கூட்டு
Cartografia

எப்படி Mapserver படைப்புகள்

முந்தைய முறை ஏன் சில அளவுகோல்களைப் பற்றி பேசினோம் MapServer மற்றும் நிறுவலின் அடிப்படைகள். இப்போது சியாபாஸ் க்யூட்களின் வரைபடங்களுடன் ஒரு பயிற்சியில் அதன் சில செயல்பாடுகளைப் பார்ப்போம்.

 வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர் அது ஏற்றப்பட்ட இடத்தில்

அப்பாச்சி நிறுவப்பட்டதும், மேப்ஸெர்வருக்கான இயல்புநிலை வெளியீட்டு அடைவு சி: / க்கு மேலே OSGeo4W கோப்புறை ஆகும்.

உள்ளே, நிறுவப்பட்டதைப் பொறுத்து பயன்பாடுகளுடன் வெவ்வேறு கோப்புறைகள் உள்ளன, ஆனால் வெளியீட்டிற்கான கோப்புறை அப்பாச்சிக்குள் செல்ல வேண்டும். இந்த வழக்கில் ஜிஸ் எனப்படும் கோப்புறை.

 • பின்னர் உள்ளே, தரவு கோப்புறையில் அடுக்குகள், ஆர்த்தோஃபோட்டோ போன்றவை உள்ளன.
 • முதலியன கோப்புறையில், .ttf நீட்டிப்புடன், லேபிள்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான வகை எழுத்துருக்கள் உள்ளன. இங்கே அவற்றை தூக்கும் ஒரு txt கோப்பு மற்றும் சின்னங்களை வரையறுக்கும் மற்றொரு கோப்பு உள்ளது.
 • இறுதியாக கோப்புறையில் httdocs சேவையை உயர்த்தும் வலைப்பக்கங்களுக்குச் செல்லுங்கள்.
 • வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

வலைப்பக்கம்

எடுத்துக்காட்டில், கடைசியாக காட்டப்பட்ட வழக்கைப் பயன்படுத்துவேன். இது அடிப்படையில் ஒரு குறியீட்டு கோப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு பி.டி.எம்.எல் நீட்டிப்புடன் திருப்பி விடுகிறது, மேலும் இது ஒரு பி.எச்.பி மற்றும் வரைபடங்களின் மேல் கட்டப்பட்ட செயல்பாடுகளை எழுப்புகிறது. ஒரு கோப்புறையில் பக்கத்திலிருந்து இணைக்கப்பட்ட படங்கள் உள்ளன.

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

நாம் அதைப் பார்த்தால், phtml என்பது அட்டவணைகளிலிருந்து கட்டப்பட்ட ஷெல் மட்டுமே, மேலும் வரைபட / php செயல்பாடுகளுக்கு அழைக்கிறது. இதைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும்:

http://localhost/gis/gispalenque.phtml

முடிவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

 • மையத்திற்கு செயல்பாடு GMapDrawMap (),
 • வலதுபுறத்தில் அழைப்பு GMapDrawKeyMap கீமேப் (),
 • கீழே உள்ள அளவுகோல் GMapDrawScaleBar (),
 • மற்றும் வரிசைப்படுத்தல் செயல்பாடுகளில், பட்டியல் பெட்டி தொடர்பான நிபந்தனை if (! IsHtmlMode ()) எதிரொலி "  முடிவுகளுடன்: ZOOM_IN, ZOOM_OUT, RECENTER, QUERY_POINT.

ஏற்கனவே இயங்குகிறது, காட்சி இதுபோல் தெரிகிறது:

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

.Map கோப்புகள்

மேப்ஸர்வர் வெளியீட்டின் கலவையானது அப்பாச்சி எழுப்புகிறது, இது php ஐ அனுப்புகிறது mapscript அது அந்த ஷெல்லிலிருந்து வெளியே வருகிறது. ஆனால் பெரும்பாலான விஞ்ஞானம் .map கோப்புகளில் உள்ளது, அதே நீட்டிப்புடன் மேபின்ஃபோ, பன்மடங்கு அல்லது மொபைல் மேப்பர் அலுவலகத்தால் உருவாக்கப்பட்டவற்றுடன் குழப்பமடையக்கூடாது.

இந்த .மாப் உரை கோப்புகள், அவை வரைபடத்தை ஸ்கிரிப்ட் வடிவத்தில் கொண்டிருக்கும். குவாண்டம் ஜி.ஐ.எஸ் போன்ற டெஸ்க்டாப் புரோகிராம்களுடன் இவை உருவாக்கப்படலாம், முக்கிய வரைபடத்திற்கு ஒன்று, கீமாப்பிற்கு ஒன்று மற்றும் ஓஜிசி டபிள்யூஎம்எஸ் மற்றும் டபிள்யூஎஃப்எஸ் சேவைகளுக்கு இரண்டு உள்ளன. வரைபடம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்:

