காடாஸ்டரில் உள்ள தரவு

கடாஸ்டரில் உள்ள பல்நோக்கு அளவுகோல் மிகவும் கேள்விக்குரியது, காரணம் அதன் பயன் மட்டுமல்ல, தரவின் நிலைத்தன்மையும் ஆகும். நாங்கள் ஒரு தீவிர உடற்பயிற்சி செய்திருந்தால் (அத்துடன் சேவல் கேபன் :)), "அனைத்தும்" தரவு விரைவில் அல்லது பின்னர் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் நடைமுறை நோக்கங்களுக்காக, இந்தத் தரவுகள் பல நிலைத்தன்மைக்கு ஒரு சுமையாக இருக்கின்றன, நடுத்தர காலத்தில் அதன் பிடிப்பு அல்லது புதுப்பிப்பு நிராகரிக்கப்படும். யாராவது ஒரு கேடாஸ்ட்ரே செய்ய விரும்பினால் "பல்நோக்கு”, இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் கேட்க வேண்டும்:

தரவை யார் ஆலோசிப்பார்கள்?
எந்த அளவிலான துல்லியம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
தரவை யார் புதுப்பிப்பார்கள்?
இது எத்தனை முறை புதுப்பிக்கப்படும்?

காடாஸ்ட்ரல் கோப்பில் உள்ள எல்லா தரவும் உடனடியாக "அவசியமில்லை" என்பதை அடையாளம் காண முடியும், ஆனால் "மற்றவர்கள்" (காடாஸ்ட்ரே அல்ல) ஆலோசிக்க முடியும், ஆனால் ஒருபோதும் புதுப்பிக்க முடியாது என்று பொதுவான பயன்பாடு. இந்த தரவை பல்நோக்கு பொது பயன்பாடு என்று அழைக்கலாம். கேடாஸ்ட்ரே புதுப்பிக்க முடியவில்லை என்ற தரவுகளும் உள்ளன, ஏனெனில் அது முடியாது என்பதால் அல்ல, ஆனால் அவை நீடிக்க முடியாதவையாக இருப்பதால் அல்லது சிறந்த நிபந்தனைகள் (அல்லது ஆர்வங்கள்) கொண்ட மற்றொரு நிறுவனம் இருப்பதால், இந்தத் தகவல்கள் அவசியமானவை என்றாலும், அவற்றின் புதுப்பிப்பு கேடாஸ்டரைப் பொறுத்தது அல்ல, அவை வேண்டும் இரண்டாம் நிலை அல்லது குறிப்பிட்ட பயன்பாடாக கருதப்படுகிறது. "தேவையற்ற" தரவு குறைக்கப்பட்டு, இன்ஸ்பைர் முன்முயற்சி மீட்டெடுத்த கொள்கைகளில் ஒன்று பின்பற்றப்படுகிறது, இது தகவல்களை ஒரு முறை மட்டுமே கைப்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறது, தரவு மேலாண்மை மிகவும் நிலையானதாக இருக்கும்.

தரவைப் பிரிப்பதற்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான வழி, நகராட்சி காடாஸ்ட்ரே திணைக்களம், தேசிய காடாஸ்ட்ரே, நிலப் பதிவு, திட்டமிடல் அலுவலகங்கள் போன்ற சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுடனான அதன் தொடர்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒவ்வொரு நாட்டின் சட்டத்தின்படி இந்த மாற்றங்கள் நிறைய உள்ளன, ஆனால் கேடாஸ்ட்ரே “உண்மைகளை” பதிவுசெய்கிறது என்பதையும் “செய்யப்படாத” எந்த அம்சமும் மற்றொரு நிகழ்வின் பொறுப்பாக இருக்கக்கூடும் என்பதையும் நினைவில் கொள்வது அவசியம், மேலும் கைப்பற்றப்பட்ட தரவையும் பிரிக்கவும் புலம், மற்றும் பிற்கால செயல்பாட்டில் இருக்கும்.

லெம்மன் தகவல்களைப் பிரிக்கிறது, கடாஸ்டரின் மூன்று முக்கிய நபர்களிடமிருந்து: பொருள், பொருள் மற்றும் உரிமை. கல்வி நோக்கங்களுக்காக நாங்கள் அழைத்தோம் பாதிப்புகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் உறவு புள்ளிவிவரங்களுக்கு, (பொதுவாக பிடிப்புக்குப் பிந்தைய பகுப்பாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளால் ஆனது) இதனால் உடற்பயிற்சியும் நினைவில் கொள்வது எளிது:

