காப்பகங்களைக்

ஜியோ

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு புவிசார் தளத்தை மாற்றுவது - மைக்ரோஸ்டேஷன் புவியியல் - ஆரக்கிள் ஸ்பேஷியல்

இலவச மென்பொருள் உரிமையுடைய
பல காடாஸ்ட்ரல் அல்லது கார்ட்டோகிராஃபி திட்டங்களுக்கு இது ஒரு பொதுவான சவாலாகும், இது 2000-2010 காலகட்டத்தில் மைக்ரோஸ்டேஷன் புவியியலை ஒரு இடஞ்சார்ந்த தரவு இயந்திரமாக ஒருங்கிணைத்தது, பின்வருபவை போன்ற காரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு: ஆர்ச்-நோட் மேலாண்மை மற்றும் காடாஸ்ட்ரல் திட்டங்களுக்கு மிகவும் நடைமுறைக்குரியதாக இருந்தது . டிஜிஎன் ஒரு கவர்ச்சியான மாற்றாகும், அதே பதிப்பில் அதன் பதிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, ...

OpenGeo Suite: OSGeo மாதிரியின் பலவீனங்களுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட GIS மென்பொருள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

qgis geoserver
இன்று, குறைந்த பட்சம் புவியியல் சூழலில், ஒவ்வொரு நடுநிலை எண்ணம் கொண்ட தொழில் வல்லுநரும் திறந்த மூல மென்பொருள் வணிக மென்பொருளைப் போலவே முதிர்ச்சியடைந்ததாகவும், சில வழிகளில் உயர்ந்ததாகவும் இருப்பதை அங்கீகரிக்கிறது. தரநிலை மூலோபாயம் நன்றாக வேலை செய்தது. புதுப்பிக்கும் சமநிலை அதற்குத் தேவையான ஆற்றலின் போது கேள்விக்குரியது என்றாலும் ...