வரைபடம்

NAME PALENQUE_DEMO
நிலை இயக்கப்பட்டது
அளவு 600 450
SYMBOLSET ../etc/symbols.txt
PALENQUE இன் முழு வரைபடத்தின் விரிவான 604299 1933386 610503 1939300 #VIEW
#EXTENT 605786 1935102 608000 1938800 #SOLO 01 SECTOR
UNITS METERS
SHAPEPATH "../data"
டிரான்ஸ்பரன்ட் ஆன்
IMAGECOLOR 255 255 255
FONTSET ../etc/fonts.txt

 • ஸ்கிரிப்ட் தொடங்குகிறது என்பதை MAP குறிக்கிறது
 • STATUS, இயல்புநிலை வரைபடம் இயக்கத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்பதைக் குறிக்கிறது
 • SIZE என்பது காட்சியின் அளவு
 • SYMBOLSET சின்னங்களின் வழியைக் காட்டுகிறது
 • EXTENT என்பது காட்சி ஆயத்தொகுப்புகள். சிறுகுறிப்புகள் செய்ய # சின்னம் பயன்படுத்தப்படுகிறது
 • அலகுகளுக்கான UNITS
 • SHAPEPATH, அடுக்குகள் இருக்கும் பாதை
 • இறுதியில் அனைத்தும் END கட்டளையுடன் முடிவடையும்

உள்ளே, குறியீடு ஒரு கட்டளை வரியுடன் தொடங்கி, END உடன் முடிவடைகிறது, எடுத்துக்காட்டாக குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச அளவிற்கு; தற்காலிக படங்களின் அடைவு:

வலை
  MINSCALE 2000000
  MAXSCALE 50000000

IMAGEPATH "C: \ OSGeo4W / tmp / ms_tmp /"
  IMAGEURL "/ ms_tmp /"
முடிவில்

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்அளவுகோல்:

Scalebar
  IMAGECOLOR 255 255 255
  என்ற லேபிளுடன்
    COLOR 0 0 0
    சிறிய அளவு
  முடிவில்
  அளவு 300 5
  COLOR 255 255 255
  BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
  OUTLINECOLOR 0 0 0
  UNITS கிலோமீட்டர்
  INTERVALS 3
  நிலை இயக்கப்பட்டது
முடிவில்

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்ஒரு ராஸ்டர் லேயர்: இது தரவு கோப்புறையில் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டணத்திலிருந்து "ஆர்த்தோஃபோட்டோ" என்று பட்டியலில் விளக்கத்துடன் பின்னணியில் செல்கிறது:

 

 

அடுக்கு
  NAME ஆர்த்தோஃபோட்டோ
  தரவுத்தகவல்
    "விவரம்" "ஆர்டோஃபோட்டோ"
  முடிவில்
  டைப் ராஸ்டர்
  நிலை முடக்கப்பட்டுள்ளது
  தரவு "சி: \ OSGeo4W / apps / gis / data / ortofotoGral.tif"
  #OFFSITE 0 0 0
முடிவில்

பலகோணங்களின் ஒரு ஷிபி அடுக்கு, அளவுகோல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒரு HTML வார்ப்புருவில் சில தரவை உயர்த்துகிறது, சான்ஸ் எழுத்துரு லேபிள், அளவு 6, கருப்பு நிறம் மற்றும் 5 இடையகத்தின் வெள்ளை விளிம்புகள் ...

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

அடுக்கு
  NAME பிரிவு 02Zone
  டைப் பாலிகான்
  நிலை முடக்கப்பட்டுள்ளது
  டிரான்ஸ்பரன்சி எக்ஸ்நக்ஸ்
  விரிவாக்கம் 607852 1935706 610804 1938807 மெட்டாடாட்டா
    "விவரம்" "மதிப்பு பிரிவு 02 இன் தீம்"
    "RESULT_FIELDS" "MsLink Cve_Mz Cve_Pred prop Area சுற்றளவு VALUE"
  முடிவில்
  தரவு PALENQUE_SECTOR01
  TEMPLATE "ttt_query.html"
  TOLERANCE 5
  #TOLERANCEUNITS பிக்சல்கள்
  LABELITEM "VALUE"
  வகுப்பு "மதிப்பு"
  லேபல்கேச் ஆன்
  வர்க்கம்
    SYMBOL 1
    COLOR 128 128 128
    OUTLINECOLOR 0 0 0
    பெயர் "சோனாநூல்"
    வெளிப்பாடு ([VALUE] = 0)
    என்ற லேபிளுடன்
         ANGLE AUTO
         COLOR 0 0 0
         FONT சான்ஸ்
         TYPE TRUETYPE
         நிலை சி.சி.
        