Dநிமிர்ந்த (பொருள் மற்றும் பொருளுக்கு இடையிலான உறவு)
Aபிளவுகள் (பொருள் மற்றும் சட்டத்திற்கு இடையிலான உறவுகள்)
Transacciones (பொருள் மற்றும் சட்டத்திற்கு இடையிலான உறவுகள்)
Objeto (சொத்து)
Sujeto (தனிநபர்கள், இயற்கை அல்லது சட்டப்பூர்வ)

பொருள் பொருள் வலது cat2

பொருள் பொருள் வலது காடாஸ்ட்ரே பொருள், இது வரைபடங்கள் அல்லது ஆவணங்களின் மட்டத்தில் பதிவு செய்யக்கூடிய யதார்த்தத்தின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். இங்கே அவை தோன்றும்:

  • சதி, சப்ளாட், பல சதி, பதிவுசெய்யப்பட்ட சதி மற்றும் சேவை சதி (இது காண்டோமினியங்களில் பகிரப்படுகிறது) இருக்கலாம், ஆனால் இது ஒரு விதியாக, தரவுடன் இணைக்கப்பட்ட வடிவவியலைக் கொண்டுள்ளது. துல்லியமானது காடாஸ்ட்ரே மற்றும் நீண்டகால பார்வைக்கு பொருந்தக்கூடிய விஷயம்.
  • கட்டிடம், கட்டுமானம், நிலையான நிறுவல்கள், மேம்பாடுகள் மற்றும் புவிசார் அல்லாத சொத்துக்கள் கூட அடங்கும். கிராமப்புற விஷயத்தில், இது பயிர்கள் போன்ற நிரந்தர மேம்பாடுகளாகவும் இருக்கும்.
  • இந்த மட்டத்தில் பொருட்கள் ஸ்பாகெட்டி (ஜியோடேட்டாபேஸ் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத சிஏடி வரைபடங்கள் போன்றவை) போன்ற ஒரு புள்ளியாக (புள்ளி காடாஸ்ட்ரே அல்லது பார்சல் உரை போன்றவை) ஒரு புவிசார் அல்லாத ஆவணத்தின் (ஒரு பிரமாணப் பத்திரம் போன்றவை) நிலையில் இருக்கலாம்.

பொருள் பொருள் வலது காடாஸ்ட்ரே பொருள், இது மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகும், மேலும் இது இயற்கையான, இயற்கையற்ற நபர்களாக இருக்கலாம் (சட்டப்படி போன்றவை) மற்றும் குழுக்களையும் கொண்டிருக்கலாம்.

 

வலது, இது மக்கள் (பாடங்கள்) மற்றும் பொருட்கள் (பொருள்கள்) இடையேயான உறவு. சட்டப்பூர்வமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட உண்மையான உரிமைகள் மட்டுமல்லாமல், உண்மையில் உள்ளவையும் இங்கு சேர்க்கப்படலாம், ஆனால் அவை உடைமை, உடைமை அல்லது பரிமாற்ற உரிமை ஆகியவற்றின் உறவை பிரதிபலிக்கின்றன.

பொருள் பொருள் வலது காடாஸ்ட்ரேஅன்பும், ஒரு பண்புக்கூறு அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வழியில் பாதிக்கும் செயல்கள், பயன்படுத்த உரிமை, களம், வசிப்பிடம், பொருளை மாற்றுவது அல்லது மாற்றுவது. இது சட்டத்தைப் போலவே தோன்றுகிறது, ஆனால் இது ஒரு நீட்டிப்பாகும், இது பதிவேட்டில் உள்ள அமைப்புகள் தங்கள் போட்டியாக இல்லாததற்காக அல்லது குறைந்த பட்சம் பல பெயர்களை (ஒரு ஓரளவு குறிப்பாக) கொடுக்க முடிகிறது. அதன் துல்லியம். இது ஒரு ஆவணக் குறிப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் பொதுவாக அவை பொது அல்லது தனியார் சட்டத்தால் சதித்திட்டத்தை பாதிக்கும் ஒரு இடஞ்சார்ந்த தற்செயல் நிகழ்விலிருந்து தொடங்குகின்றன; உதாரணத்திற்கு:

  • உயர் மின்னழுத்த வரி, இது பயன்பாடு அல்லது அறையை கட்டுப்படுத்துகிறது, ஆனால் டொமைன் அல்ல
  • ஒரு சொத்து ஒரு பொது நெடுஞ்சாலையில் இருக்கும்போது, ​​பல கட்டிடங்களின் கீழ் செல்லும் ஒரு நிலத்தடி ரயில், 3D கேடாஸ்டருக்கும் பொருந்தும்.
  • நன்கு பிரித்தெடுக்கும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு, இது நீர் பிரித்தெடுக்கும் நோக்கங்களுக்காக நிலத்தடி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது.
  • வெள்ளப் பகுதி, பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி, வழிக்கான உரிமை போன்றவை.

