ஜியோபைட், ED50 மற்றும் ETRS89 ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு மாற்றம்

பின்தொடர்வதற்கான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துதல் ஜியோபைட் தொகுப்பின் சாத்தியங்கள், இடையில் மாற்றுவதற்கான விருப்பங்களைக் காண்போம் குறிப்பு அமைப்புகள். வெவ்வேறு தரவுக்கு இடையில் உருமாற்றம் செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு சுவாரஸ்யமானது, இந்த விஷயத்தில் ED50 மற்றும் ETRS89 அமைப்புகளுடன் இதை எவ்வாறு செய்வது என்று பார்ப்போம், இது லத்தீன் அமெரிக்காவில் NAD27 மற்றும் WGS84 க்கு இடையில் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது.

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு

தரவு நகர்த்தப்பட்டதா?

கூகிள் எர்த் விஷயத்தில் இது இல்லை, அங்கு அதிக மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன, பல படங்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளன, அவை அதை ஒன்றுடன் ஒன்று சரிபார்க்கலாம் வெவ்வேறு எடுக்கும் இடையே; இருப்பினும், பல நாடுகளில், மாநிலங்களில் அல்லது தன்னாட்சி சமூகங்களில், பொது நிறுவனங்கள் கூகிள் எர்த் அவர்களின் படங்களை துல்லியமான புவியியலுடன் வழங்கியுள்ளன, கூகிள் எர்த் WGS84 ஐ ஒரு பொதுவான டேட்டமாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதன் குறைபாடு உள்ளது, எனவே மற்றொரு அமைப்பில் தரவைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது. மாற்றம் முதலில் அதன் சொந்த வரையறையைப் பொறுத்தது, ஆனால் நாம் நம்மைக் கண்டுபிடிக்கும் பகுதியையும் சார்ந்துள்ளது. அதனால்தான் பொதுவான மண்டலங்கள் ஒவ்வொரு மண்டலத்தின் சிறப்பு அளவுருக்களையும் வழங்காது.

நவராவிற்கும் ஸ்பெயினுக்கும் ED50-30N (EPSG: 23030) ஐ ETRS89-30N (EPSG: 25830) ஆக மாற்றுவதை ஒரு எடுத்துக்காட்டு. உருமாற்றத்தின் பொதுவான வரையறை, அது பயன்படுத்தப்படும் பகுதியைப் பொறுத்து வேறுபட்ட அளவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த காரணத்திற்காக சில கூடுதல் அளவுருக்கள் உள்ளன, அவை பொதுவான வரையறையில் செல்லவில்லை, எடுத்துக்காட்டாக நவராவில் சில உள்ளன, ஆனால் அஸ்டூரியாஸில் அவை வேறு வேறுபட்ட மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

ஜியோமாப்பில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட மேலே உள்ள படத்தைப் பார்த்தால், இரண்டு அடுக்குகளுடன் (ஆர்த்தோஃபோட்டோ மற்றும் பார்சல்) ஒரு வரைபடம் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புடையதாக இருப்பதைக் காண்கிறோம். நவர்ரா காடாஸ்ட்ரேவை ED-50N இல் பறக்கவிட்டதன் விளைவாகும் GoogleMaps இன் ஒரு அடுக்கு WGS84 இல் மற்றும் அதன் விளைவாக வரும் ஆஃப்செட் முந்தைய பத்தியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சிக்கலுடன் தொடர்புடையது.

ஒரு சமீபத்திய ஜியோபைட் பயிற்சி, இதிலிருந்து இந்த கட்டுரையை நாங்கள் செய்கிறோம், இப்போது அதை சரிசெய்ய குறைந்தது 4 முறைகளை வெளியிடுகிறது. ஜியோபைடுடன், ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையிலான மாற்றத்திற்கான தரவு மாற்றத்தை நான்கு வெவ்வேறு வழிகளில் இப்போது குறிக்க முடியும்:

  1. பொதுவான மாற்றம்:ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு

இந்த விருப்பம் இடஞ்சார்ந்த அளவுருக்கள் இல்லாமல் பொதுவான மாற்றத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் இது மிகக் குறைவானது. நவராவைப் பொறுத்தவரை, ED50 இலிருந்து ETRS89 க்கு நகர்த்துவது xe y இல் ~ 100-200m இன் பிழையைக் கொண்டுள்ளது. (இது ஒரே தரவுடன் கூடிய ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளை பாதிக்காது என்பதை நினைவில் கொள்க).

