புவியியல் தொழில்நுட்பம், போக்குவரத்து துறைகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பிற்குள் அதன் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவம்.

புவியியல் தொழில்நுட்பம். எனக் கருதப்பட்டது அனைத்து தரவு மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட தகவல் இரண்டையும் பெற, நிர்வகிக்க, பகுப்பாய்வு செய்ய, காட்சிப்படுத்த மற்றும் பரப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம்  இடம் ஒரு பொருளின், அதன் முக்கோணத்தின் ஆரம்ப கருத்தாக்கத்தை முக்கியமாக ஜி.ஐ.எஸ், ஜி.பி.எஸ் மற்றும் ரிமோட் சென்சிங் (ஆங்கிலத்தில் ஆர்.எஸ்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது, புவியியல் கூறுகளைப் பயன்படுத்தும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது (எ.கா., geofencing) ஒரு சூழலில், பிற காரணங்களுடன், "தொழில்நுட்பங்கள் ஒருங்கிணைந்து முடிவடைகின்றன, அவற்றின் வரம்புகள் உள்ளன பெருகிய முறையில் பரவுகிறது"

உண்மையில், முன்னர் செய்த பிரதிபலிப்புகளுக்குப் பிறகு GIS இன் பரிணாமம், அவருடன் தொடர்புடைய விதிமுறைகள் மற்றும் தேவையான தொழில் இந்த பகுதியில்; நாம் இப்போது "செயல் துறைக்கு" சென்று சூழ்நிலைகளைப் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது உண்மையான அதில் அந்த கருத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இன்று கட்டுரை தொடங்க வேண்டிய முக்கிய சொற்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்காக புரூஸ் அக்விலாவின் கட்டுரையைப் படிக்க நான் திரும்பி வருகிறேன். நான் மூன்று (3) பிரித்தெடுக்கிறேன், நான் தொடங்கலாம்:

பரிணாம வளர்ச்சி. WebGIS (வலை தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தும் GIS) ஒரு GIS இன் மாற்றத்தின் வடிவமாக வழங்கப்படுகிறது கூறுகள் கணினியின் (வன்பொருள், மென்பொருள், தரவு மற்றும் பயனர்கள்) இனி அனைவருக்கும் தேவையில்லை உடல் அதே இடத்தில் மாறாக, இந்த புதிய வளர்ச்சியின் மூலம், பயனருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்களை எளிமையாகவும், விரைவாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் தேவையான நெறிமுறைகள் மற்றும் தரங்களைப் பயன்படுத்தி அணுகலாம், அவை கூறுகளின் இணைப்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கின்றன. தகவலை "சேவை செய்வதற்கான" வழி இணையத்தில் WebGIS ஐ அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது, மேலும் இது அறியப்படுகிறது வலை சேவைகள்

WebGIS ஐ வெவ்வேறு வழிகளில் செயல்படுத்த முடியும் என்பதை மறந்துவிடாமல்: இல் மேகம், உள்நாட்டில் அல்லது இரண்டையும் இணைத்து வழக்கைப் பொறுத்து, இது தற்போது எங்கள் பணிக்கு அவசியமானது.

வசதிக்காக. எந்தவொரு அரசாங்க நிறுவனத்தின் போக்குவரத்துத் துறை போன்ற நிறுவனங்களில், அங்கு இடம் வேலையின் முதன்மை மூலப்பொருள், அது முக்கியமான செயல்பாடுகள், சாலை வழிகள், பாதுகாப்பு, பொறியியல் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகள் மற்றும் திட்டங்களில் போதுமான முடிவெடுப்பதை அனுமதிக்கும் முடிவுகளை உருவாக்குதல்.

இந்த செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் புவிசார் தொழில்நுட்பம் அடிப்படை என்று நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம். ஆனால், வலை சேவைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் அதன் எந்த வடிவத்திலும் WebGIS ஐ செயல்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டுமே ஐ.டி. (இடையில் “டெக்கீஸ்”) ஐப் பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கின்றன, எந்தத் துறையின் (ஆங்கிலத்தில் DOT) இந்த சரியான முடிவெடுக்கும் மற்றும் திறமையான செயல்முறைக்கு உதவ புவியியல் தொழில்நுட்பம் மிகவும் பொருத்தமானதா?

அக்விலா, அவரது கட்டுரை இந்த கேள்வி எழுகிறது, ஏனென்றால் நாம் பின்னர் ஊகிக்கும்போது, ​​அது உண்மையில் ஒரு மாற்றம் அதற்கான காரணங்களை அது பயன்படுத்துகிறது.

"பாரம்பரியமாக இந்த தொழில்நுட்பம் திட்டமிடல் பிரிவில் தங்கியிருந்தது," இது மேலும் காரணங்களுக்காக, முடிவெடுக்கும் பகுப்பாய்வுக் கருவியாக அதன் பங்கிற்கும், வரைபடங்களை உருவாக்குவதற்கான பல தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் அதன் முக்கிய செயல்பாட்டிற்கும் காரணமாக உள்ளது என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார். .

