மைக்ரோஸ்டேசன் புவியியல், தரவுத்தளத்துடன் இணைக்க

பென்லி வரைபடம் மற்றும் காடஸ்ட்ரி ஆகியவை இங்கு தங்குவதற்குப் பிறகு, புவியியல் வரைபடத்தின் ஒரு தரவுத்தளத்தை இணைக்க விரும்பும் ஒரு மாணவருக்கு சில குறிப்புகள் உள்ளன.

முந்தைய தலைப்புகளில் இருந்து

சில இடுகைகளில், சில புவியியல் புவியியல் எவ்வாறு வேலை செய்யுமென்பது பற்றி நான் விளக்கினேன், கிட்டத்தட்ட இந்த பதிவைச் சுற்றியுள்ள என் பதிவுகள், உண்மையில் நான் அனுபவித்ததைக் காட்டுகிறது.

 1. அம்சம் புத்தகம்
 2. theming
 3. புவி வெப்பமடைதல்
 4. இணைப்புகளை இணைக்கவும்
 5. புவியியல் பகுப்பாய்வு
 6. ஒரு உள்ளூர் திட்டத்தை இணைக்கவும்
 7. வடிவம் கோப்புகளை இறக்குமதி
 8. ஒருங்கிணைப்பு கட்டத்தை உருவாக்கவும்
 9. சில வேறுபாடுகள் பென்ட்லி வரைபடத்தில்
 10. VBA உடன் அபிவிருத்தி
 11. Cadastre உடன் வேறுபாடுகள்
 12. பென்ட்லி வரைபடத்தில் இடம் மாறும்
 13. ஜி! கருவிகள்
 14. உற்சாகமான உதாரணங்கள்

என்ன நடக்கிறது என்றால், புவியியல் எப்போதுமே இப்படித்தான் இருந்தது, ஒரு மென்பொருள் நிர்வாகி மட்டத்தில் அதைச் செயல்படுத்த புகைபிடித்த விஷயங்களை அறிய வேண்டியிருந்தது. பயனர்கள் அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படை நடைமுறைகளைச் செய்யக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும், இது ஒரு கருவியாகும், இது பென்ட்லி ஆதரவில் பதிலளிக்கவில்லை என்ற போதிலும், அது இன்னும் பல்லையும் ஆணியையும் பாதுகாக்க விரும்பாத பயனர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

என்ன இணைக்க வேண்டும்

புவியியல் குறைந்தபட்சம் ஆரக்கிள், SQLServer அல்லது அணுகல் தரவுத்தளங்களுடன் இணைக்கப்படலாம், முன்னுரிமை ODBC வழியாக, அவை ஒரே தரவுத்தளங்கள் அல்லது ஒரே இணைப்பு முறை அல்ல என்றாலும். முந்தைய பட்டியலின் உருப்படி 6 இல் நான் விளக்கியது போல இணைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

என்ன இணைக்க வேண்டும்

புவியியல், இந்த பதிப்பில், பொருள் இணைப்பு இணைப்புகள் வழியாக வேலை செய்கிறது (இணைப்புகள் இணைக்கும்), இது ஒரு வரி, புள்ளி, செல் அல்லது பலகோணமாக இருக்கலாம். இந்த இணைப்பு பின்வருமாறு செயல்படுகிறது:

 • இணைக்கும் பொருள் வரைபடத்தில் இருக்க வேண்டும், வடிவம் தாவலை எண் 425876 என்று நினைக்கிறேன்.
 • MsLink ஒரு வரைபடத்தில் மீண்டும் இல்லை என்று ஒரு எண் மற்றும் பொருள் தரவுத்தளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தொடர்புடைய என்று.
 • வரைபடம் என்பது பதிவு வரைபடத்துடன் mslink உடன் தொடர்புபடும் ஒரு எண்ணாகும், எனவே MsLink ஒரு வரைபடத்திலிருந்து மற்றொரு வரைபடத்தை மீண்டும் பெறலாம், வரைபடத்தின் பதிவு எண்ணில் வேறுபாடு உள்ளது, நான் மேலே பட்டியலின் பகுதியாக 12 இல் விளக்கினார்.
 • இணைக்கப்பட்டவுடன், வரி செலுத்துவோர் பதிவு, காடாஸ்ட்ரல் மதிப்புகள் போன்ற புவியியலில் தரவுத்தளத்தில் உள்ள மற்ற அட்டவணைகளைக் காண முடியும் ... மேலும் இவற்றைக் கொண்டு, இடவியல் பகுப்பாய்வு, கருப்பொருள் வரைபடங்கள், வரைபடத்திற்கான சிறுகுறிப்புகள் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யுங்கள்.

தரவுத்தளம்

 • ஒரு புவியியல் திட்டத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்காக, தரவுத்தளமானது பின்வரும் அட்டவணையை கொண்டிருக்க வேண்டும்:

வகை
அம்சம்
mapsmscatalog
ugcategory
ugcommandugfeature
ugjoin_cat
ugmap
ugtable_cat

 • கூடுதலாக, நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் அட்டவணையில், நிலப்பிரபுத்துவ பதிவு போன்றது (இது அழைக்கப்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன் கோப்பு) MsLink எனப்படும் ஒரு நெடுவரிசையை அதில் சேர்க்க வேண்டும், நான் எழுதுகையில், பெரிய எழுத்தில் M மற்றும் L உடன். இது தன்னியக்க வகையாக இருக்க வேண்டும், எனவே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புதிய அட்டை உருவாக்கப்படும் போது அது மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படாத ஒரு எண்ணை ஒதுக்குகிறது.
 • பின்வரும் நெடுவரிசைகளும் அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்:

பகுதி, இந்த நெடுவரிசைகளின் பெயர் ஒரு பொருட்டல்ல, விஷயம் என்னவென்றால் அது இரண்டு தசம இடங்களுடன் எண் ஆகும். இது தரவுத்தளத்தில் உள்ள சொத்தின் பரப்பளவைப் புதுப்பிக்கும்.

சுற்றளவுமுந்தையதைப் போலவே, சொத்துக்களின் பக்கங்களின் மொத்த மதிப்பையும் சேமிக்க.

x1, y1, x2, y2. இவை நான்கு நெடுவரிசைகளாகும், அங்கு சொத்தின் வரம்பை வரையறுக்கும் ஆயத்தொகுப்புகள் சேமிக்கப்படும், மேலும் அவை சொத்துக்குச் செல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் (கண்டறிவது) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, அதை ஜியோவெப் பதிப்பகத்தில் வெளியிடுவது போல் உள்ளது.

 • பின்னர், தரவுத்தளத்தில், mscatalog அட்டவணையில் பதிவேட்டின் அட்டவணையைச் சேர்த்து ஒரு அடையாளங்காட்டியை ஒதுக்க வேண்டியது அவசியம். இது அடுத்த கட்டத்தில் புவியியலில் இருந்து அட்டவணையைக் காணலாம் மற்றும் பட்டியலில் பதிவு செய்யலாம்.

வரைபடங்கள்

 • வரைபடம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், இது செய்யப்படுகிறது திட்டம் / அமைப்பு / வரைபடம் / dgn கோப்பு பதிவு. இதன் மூலம், வரைபடம் ugmaps அட்டவணையில் ஒரு எண்ணைப் பெறுகிறது.
 • உருவாக்கப்பட்ட அட்டவணை புவியியலிலிருந்தும் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக நீங்கள் செல்ல வேண்டும் திட்டம் / அமைப்பு / அட்டவணைகள் / அட்டவணை அட்டவணை. இங்கே இது உருவாக்கப்பட்டது, பெயரில் டிக்கெட்டை, முதன்மை விசையில் MSLINK (பெரிய எழுத்துக்களுடன்) மற்றும் ஒரு மாற்றுப்பெயரை வைக்கிறது, இந்த விஷயத்தில் FC. பிறகு உறுதியளித்து. இதன் மூலம், நாங்கள் ஊர்சுற்ற தயாராக இருக்கிறோம்.