WGS27 உடன் NAD84 இன் வழக்கு வடக்கிற்கு 202 மீட்டர் மற்றும் மத்திய அமெரிக்க மண்டலத்தில் கிழக்கே 6 மீட்டர் போன்றது, இது அட்சரேகை மாற்றங்களாக மாறுகிறது, இருப்பினும் இது அட்சரேகையில் மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தாலும் அது பூமத்திய ரேகையிலிருந்து வரும் போது நீளம் தவறான கிழக்கிலிருந்து வருகிறது.  

  1. NTv2 கட்டத்தைப் பயன்படுத்தி மாற்றம்:

இந்த விருப்பம் நேரியல் இடைக்கணிப்பால் மாற்றத்தை சரிசெய்ய மதிப்புகள் கொண்ட கட்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த விருப்பம் முதல் முறையை விட மிகவும் துல்லியமானது மற்றும் ஐ.ஜி.என். துல்லியமாக, நிச்சயமாக, எங்கள் வேலை பகுதிக்கு ஒரு கட்டம் இருந்தால்.

இன் பயன்பாடுகள் Geobide தீபகற்பம் மற்றும் பலேரிக் தீவுகளை உள்ளடக்கிய ஸ்பெயினுக்கு ஐ.ஜி.என் வழங்கிய இரண்டு கட்டங்களை அவை இப்போது வழங்குகின்றன, அவை 2003 மற்றும் 2009 இல் வெளியிடப்பட்டன. பயனர் பயன்படுத்த கட்டத்தை எளிதாக தேர்வு செய்யலாம்.

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு

இணையத்தில் நீங்கள் உலகெங்கிலும் கூட பல கட்டங்களைக் காணலாம், ஆனால் அவை ஜியோபைட் பயன்பாட்டு பதிவிறக்கங்களில் தானாகவே கிடைக்காது.

  1. மோலோடென்ஸ்கி மாற்றம் (3- அளவுருக்கள் முறை):

நீள்வட்டங்களுக்கிடையேயான தோற்றத்தில் 3 ஆஃப்செட் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும். பயன்பாடுகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முன் கட்டமைக்கப்பட்ட உதவியாளர் ஐ ஜி ஸ்பெயினுக்கு

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு


  1. பர்சா-ஓநாய் மாற்றம் (7- அளவுருக்கள் முறை)

இந்த மாற்றம் நீள்வட்டங்களுக்கு இடையில் மாற்ற 7 மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. உள்ளிட வேண்டிய அளவுருக்கள்: ஆஃப்செட் (Dx, Dy, Dz), சுழற்சி (Rx, Ry, Rz) மற்றும் அளவுகோல் காரணி (µ)

பயன்பாடுகளில் Geobide பரிந்துரைக்கப்பட்ட 3 முன் கட்டமைக்கப்பட்ட உதவியாளர்கள் ஐ ஜி தீபகற்பத்தின் முறையே வடமேற்கு, மத்திய மண்டலம் மற்றும் கிழக்கு.

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு

முடிவு

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என முடிவுகள் கடைசி 3 முறைகளுக்கு இடையில் வேறுபடுவதில்லை, ஆனால் முதல்வையாகும். அதனால்தான் மாற்றத்திற்கு இந்த மேம்பட்ட விருப்பங்கள் ஏதேனும் தேவையா என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஸ்பெயினின் பகுதியில் உள்ள ED50-xxN (EPSG: 230xx) மற்றும் ETRS89-xxN (EPSG: 258xx) அமைப்புகளுக்கு இடையில் ED50 Datums / Ellipsoids ஆகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் ETRS89 / WGS84 சமமாக இல்லை.

