நகராட்சி பயன்பாட்டிற்கான மான்ஃபோட் கையேடு கிட்டத்தட்ட தயாராக உள்ளது

சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு நான் இருப்பது பற்றி சொன்னேன் கீழே விழுந்தது haciendo un manual, pues ya casi está listo gracias al brillante apoyo de un técnico que aprendió a usar Manifold a la fuerza pero que ahora es un experto.  Con él construimos el índice y ha sido el que ha elaborado la parte experimental de gran parte del documento.

பன்மடங்கு அமைப்பில் நகராட்சி எஸ்.ஐ.ஜி.

படத்தைEl objetivo del manual es constituir una guía básica y práctica para la implementación de un Sistema de Información Geográfica en un municipio o ayuntamiento usando Manifold GIS.  Está construido en función de la மட்டு சூழ்நிலை அளவிடுதல் de los proyectos SIG de los que les hablé hace un tiempo y cada sección está conformada en una metodología «qué es», «como se hace» y «que producto se obtiene».  A continuación les muestro el índice.

I. அறிமுகம்

இரண்டாம். பின்னணி

படத்தைIII ஆகும். அதிகாரம் 1: தரவு நிர்மாணம்

1.1 கேட் டேட்டாவை இறக்குமதி செய்க

கேட் தரவு என்றால் என்ன

கேனி தரவை மேனிஃபோல்டின் ஜி.ஐ.எஸ் இல் எவ்வாறு இறக்குமதி செய்வது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

1.2 சிக் டேட்டாவை இறக்குமதி செய்க

ஜிஐஎஸ் தரவு என்ன

பன்மடங்கு திட்டத்தில் ஜி.ஐ.எஸ் தரவை எவ்வாறு இறக்குமதி செய்வது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

1.3 இறக்குமதி மற்றும் இணைப்பு ராஸ்டர் படங்கள்

ராஸ்டர் படங்கள் என்ன

ராஸ்டர் படங்கள் எவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன

ராஸ்டர் படங்களை எவ்வாறு இணைப்பது.

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

1.4 கூறுகளின் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு (திட்டம் மற்றும் தரவு)

என்ன ஒரு திட்டம்

SIG கூறுகளுக்கு திட்டம் எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

1.5 குறிக்கோள்களை வரையவும்

பன்மடங்கில் என்ன வகையான பொருள்கள் வரையப்படுகின்றன

பன்மடங்கில் பொருள்கள் எவ்வாறு வரையப்படுகின்றன

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

1.6 அட்டவணைகள் கட்டுமானம்

அட்டவணைகள் பன்மடங்கில் உள்ளன

அட்டவணைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றும் கையாளப்படுகின்றன

படத்தை நான்காம். அதிகாரம் 2: தரவு பகுப்பாய்வு

2.1 தரவு சிம்போலிசேஷன்

பன்மடங்கில் தரவின் குறியீடு என்ன

பன்மடங்கில் தரவு குறியீட்டு முறை எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

2.4 தரவு சமர்ப்பிப்பு

பன்மடங்கில் தரவின் கருப்பொருள் என்ன?

பன்மடங்கில் தரவு கருப்பொருள்ப்படுத்தல் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

2.3 இடவியல் பகுப்பாய்வு

இடவியல் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன

பன்மடங்கு கூறுகளில் இடவியல் பகுப்பாய்வு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

2.4 இடைவெளி பகுப்பாய்வு

இடஞ்சார்ந்த பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன

பன்மடங்கு கூறுகளில் இடஞ்சார்ந்த பகுப்பாய்வு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

2.5 அட்டவணைகள் இடையே இணைப்பு

அட்டவணைகளின் இணைப்பு என்ன

அட்டவணைகளுக்கு இடையில் இணைப்புகளை உருவாக்குதல்

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

படத்தை V. அதிகாரம் 3: பன்மடங்கு சிக்ஸில் தரவு வெளியீடு

3.1 தளவமைப்புகளில் அச்சிடுதல்

தளவமைப்புகள் என்றால் என்ன

தளவமைப்புகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

3.2 லெஜண்ட்ஸ் (லெஜண்ட்ஸ்)

புனைவுகள் என்றால் என்ன

புராணக்கதைகள் எவ்வாறு சேர்க்கப்படுகின்றன

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

3.3 ஏற்றுமதி கூறுகள்

கூறுகளை ஏன் ஏற்றுமதி செய்கிறோம்

கூறுகள் எவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

3.4 பகிரப்பட்ட பணி மாதிரி

கூறுகளைப் பகிர

கூறுகள் எவ்வாறு பகிரப்படுகின்றன

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

படத்தை ஆறாம். அதிகாரம் 4: ஜிஸ் தரவை பராமரித்தல்

4.1 நோக்கங்களின் பதிப்பு

பொருட்களின் பதிப்பு என்ன

பொருட்களை எவ்வாறு திருத்துவது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

