எப்படி Mapserver படைப்புகள்

முந்தைய முறை ஏன் சில அளவுகோல்களைப் பற்றி பேசினோம் MapServer மற்றும் நிறுவலின் அடிப்படைகள். இப்போது சியாபனெகோ கியூட்ஸின் வரைபடங்களுடன் ஒரு பயிற்சியில் அதன் செயல்பாட்டைப் பார்ப்போம்.

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர் அது ஏற்றப்பட்ட இடத்தில்

அப்பாச்சி நிறுவப்பட்டதும், மேப்ஸெர்வருக்கான இயல்புநிலை வெளியீட்டு அடைவு சி: / க்கு மேலே OSGeo4W கோப்புறை ஆகும்.

உள்ளே, நிறுவப்பட்டதைப் பொறுத்து பயன்பாடுகளுடன் வெவ்வேறு கோப்புறைகள் உள்ளன, ஆனால் வெளியீட்டிற்கான கோப்புறை அப்பாச்சிக்குள் செல்ல வேண்டும். இந்த வழக்கில் ஜிஸ் எனப்படும் கோப்புறை.

 • பின்னர் உள்ளே, தரவு கோப்புறையில் அடுக்குகள், ஆர்த்தோஃபோட்டோ போன்றவை உள்ளன.
 • கோப்புறை போன்றவற்றில், .ttf நீட்டிப்புடன் லேபிள்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான வகை எழுத்துருக்கள் உள்ளன. இங்கே அவற்றை தூக்கும் ஒரு உரை கோப்பு மற்றும் சின்னங்களை வரையறுக்கும் மற்றொரு கோப்பு உள்ளது.
 • இறுதியாக கோப்புறையில் httdocs சேவையை உயர்த்தும் வலைப்பக்கங்களுக்குச் செல்லுங்கள்.
 • வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

வலைப்பக்கம்

எடுத்துக்காட்டில், முந்தைய முறை காட்டப்பட்ட வழக்கைப் பயன்படுத்துவேன். அடிப்படையில் இது ஒரு குறியீட்டு கோப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது phtml நீட்டிப்பு ஒன்றிற்கு திருப்பி விடுகிறது, மேலும் இது ஒரு php மற்றும் வரைபடங்களில் கட்டமைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை எழுப்புகிறது. ஒரு கோப்புறையில் பக்கத்திலிருந்து இணைக்கப்பட்ட படங்கள் உள்ளன.

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

நாம் பார்த்தால், phtml என்பது அட்டவணைகளிலிருந்து கட்டப்பட்ட ஷெல் மட்டுமே, மேலும் இது வரைபட / php செயல்பாடுகளுக்கு அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும்:

http://localhost/gis/gispalenque.phtml

முடிவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

 • மையத்திற்கு செயல்பாடு GMapDrawMap (),
 • வலதுபுறத்தில் அழைப்பு GMapDrawKeyMap கீமேப் (),
 • கீழே உள்ள அளவுகோல் GMapDrawScaleBar (),
 • மற்றும் வரிசைப்படுத்தல் செயல்பாடுகளில், பட்டியல் பெட்டி தொடர்பான நிபந்தனை if (! IsHtmlMode ()) எதிரொலி "<! -" முடிவுகளுடன்: ZOOM_IN, ZOOM_OUT, RECENTER, QUERY_POINT.

ஏற்கனவே இயங்குகிறது, காட்சி இதுபோல் தெரிகிறது:

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

.Map கோப்புகள்

மேப்ஸர்வர் வெளியீட்டின் கலவையானது அப்பாச்சி எழுப்புகிறது, இது php ஐ அனுப்புகிறது mapscript பின்னர் அது அந்த ஷெல் வழியாக செல்கிறது. ஆனால் பெரும்பாலான விஞ்ஞானம் .map கோப்புகளில் உள்ளது, அவை ஒரே நீட்டிப்புடன் மேபின்ஃபோ, பன்மடங்கு அல்லது மொபைல் மேப்பர் அலுவலகத்தால் உருவாக்கப்பட்டவற்றுடன் குழப்பமடையக்கூடாது.