முதல் வாதம்

இருப்பினும், அக்விலா தொடர்கிறது, விண்வெளி தொழில்நுட்பங்கள் உருவாகும்போது, ​​அவை டிபிஎம்எஸ் உடன் அதிகம் ஒருங்கிணைக்கத் தொடங்கின. ஆகவே, ஆரக்கிள், SQL சர்வர், DB2 மற்றும் PostgreSQL போன்ற DBMS பூர்வீக இடஞ்சார்ந்த தரவுக் கடைகளை ஆதரிக்கிறது, இது DOT இன் IT கட்டமைப்பில் இடஞ்சார்ந்த கருத்துக்களை இணைக்கும் போக்கை மேலும் குறைக்கிறது.

இரண்டாவது வாதம்

"கூடுதலாக, தரவுத்தளங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த மதிப்புமிக்க தரவைப் பயன்படுத்த DOT கள் ஏராளமான வலை சேவைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன" என்று ஆசிரியர் தொடர்கிறார், பின்னர் வாதிடுகிறார், "இன்று அடிக்கடி நிகழும் இணைய தாக்குதல்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகள் செயல்படுத்தப்பட்ட வலை சேவைகளின் பல்வேறு வகைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் மீது கடுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பது ”இது DOT இன் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு“ இடப்பெயர்ச்சிக்கு ”சாதகமாக இருக்கும் மற்றொரு காரணியாக இருக்கும் என்று அவர் கருதுகிறார்.

உங்கள் பகுப்பாய்வின் ஒரு புள்ளியை முன்னிலைப்படுத்தவும், பயன்படுத்தப்படும் டெஸ்க்டாப் தளங்களில் மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு "டெஸ்க்டாப் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்திருத்தல்" என்பதில் தெளிவான குறைவு இருப்பதால்; வரவு செலவுத் திட்டங்களைக் குறைக்கும் வலை சேவைகளின் பெருக்கம் காரணமாக, "ஹெவிவெயிட் பகுப்பாய்வு செயல்பாடுகளுக்கு" டெஸ்க்டாப் மென்பொருளின் பயன்பாட்டை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

மூன்றாவது வாதம்

கிளவுட் புரோகிராமிங்கின் தோற்றம் ஐ.டி கட்டமைப்பை நோக்கிய ஒருங்கிணைப்பிலும் ஒரு செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது. ஏனென்றால், மேகக்கணியில் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதை DOT கள் கருத்தில் கொள்ளத் தொடங்குகின்றன. நிர்வாகத்தின் முக்கிய காரணியாக இங்கே கருதுகிறது பாதுகாப்பு இது வெளிப்படையாக, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையைப் பற்றியது. இந்த சூழலில், அவர் கூறுகிறார், எங்கு தீர்மானிக்க ஒரு முன் பகுப்பாய்வு தேவை வீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்: உள்நாட்டில் அல்லது "வணிக கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சேவைகளை" பயன்படுத்துதல். இந்த தலைப்பு ஒரு காரணம் என்று சேர்க்கலாம் காகித அக்விலா மற்றும் பிற நிபுணர்களால் உருவாக்கப்பட்டது, இந்த விஷயத்தில் விரிவாக்க விரும்புவோருக்கு படிக்க பரிந்துரைக்கிறோம்.

முடிவுக்கு

அக்விலா குறிப்பாக முன்வைப்பது "இடப்பெயர்வு" ஆகும் அனைத்து மேலே கொடுக்கப்பட்ட காரணங்களுக்காக DOT இன் IT பகுதிக்கு புவியியல் தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றியது.

இந்த மாற்றம் பாரம்பரிய தலைமையகத்திலிருந்து கட்டுப்பாட்டை இழப்பதைத் தவிர்க்க எதிர்ப்பையும் போராட்டங்களையும் உருவாக்கும் என்பதை அறிந்திருங்கள்; மாற்றம், அது ஏற்பட்டால், "பாதிக்கப்பட்ட" நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளும் காலம் தேவைப்படும். எனவே, "பெரிய பொது நன்மைக்காக எல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும்" என்று அவர் முடிக்கிறார்.

இந்த கருத்தை திறந்த முறையில், பின்வரும் கேள்விகளை எழுப்புகிறோம்:

ஆசிரியருடன் நாங்கள் உடன்படுகிறோமா?

எங்கள் பகுதியில் ஒரு DOT இன் படிநிலை அமைப்பு விளக்கப்படம் எவ்வாறு உள்ளது என்பது எங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதைப் பற்றி நாம் என்ன நினைக்கிறோம்?

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.