4.2 அட்டவணை பதிப்பு

அட்டவணைகளை எவ்வாறு திருத்துவது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

படத்தை ஏழாம். அதிகாரம் 5: தரவு நிர்வாகம்

5.1 நிர்வாகம் மற்றும் காப்பு தரவு

காப்புப்பிரதி என்றால் என்ன

தகவல்களை எவ்வாறு நிர்வகிக்க முடியும்

காப்புப்பிரதி எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

படத்தை எட்டாம். அதிகாரம் 6: தரவு விரிவாக்கம்

6.1 IMS PUBLICATION (IMAGE MAP SERVICES)

IMS வரைபட சேவைகள் என்றால் என்ன?

பன்மடங்கு பயன்படுத்தி ஐ.எம்.எஸ் தரவை எவ்வாறு வழங்க முடியும்

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

6.2 WMS தொடர்பு (கூகிள் எர்த் மற்றும் பிற)

Wms சேவைகள் என்றால் என்ன?

கூகிள் எர்த், மெய்நிகர் பூமி மற்றும் பிற wms சேவைகளுடன் நீங்கள் எவ்வாறு இணைக்க முடியும்

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

6.3 WFS, WCS க்கு விரிவாக்கம்

சேவைகள் என்ன wfs மற்றும் wcs

தரவை எவ்வாறு வழங்குவது மற்றும் wfs / wcs தரவுடன் இணைப்பது எப்படி

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

6.4 EXபோர்ட்டர் எ சிக், கேட், ராஸ்டர்

வேறு என்ன SIG / CAD / RASTER வடிவங்கள் உள்ளன

பிற வடிவங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது எப்படி

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

6.5 APCL வழியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பராமரிப்பு

APCL என்றால் என்ன (பார்செலாரியோ லோக்கல் காடாஸ்ட்ரே அப்ளிகேஷன்)

ஐபிசிஎல் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது

என்ன தயாரிப்பு பெறப்படுகிறது

IX,. புத்தகம் விவரணம்

இறுதியாக தி பன்மடங்கு கையேடு இது இப்படியே இருந்தது.

9 Replies to “Ya casi listo el manual de Manifold para uso municipal”

 1. நான் அவசரமாக பன்மடங்கு கையேட்டைப் பெற வேண்டும், அர்ஜென்டினாவில் நான் அதை எவ்வாறு பெறுவது?

 2. எனக்கு ஆர்வம் இருந்தால் நீங்கள் அதை எனக்கு அனுப்பினால் நீங்கள் எனக்கு நிறைய உதவி செய்வீர்கள்.

  நன்றி.

 3. இந்த கையேட்டை எவ்வாறு பெறுவது? இந்த மென்பொருளை தீவிர அவசரத்துடன் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்

 4. "நீங்கள்" பதிப்பில் மட்டுமே அதை விரும்புகிறீர்கள். எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள், அதை உங்களுக்கு அஞ்சலில் அனுப்புகிறேன்

 5. நான் ஒரு பன்மடங்கு 8.0 பயனராக இருக்கிறேன், அதன் சக்தியைப் பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன், இருப்பினும், அதைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் எனக்கு சிறிது நேரம் இல்லை. கையேட்டைப் பெறுவதில் நான் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளேன்.

  மெக்சிகோவிலிருந்து வாழ்த்துக்கள்!

 6. நான் பன்மடங்கு பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறேன், ஆனால் இது சற்று சிக்கலானது என்பதை நான் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், மேலும் அவர்கள் முன்கூட்டியே நன்றி விரிவுபடுத்துகின்ற கையேட்டை எவ்வாறு அணுக முடியும் என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்
  வாழ்த்துக்கள் !!!

 7. மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, உங்கள் சகாவைப் போலவே பல மடங்கு பலத்தையும் பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டேன். நான் வசிக்கும் இடத்தின் நகராட்சிக்கு ஒரு பிராந்திய நிர்வாக அமைப்பு இல்லை, சில காலமாக நான் ஒரு ஜியோஃபுமாடாவின் பன்மடங்கு சாத்தியத்தை ஆராய்ந்து வருகிறேன், அதன் குறைந்த செலவு மற்றும் அது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது, இருப்பினும், நான் எப்போதும் சந்தேகிக்கிறேன் கருவியின் பயன்பாட்டில் நான் மக்களைப் பயிற்றுவிக்க முடியும், ஏனென்றால் ஒரு சிக் உடன் முடக்கப்படாத ஒருவருக்கு, இருப்பவருக்கு கூட கற்றுக்கொள்வது எளிதல்ல.

  நீங்கள் கையேட்டை நன்றாகக் கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன், நான் அதை கவனமாகப் பின்பற்றுவேன்.

  மேற்கோளிடு

  கிளாடியோ ரோமெரோ

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.