இந்த .மாப் உரை கோப்புகள், அவை ஸ்கிரிப்ட் வடிவத்தில் வரைபடத்தைக் கொண்டிருக்கும். குவாண்டம் ஜி.ஐ.எஸ் போன்ற டெஸ்க்டாப் புரோகிராம்களுடன் இவை உருவாக்கப்படலாம், அவை அமைக்கப்பட்டால் பிரதான வரைபடத்திற்கு ஒன்று, கீமாப்பிற்கு ஒன்று மற்றும் ஓ.ஜி.சி சேவைகளுக்கு இரண்டு மற்றும் டபிள்யூ.எம். வரைபடம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்:

வரைபடம்

NAME PALENQUE_DEMO
நிலை இயக்கப்பட்டது
அளவு 600 450
SYMBOLSET ../etc/symbols.txt
PALENQUE இன் முழு வரைபடத்தின் விரிவான 604299 1933386 610503 1939300 #VIEW
#EXTENT 605786 1935102 608000 1938800 #SOLO 01 SECTOR
UNITS METERS
SHAPEPATH "../data"
டிரான்ஸ்பரன்ட் ஆன்
IMAGECOLOR 255 255 255
FONTSET ../etc/fonts.txt

 • ஸ்கிரிப்ட் தொடங்குகிறது என்பதை MAP குறிக்கிறது
 • STATUS, இயல்புநிலை வரைபடம் இயக்கத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்பதைக் குறிக்கிறது
 • SIZE என்பது காட்சியின் அளவு
 • SYMBOLSET சின்னங்களின் வழியைக் காட்டுகிறது
 • EXTENT என்பது காட்சியின் ஒருங்கிணைப்புகள். சிறுகுறிப்புகள் செய்ய # சின்னம் பயன்படுத்தப்படுகிறது
 • அலகுகளுக்கான UNITS
 • SHAPEPATH, அடுக்குகள் இருக்கும் பாதை
 • இறுதியில் அனைத்தும் END கட்டளையுடன் முடிவடையும்

உள்ளே, குறியீடு ஒரு கட்டளை வரியுடன் தொடங்கி, END உடன் முடிவடைகிறது, எடுத்துக்காட்டாக குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச அளவிற்கு; தற்காலிக படங்களின் அடைவு:

வலை
MINSCALE 2000000
MAXSCALE 50000000

IMAGEPATH "C: \ OSGeo4W / tmp / ms_tmp /"
IMAGEURL "/ ms_tmp /"
முடிவில்

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்அளவுகோல்:

Scalebar
IMAGECOLOR 255 255 255
என்ற லேபிளுடன்
COLOR 0 0 0
சிறிய அளவு
முடிவில்
அளவு 300 5
COLOR 255 255 255
BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
UNITS கிலோமீட்டர்
INTERVALS 3
நிலை இயக்கப்பட்டது
முடிவில்

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்ராஸ்டரின் ஒரு அடுக்கு: இது தரவுக் கோப்புறையில் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டணத்திலிருந்து "ஆர்டோஃபோட்டோ" போன்ற பட்டியலில் விளக்கத்துடன் நிதி செல்கிறது:

அடுக்கு
NAME ஆர்த்தோஃபோட்டோ
தரவுத்தகவல்
"விவரம்" "ஆர்டோஃபோட்டோ"
முடிவில்
டைப் ராஸ்டர்
நிலை முடக்கப்பட்டுள்ளது
தரவு "சி: \ OSGeo4W / apps / gis / data / ortofotoGral.tif"
#OFFSITE 0 0 0
முடிவில்

பலகோணங்களின் ஒரு ஷிபி அடுக்கு, அளவுகோல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒரு HTML வார்ப்புருவில் சில தரவை உயர்த்துகிறது, சான்ஸ் எழுத்துரு லேபிள், அளவு 6, கருப்பு நிறம் மற்றும் 5 இடையகத்தின் வெள்ளை விளிம்புகள் ...

வரைபட சேவையக ஜியோசர்வர்

அடுக்கு
NAME பிரிவு 02Zone
டைப் பாலிகான்
நிலை முடக்கப்பட்டுள்ளது
டிரான்ஸ்பரன்சி எக்ஸ்நக்ஸ்
விரிவாக்க 607852 1935706 610804 1938807 METADATA
"விவரம்" "மதிப்புத் துறை 02 ஆல் கருப்பொருள்"
"RESULT_FIELDS" "MsLink Cve_Mz Cve_Pred prop Area சுற்றளவு VALUE"
முடிவில்
தரவு PALENQUE_SECTOR01
TEMPLATE "ttt_query.html"
TOLERANCE 5
#TOLERANCEUNITS பிக்சல்கள்
லேபலிட்டம் "VALOR"
வகுப்பு "VALOR"
லேபல்கேச் ஆன்
வர்க்கம்
SYMBOL 1
COLOR 128 128 128
OUTLINECOLOR 0 0 0
பெயர் "ZoneNULL"
வெளிப்பாடு ([VALUE] = 0)
என்ற லேபிளுடன்
ANGLE AUTO
COLOR 0 0 0
FONT சான்ஸ்
TYPE TRUETYPE
நிலை சி.சி.