எடுத்துக்காட்டாக, இந்த மேம்பட்ட தரவு ஜியோமாப்பில் கட்டமைக்கப்படவில்லை எனில், கூகிள் மேப்ஸ் (எலிப்சாய்ட் WGS50) வழங்கிய தரவின் மீது விமானத்தில் மறுபிரசுரம் செய்யப்பட்ட ED30-23030N (EPSG: 84) இல் உள்ள நவரா தரவு நகர்த்தப்படும். அவற்றை அழகாக மாற்ற, ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ள மிகத் துல்லியமான மாற்றங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு

ஜியோபைட் அதன் கணினியில் திறன்களை விட்டுவிடுவது மட்டுமல்லாமல், இந்த சிக்கலை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக ஆவணப்படுத்தவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முயற்சியை மேற்கொள்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன், ஏனெனில் இது வேலையின் தரம் மற்றும் துல்லியத்தை பெரிதும் பாதிக்கும், மேலும் அதைப் புரிந்து கொள்வதைத் தவிர இது மற்றொரு முயற்சி.

இப்போது வரை, இவை அனைத்தும் தானாகவே என்ஜினுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன, ஆனால் ஜியோபைட்டின் நண்பர்கள் எங்களிடம் சொன்னது போல, பயனர்களின் கோரிக்கைகள் பயன்பாடுகளில் அதைக் காணும்படி செய்தன, இதனால் பயனரே அதை அறிந்திருக்கிறார், மேலும் மாற்றங்களை கூட செய்கிறார் இயல்புநிலை அமைப்பு, அல்லது உங்கள் சொந்த வேலை பகுதிக்கு இன்னொன்றை வைக்கவும்.

எலிப்சாய்டல் / புவிசார் உயர மாற்றம்

புதிய பதிப்பில், நீள்வட்ட / புவிசார் உயர வேறுபாடு கணக்கீட்டு அட்டவணையும் மாற்றப்பட்டுள்ளது, இதனால் பயனர் இப்போது பயன்படுத்த வேண்டிய ஜியோயிட் மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடு


பி.ஆர்.ஜே கோப்பு பெயர்கள்

ED50 மற்றும் ETRS89 ஜியோபைடுஇறுதியாக, உங்களில் நல்லது என்று தோன்றும் மற்றொரு மாற்றம் இயங்குதலுக்கான முயற்சி OGC தரநிலைகள் அல்லது பிரபலப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் நடைமுறைகளுடன். ஜியோபைடு உருவாக்கிய PRJ கோப்புகள் OGC இன் WKT பெயரிடலில் உள்ளன, இது பல CAD / GIS கருவிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரமாகும். ஈ.எஸ்.ஆர்.ஐ பயன்பாடுகளுக்கு அவ்வாறு இல்லை, அதன் பி.ஆர்.ஜே., அவை நிலையான கணித வரையறைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளை வித்தியாசமாக அழைக்கின்றன.

உதாரணமாக:

OGC PRJ கோப்பின் உள்ளடக்கங்களில், ETRS89-30N (EPSG: 25830) அமைப்பு “ETRS89 / UTM மண்டலம் 30N” என்ற குறியீட்டு பெயருடன் வரையறுக்கப்படுகிறது; பயன்பாடுகள் ESRIஅதற்கு பதிலாக, அவர்கள் அதை "ETRS_1989_UTM_Zone_30N" என்று அழைக்கிறார்கள். ஆர்கிஸில் நாம் இரண்டு பெயர்களில் பி.ஆர்.ஜேக்களுடன் அடுக்குகளை கலந்தால், ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளின் கணித வரையறை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது கூட இந்த மென்பொருள் இடஞ்சார்ந்த மாற்றத்தை செய்யும்.

இதில் கவனம் செலுத்துதல் tozudez, ஜியோபைட் குறிப்பு அமைப்பு தேர்வாளரில் ஒரு புதிய விருப்பத்தை இயக்கியுள்ளது, இதன் மூலம் ஈபிஎஸ்ஜி பாணி அல்லது பாணியில் பி.ஆர்.ஜே உடன் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு வேண்டுமானால் பயனர் குறிக்க முடியும். ESRI.

 

http://www.geobide.es/

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.