MSLINK

இணைப்பு

பொருள் மேஜையில் ஒரு துறையில் இணைக்கப்படும் கோப்பு, மூலம் mslink ஒரு முதன்மை விசையாகும் மற்றும் நெடுவரிசையில் ஒரு போட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்டது clave_ficha.

இணைக்கப்பட வேண்டிய பொருளுக்கு இடையே ஒரு தனித்துவமான பொருத்தம் இருக்க வேண்டும் (வரைபடத்தில் டோக்கன் எண்ணைக் கொள்வோம்) மற்றும் பதிவேட்டில் ஒரு அடையாளங்காட்டி. இது கோப்பு எண் அல்லது காடாஸ்ட்ரல் விசையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ஒரே வரைபடத்தில் மீண்டும் செய்யப்படக்கூடாது.

MSLINK இணைக்க, ஒரு வேலிபின்னர் தரவுத்தள / உரை மேலாளர். லீக்கிற்குச் செல்ல, சிப் எண் அளவை மட்டுமே விட்டுவிடுகிறோம். நாம் இணைக்க விரும்பும் அட்டவணையின் பெயரையும் பொருத்தத்தைக் கொண்ட நெடுவரிசையையும் தேர்வு செய்கிறோம். இந்த வழக்கில், தாவல் அட்டவணை மற்றும் நெடுவரிசை clave_ficha.

விருப்பத்தை செயல்படுத்தவும் வேலி பயன்படுத்தவும், நாங்கள் பொத்தானை தேர்வு செய்கிறோம் சேர நாம் திரையில் சொடுக்கவும்.

 • தயாராக, MSLINK அட்டவணையில் உள்ள சிப்சின் எண்ணின் எல்லா துறையிலும் Gegraphics தேடப்பட்டது, இது அட்டவணையில் தரவுத்தள சில்லு எண்ணுடன் ஒத்துப்போனது கோப்பு மற்றும் நெடுவரிசை clave_ficha. மற்றும் ஒரு ஊர்சுற்றி செய்தார் mslink அந்த நெடுவரிசையில் இருக்கும் தானியங்கு எண். அதை சோதிக்க வழி கட்டளையைப் பயன்படுத்துகிறது பண்புகளை ஆய்வு செய்யுங்கள், தொடர்புடைய அட்டவணை உயர்த்த வேண்டும்.
 • பகுதி மற்றும் சுற்றளவு புதுப்பிக்க, நிலைகள் செயலில் உள்ளன அம்சங்கள் நில எல்லை மற்றும் தொகுதி, மற்றும் சென்ட்ராய்டுகள். பின்னர் அது செய்யப்படுகிறது தரவுத்தளம் / பகுதி சுற்றளவு
  ddate
  .
 • ஆய அச்சுக்களை புதுப்பிக்க, தரவுத்தளம் / ஒருங்கிணைப்பு மேம்படுத்தல்.
 • நுழைக்கவும் தரவுத்தளத்தில் ஒரு புதிய பதிவு உருவாக்க வேண்டும், மேம்படுத்தல் ஒரு மேம்படுத்தல் செய்ய.

எனக்குத் தெரியும், எனக்குத் தெரியும். VBA கருவிகளுடன் இந்த விஷயங்கள் ஏன் தானியங்கி செய்யப்படுகின்றன என்பதை இப்போது நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் ...

இருப்பினும், அதன் தர்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வது நம் மூளையின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கிய ஒரு மன பயிற்சியாகும். தி ஜியோஸ்பிட்டல் நிர்வாகி அதன் குடியிருப்புகளும் உள்ளன.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.