காப்பகங்களைக்

மைக்ரோஸ்டேஷன் படிப்புகள்

மைக்ரோஸ்ட்ரான் பாடநெறி: கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு

AulaGEO, பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸிலிருந்து மைக்ரோஸ்ட்ரான் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி கட்டமைப்பு கூறுகளின் வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தும் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தை உங்களுக்குக் கொண்டு வருகிறது. பாடத்திட்டத்தில் கூறுகளின் தத்துவார்த்த கற்பித்தல், சுமைகளின் பயன்பாடு மற்றும் முடிவுகளின் தலைமுறை ஆகியவை அடங்கும். மைக்ரோஸ்ட்ரானுக்கு அறிமுகம்: கண்ணோட்டம் வெவ்வேறு மைக்ரோஸ்ட்ரான் கருவிப்பட்டிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் எளிய பீம் மாடலிங் நெடுவரிசை மாடலிங்…

STAAD.Pro பாடநெறி - கட்டமைப்பு பகுப்பாய்வு

இது பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸிலிருந்து STAAD Pro மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி கட்டமைப்புகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு குறித்த அறிமுக பாடமாகும். நிச்சயமாக நீங்கள் எஃகு மற்றும் கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளை மாதிரியாகக் கற்றுக் கொள்வீர்கள், சுமைகளை வரையறுத்து அறிக்கைகளை உருவாக்குவீர்கள். இறுதியாக நீங்கள் ஸ்லாப்களை மாதிரி, பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைக்க கற்றுக்கொள்வீர்கள். வடிவியல் மற்றும் மாடலிங் (எஃகு மற்றும் கான்கிரீட் கட்டமைப்புகள்) சுமை வரையறைகள் ...

மைக்ரோஸ்டேஷன் பாடநெறி - கேட் வடிவமைப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

மைக்ரோஸ்டேஷன் - கேட் வடிவமைப்பைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் கேட் தரவு நிர்வாகத்திற்கு மைக்ரோஸ்டேஷனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், இந்த பாடநெறி உங்களுக்கானது. இந்த பாடத்திட்டத்தில், மைக்ரோஸ்டேஷனின் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொள்வோம். மொத்தம் 27 பாடங்களில், பயனர் அனைத்து அடிப்படைகளையும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். தத்துவார்த்த பாடங்கள் முடிந்ததும், நாங்கள் தொடருவோம் ...