பகுதிகள் பொய்
BUFFER 5
அளவு 6
OUTLINECOLOR 200 200 200
முடிவில்
END # வகுப்பு மதிப்பு 0
வர்க்கம்
SYMBOL 3
COLOR 255 128 128
#COLOR -1 -1 -1 #SIN FILLING

.... மற்றும் மூடும் வரை

முடிவில்
END # வகுப்பு மதிப்பு
END # அடுக்கு

முடிவுக்கு

இங்கிருந்து, மேப்ஸர்வருடன் பணிபுரிவது, இது மிகவும் எளிமையானது என்றாலும், இது நடுத்தர சிக்கலானது மற்றும் பெரிய வேலைகளுக்கு மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் எல்லாம் .மாப்பில் உள்ளது. மிகப்பெரிய தீமை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு வண்ணத்தையும் ஒரு கருப்பொருளில் வரையறுப்பது போன்ற அனைத்தும் காலில் செய்யப்படுகின்றன, இதனால்தான் மேப்ட்செர்வரில் செயல்படும் கார்ட்டோவெப் போன்ற கருவிகள், ஆனால் இந்த பழமையான பதிப்பை அப்படியே வைத்திருக்கும் அம்சங்களுடன் உள்ளமைக்கப்பட்ட செருகுநிரல்கள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வருகின்றன தி முதலில் படிக்கவும்:

 • தனித்தனியாக புதுப்பிக்க, அஜாக்ஸுடன் தனித்தனி பிரேம்களை வேலை செய்யுங்கள்
 • குறியீட்டை அலசவும், ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அளவுருவாக்கக்கூடிய அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் .map ஐ மீண்டும் எழுதுகிறது
 • புதுப்பிப்பு தேவையில்லாமல் டைனமிக் இடப்பெயர்வைத் தருகிறது, இது ஒரு ஃபிளாஷ் லேயரைப் போல
 • ஆன்லைன் திசையன் பதிப்பு, தற்காலிக சேமிப்பில் உடனடியாக எழுதுதல்
 • திசையன் வடிவத்தில் அடுக்கைப் பதிவிறக்கவும்
 • Google Earth க்கு ஏற்றுமதி செய்யுங்கள்
 • வரிசைப்படுத்தலின் PDF ஐ உருவாக்கவும்

அடுத்ததாக நாம் கார்ட்டோவெப்பைப் பார்ப்போம், இங்கே நான் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளுக்கான இணைப்பை விட்டு விடுகிறேன்.

3 "மேப்ஸர்வர் எவ்வாறு இயங்குகிறது" என்பதற்கு பதிலளிக்கிறது

 1. , ஹலோ

  நான் .map இலிருந்து ஒரு அடுக்கை பின்வருமாறு அழைக்க முயற்சிக்கிறேன்:

  அடுக்கு
  NAME டெஸ்ட்ஹவுஸ்
  வகை புள்ளி
  தொடர்பு OGR
  இணைப்பு # »virt.ovf»
  »

  XXXXX
  EXEC ......
  eess_id
  wkbPoint
  WGS84

  »

  எனது சிக்கல் என்னவென்றால், டி.எஸ்.என் சேவை சிக்கல்களைக் கொடுக்கிறது: ஒரு கெட் கேபபிலிட்டிகளைக் கோருகையில் நான் தரவுத்தள கடவுச்சொல்லைத் திருப்பித் தருகிறேன்… கடவுச்சொல்லை “கொடுப்பதை” தவிர்ப்பதற்காக ஒரு கோப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்க முடியுமா அல்லது அது டிஎஸ்என் பிழையா ???? நன்றி!

 2. மேப் சர்வர் ஒரு பிரபலமான திறந்த மூல திட்டமாகும், இதன் நோக்கம் இணையத்தில் மாறும் இடஞ்சார்ந்த வரைபடங்களைக் காண்பிப்பதாகும். ஏற்றப்பட்ட இயக்கி என்பது என்.டி.எஃப்.எஸ் கோப்பு முறைமையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு தொகுதியில் வெற்று கோப்புறையில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு இயக்கி. ஏற்றப்பட்ட டிரைவ்கள் வேறு எந்த டிரைவ்களிலும் செயல்படுகின்றன, ஆனால் அவை டிரைவ் கடிதங்களுக்கு பதிலாக டிரைவ் பாதைகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.