கூட்டு

கண்டுபிடிப்பாளர் படிப்புகள்

  • AulaGEO படிப்புகள்

    கண்டுபிடிப்பாளர் நாஸ்ட்ரான் பாடநெறி

    ஆட்டோடெஸ்க் கண்டுபிடிப்பாளர் நாஸ்ட்ரான் என்பது பொறியியல் சிக்கல்களுக்கான சக்திவாய்ந்த மற்றும் வலுவான எண் உருவகப்படுத்துதல் திட்டமாகும். நாஸ்ட்ரான் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட உறுப்பு முறைக்கான தீர்வு இயந்திரமாகும், இது கட்டமைப்பு இயக்கவியலில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பெரிய சக்தியைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை ...

    மேலும் படிக்க »
மேலே பட்டன் மேல்