வழக்கமாக விளைவுகள் நிலையற்றவை அல்லது அவற்றின் விளைவு காலப்போக்கில் மாறக்கூடும்; எடுத்துக்காட்டாக:

ஒரு பார்சல் ஒரு விந்து சட்ட இயல்புக்குள் இருக்கலாம்; தலைப்பு நோக்கங்களுக்காக, டொமைன் சான்றிதழை யார் வழங்குகிறார்கள் என்பதை எஜிடோ வரையறுக்கிறது, ஆனால் ஒரு முறை பதிவுசெய்தால் அது ஒரு விந்துத் தன்மைக்குள்ளாக இருந்தாலும் தனிப்பட்டதாக கருதப்படலாம். இது பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியை மாற்றவில்லை, ஆனால் விளைவு.

தேவையில்லை எனில், பகிர்வுகளை எக்ஸ் ஆஃபீசியோ செய்ய பாதிப்புகள் கட்டாயப்படுத்தாது; எடுத்துக்காட்டாக:

ஒரு சதி நகர்ப்புற எல்லையால் ஓரளவு பாதிக்கப்படலாம், இது அதன் பகுதி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது, ஆனால் பிரித்தல் தேவையில்லை; நகர்ப்புற எல்லை அதை உள்ளே அல்லது வெளியே யார் வைத்திருக்கிறது என்பதைப் பாதிக்காது.

ஒரு சிறப்பு கட்டாய ஆட்சிக்குள் இல்லாத வரை பாதிப்புகள் “உண்மைகள்”; எடுத்துக்காட்டாக:

சாலை எளிதாக்குதல் அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் ஓரளவு இருக்கும் ஒரு பார்சல். "இது இது போன்றது" என்று காடாஸ்ட்ரே கூறுகிறார், ஆனால் ஒழுங்குபடுத்தும் நோக்கங்களுக்காக நடவடிக்கையை தீர்மானிப்பது மற்றொரு நிறுவனத்தின் பொருத்தமாகும்.

பொருள் பொருள் வலது காடாஸ்ட்ரேஉடன்பாடுகளின், வாங்கிய உரிமையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள். இது பின்வருமாறு: அளவீட்டு, கட்டுமானம், புதுப்பித்தல், பரிமாற்றம் அல்லது மதிப்பீடு.

பரிவர்த்தனைகள் சட்டத்தால் தொடர்புடைய நிறுவனங்களால் கைப்பற்றப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு வைக்க
உதாரணம்:

மதிப்பீடு இது ஒரு உண்மை அல்ல, ஆனால் ஒரு சொத்தின் மீதான ஒரு பரிவர்த்தனை, இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், ஒரு முறையுடன் செய்யப்பட்டு, அந்த மதிப்பீட்டின் புதுப்பிப்பு இல்லாத வரை செல்லுபடியாகும். ஆனால் மதிப்பீடு காடாஸ்டருக்கு (பொதுவான தரவுகளாக) பொருந்தாது, மாறாக வணிக அல்லது வரி நோக்கங்களுக்கான பரிவர்த்தனை. இது தரவு, வரி பயன்பாட்டிற்காக அல்லது மூலதன ஆதாய ஆய்வுகளுக்கு என்று பொருள்; அதன் புதுப்பித்தல் வேறொரு துறையின் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும், இது கடாஸ்டருக்கு அனுப்பப்பட்டாலும் கூட.

__________________________________________

பொருள் பொருள் வலது காடாஸ்ட்ரே நாம் பின்னர் திரும்பும் விஷயத்தை ஓரளவு மூடுவதற்கு, "பொது பயன்பாட்டிற்கான பல்நோக்கு தரவு" என்பது கடாஸ்டரின் அதிகார வரம்பின் கீழ் குறைந்தபட்சமாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கலாம், மேலும் அவற்றை "பல்நோக்கு குறிப்பிட்ட பயன்பாடு" தரவிலிருந்து பிரிக்க முற்பட வேண்டும். குறைந்தபட்ச தேவைகள் இருக்கும் வரை அடிப்படை அணுகுமுறைகள் cadastre இலிருந்து: நிதி, சமூக பொருளாதார, சட்ட மற்றும் நில பயன்பாடு.

2 "காடாஸ்டரில் உள்ள தரவு" என்பதற்கான பதில்கள்

  1. சுவாரஸ்யமான கட்டுரை, எல்லாவற்றையும் திறக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், எல்லா தகவல்களும் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் மற்றும் நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், தரவுகளுக்கான போட்டித்திறன் மறைந்துவிடும், அவ்வாறு செய்ய இன்னும் சிறிது நேரம் இருக்கிறது ...

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.