425876 என்று நினைக்கிறேன்.
 • MsLink ஒரு வரைபடத்தில் மீண்டும் இல்லை என்று ஒரு எண் மற்றும் பொருள் தரவுத்தளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தொடர்புடைய என்று.
 • வரைபடம் என்பது பதிவு வரைபடத்துடன் mslink உடன் தொடர்புபடும் ஒரு எண்ணாகும், எனவே MsLink ஒரு வரைபடத்திலிருந்து மற்றொரு வரைபடத்தை மீண்டும் பெறலாம், வரைபடத்தின் பதிவு எண்ணில் வேறுபாடு உள்ளது, நான் மேலே பட்டியலின் பகுதியாக 12 இல் விளக்கினார்.
 • ஒருமுறை இணைக்கப்பட்டால், புவியியல் தரவுத்தளத்தின் பிற அட்டவணைகள், வரிப்பண பதிவேடு, காசல்ட் மதிப்புகள் போன்றவை ... மற்றும் மேற்பூச்சு பகுப்பாய்வு, கருப்பொருள் வரைபடங்கள், வரைபடங்களுக்கான விளக்கங்கள் போன்ற பல செயல்களோடு காட்சிப்படுத்தலாம்.

தரவுத்தளம்

 • ஒரு புவியியல் திட்டத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்காக, தரவுத்தளமானது பின்வரும் அட்டவணையை கொண்டிருக்க வேண்டும்:

வகை
அம்சம்
mapsmscatalog
ugcategory
ugcommandugfeature
ugjoin_cat
ugmap
ugtable_cat

 • கூடுதலாக, நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் அட்டவணையில், நிலப்பிரபுத்துவ பதிவு போன்றது (இது அழைக்கப்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன் கோப்பு) நீங்கள் MsLink என்றழைக்கப்படும் ஒரு நெடுவரிசை, மேல் எழுத்தில் M மற்றும் L உடன் எழுதுகிறேன். இது ஒரு தன்னியக்க வகையாக இருக்க வேண்டும், எனவே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புதிய கோப்பை உருவாக்கப்படுவதால், அது மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட முடியாத ஒரு எண்ணை ஒதுக்கப்படுகிறது.
 • பின்வரும் நெடுவரிசைகளும் அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்:

பகுதி, இந்த நெடுவரிசைகளின் பெயர் தேவையில்லை, சுவாரஸ்யமானது என்னவென்றால் இது இரண்டு தசமபடுத்தல்களோடு எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தரவுத்தளத்தில் சொத்து பகுதியில் புதுப்பிக்க முடியும் இருக்க வேண்டும்.

சுற்றளவுமுந்தையதைப் போலவே, சொத்துக்களின் பக்கங்களின் மொத்த மதிப்பையும் சேமிக்க.

x1, y1, x2, y2. இவை சொத்துக்களின் வரம்பை வரையறுக்கும் சுற்றறிக்கைகள் நான்கு பத்திகள் ஆகும், அவை சொத்துக்களுக்கு செல்ல பயன்படும் (கண்டறிவது) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, அதை ஜியோவெப் பதிப்பகத்தில் வெளியிடுவது போல் உள்ளது.

 • பின்னர், தரவுத்தளத்தில், mscatalog அட்டவணையில் அது மாதிரி அட்டவணையை சேர்க்க மற்றும் ஒரு அடையாளத்தை ஒதுக்க வேண்டும். அடுத்த கட்டத்தில் அட்டவணையில் இருந்து வரைபடத்தை காணலாம், இதனைப் பட்டியலில் பதிவு செய்யலாம்.