பகுதிகள் பொய்
         BUFFER 5
         அளவு 6
         OUTLINECOLOR 200 200 200
    முடிவில்
  END # வகுப்பு மதிப்பு 0
  வர்க்கம்
    SYMBOL 3
    COLOR 255 128 128
    #COLOR -1 -1 -1 #SIN FILLING

.... மற்றும் மூடும் வரை

முடிவில்
  END # வகுப்பு மதிப்பு
END # அடுக்கு

முடிவுக்கு

எனவே, மேப்ஸர்வருடன் பணிபுரிவது, இது மிகவும் எளிமையானது என்றாலும், இது சிக்கலானது மற்றும் பெரிய வேலைகளுக்கு மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் எல்லாம் .மாப்பில் உள்ளது. மிகப்பெரிய தீமை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு வண்ணத்தையும் ஒரு கருப்பொருளில் வரையறுப்பது போன்ற அனைத்தும் காலில் செய்யப்படுகின்றன, இந்த காரணத்திற்காக கார்டோவெப் போன்ற கருவிகள் எழுகின்றன, இது மேப்செர்வரில் இயங்குகிறது, ஆனால் இந்த பழமையான பதிப்பைப் போல தோற்றமளிக்கும் பண்புகளுடன் உள்ளமைக்கப்பட்ட செருகுநிரல்களையும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் கொண்டுவருகிறது. தி முதலில் படிக்கவும்:

 • தனித்தனியாக புதுப்பிக்க, அஜாக்ஸுடன் தனித்தனி பிரேம்களை வேலை செய்யுங்கள்
 • குறியீட்டை அலசவும், ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அளவுருவாக்கக்கூடிய அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் .map ஐ மீண்டும் எழுதுகிறது
 • புதுப்பிப்பு தேவையில்லாமல் டைனமிக் இடப்பெயர்வைத் தருகிறது, இது ஒரு ஃபிளாஷ் லேயரைப் போல
 • ஆன்லைன் திசையன் பதிப்பு, தற்காலிக சேமிப்பில் உடனடியாக எழுதுதல்
 • திசையன் வடிவத்தில் அடுக்கைப் பதிவிறக்கவும்
 • Google Earth க்கு ஏற்றுமதி செய்யுங்கள்
 • வரிசைப்படுத்தலின் PDF ஐ உருவாக்கவும்

அடுத்ததாக நாம் கார்ட்டோவெப்பைப் பார்ப்போம், இங்கே நான் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளுக்கான இணைப்பை விட்டு விடுகிறேன்.

கோல்கி அல்வாரெஸ்

எழுத்தாளர், ஆராய்ச்சியாளர், நில மேலாண்மை மாதிரிகளில் நிபுணர். ஹோண்டுராஸில் உள்ள தேசிய சொத்து நிர்வாக அமைப்பு SINAP, ஹோண்டுராஸில் உள்ள கூட்டு நகராட்சிகளின் மேலாண்மை மாதிரி, காடாஸ்ட்ரே நிர்வாகத்தின் ஒருங்கிணைந்த மாதிரி - நிகரகுவாவில் பதிவுசெய்தல், கொலம்பியாவில் SAT பிரதேசத்தின் நிர்வாக அமைப்பு போன்ற மாதிரிகளின் கருத்தாக்கம் மற்றும் செயல்படுத்தலில் அவர் பங்கேற்றுள்ளார். . 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் Geofumadas அறிவு வலைப்பதிவின் ஆசிரியர் மற்றும் GIS - CAD - BIM - டிஜிட்டல் ட்வின்ஸ் தலைப்புகளில் 100 க்கும் மேற்பட்ட படிப்புகளை உள்ளடக்கிய AulaGEO அகாடமியை உருவாக்கியவர்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

3 கருத்துக்கள்

 1. , ஹலோ

  நான் .map இலிருந்து ஒரு அடுக்கை பின்வருமாறு அழைக்க முயற்சிக்கிறேன்:

  அடுக்கு
  NAME டெஸ்ட்ஹவுஸ்
  வகை புள்ளி
  தொடர்பு OGR
  இணைப்பு #”virtual.ovf”
  "

  XXXXX
  EXEC ……
  eess_id
  wkbPoint
  WGS84

  "

  எனது பிரச்சனை என்னவென்றால், DSN சேவையானது சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது: GetCapabilities ஐக் கோரும்போது அது தரவுத்தள கடவுச்சொல்லைத் திருப்பித் தருகிறது... கடவுச்சொல்லை "கொடுப்பதை" தவிர்க்க ஒரு கோப்பிற்கு நான் அழைப்பு விடுக்கலாமா அல்லது DSN பிழையா???? நன்றி!

 2. மேப் சர்வர் ஒரு பிரபலமான திறந்த மூல திட்டமாகும், இதன் நோக்கம் இணையத்தில் மாறும் இடஞ்சார்ந்த வரைபடங்களைக் காண்பிப்பதாகும். ஏற்றப்பட்ட இயக்கி என்பது என்.டி.எஃப்.எஸ் கோப்பு முறைமையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு தொகுதியில் வெற்று கோப்புறையில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு இயக்கி. ஏற்றப்பட்ட டிரைவ்கள் வேறு எந்த டிரைவ்களிலும் செயல்படுகின்றன, ஆனால் அவை டிரைவ் கடிதங்களுக்கு பதிலாக டிரைவ் பாதைகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

மேலே பட்டன் மேல்