வரைபடங்கள்

 • வரைபடம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், இது செய்யப்படுகிறது திட்டம் / அமைப்பு / வரைபடம் / dgn கோப்பு பதிவு. இதனுடன் வரைபடம் ugmaps அட்டவணையில் ஒரு எண்ணைப் பெறுகிறது.
 • உருவாக்கப்பட்ட அட்டவணையை புவியியலிலிருந்து உருவாக்க வேண்டும். இதற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் திட்டம் / அமைப்பு / அட்டவணைகள் / அட்டவணை அட்டவணை. இங்கே இது உருவாக்கப்பட்டு, FILE பெயரில், MSLINK (மூலதன கடிதத்துடன்) முதன்மை விசை மற்றும் ஒரு மாற்று, இந்த வழக்கில் எ.கா. பின்னர் உறுதியளித்து. இந்த நிலையில், நாங்கள் ஊர்சுற்ற தயாராக இருக்கிறோம்.

MSLINK

இணைப்பு

பொருள் மேஜையில் ஒரு துறையில் இணைக்கப்படும் கோப்பு, மூலம் mslink ஒரு முதன்மை விசையாகும் மற்றும் நெடுவரிசையில் ஒரு போட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்டது clave_ficha.

இணைக்கப்படும் பொருள் (வரைபடத்தில் அட்டை எண் எண்ணுதல்) மற்றும் ஒரு அடையாளங்காட்டியின் இடையே ஒரு தனிப்பட்ட போட்டியாக இருக்க வேண்டும். இது கோப்பு எண் அல்லது கேட்ஸ்ட்ரால் குறியீடாக இருக்கலாம், ஆனால் அது அதே வரைபடத்தில் மீண்டும் தொடரக்கூடாது.

MSLINK இணைக்க, ஒரு வேலிபின்னர் தரவுத்தள / உரை மேலாளர். இணைப்பைத் தொடர, அட்டை எண்ணின் எண்ணிக்கையை மட்டுமே நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம். பின்னர் நாம் இணைக்க விரும்பும் அட்டவணையின் பெயரைத் தேர்வு செய்கிறோம். இந்த வழக்கில், தாவல் அட்டவணை மற்றும் நெடுவரிசை clave_ficha.

விருப்பத்தை செயல்படுத்தவும் வேலி பயன்படுத்தவும், நாங்கள் பொத்தானை தேர்வு செய்கிறோம் சேர நாம் திரையில் சொடுக்கவும்.

 • தயாராக, MSLINK அட்டவணையில் உள்ள சிப்சின் எண்ணின் எல்லா துறையிலும் Gegraphics தேடப்பட்டது, இது அட்டவணையில் தரவுத்தள சில்லு எண்ணுடன் ஒத்துப்போனது கோப்பு மற்றும் நெடுவரிசை clave_ficha. அவர் மூலம் ஒரு இணைப்பு செய்தார் mslink அந்த பத்தியில் இருக்கும் தன்னாட்சி. அதை சோதிக்க வழி கட்டளை பயன்படுத்தி உள்ளது பண்புகளை ஆய்வு செய்யுங்கள், தொடர்புடைய அட்டவணை உயர்த்த வேண்டும்.
 • பகுதி மற்றும் சுற்றளவு புதுப்பிக்க, நிலைகள் செயலில் உள்ளன அம்சங்கள் நிலம் மற்றும் ஆப்பிள் எல்லை, மற்றும் சென்ட்ரோட்ஸ். பின்னர் அது செய்யப்படுகிறது தரவுத்தளம் / பகுதி சுற்றளவு
  ddate
  .
 • ஆய அச்சுக்களை புதுப்பிக்க, தரவுத்தளம் / ஒருங்கிணைப்பு மேம்படுத்தல்.
 • நுழைக்கவும் தரவுத்தளத்தில் ஒரு புதிய பதிவு உருவாக்க வேண்டும், மேம்படுத்தல் ஒரு மேம்படுத்தல் செய்ய.

எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். இந்த விஷயங்கள் VBA கருவிகளை தானாகவே ஏன் தானாகவே புரிந்து கொள்கின்றன ...

எனினும், அதன் தர்க்கம் கற்றல் எங்கள் மனதில் சில துறை உருவாக்கப்பட்டது ஒரு மன உடற்பயிற்சி இருந்தது. தி ஜியோஸ்பிட்டல் நிர்வாகி அதன் குடியிருப்புகளும் உள்ளன.

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.