ArcGIS மற்றும் மான்ஃபோல்ட் GIS ஒப்பீடு

இது ஒரு டைட்டானிக் வேலை தான் என்று மாஸ்ஃபோட் பயனர் tomasfa செய்துள்ளது மற்றும் அது சென்றுவிட்டது மன்றம் அந்த கருவி. ஆர்தர் ஜே. லெம்போ எழுதிய ஒரு வேலை பற்றி அவர் எனக்கு நினைவூட்டுகிறார் எப்படி செய்வது ஆர்.ஆர்.ஜி.எஸ்ஸ் மற்றும் மேனிஃபோல்டு போன்ற வழக்கமான வழிகாட்டுதல்களுடன். ஒப்பீட்டு அர்த்தத்தை விட, முடிவை எடுக்கும்போது GIS கருவிகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கு மிகவும் கல்வி ஆவணம் ஆகும்.

ஒப்பீடு ஒருங்கிணைப்பு நடைமுறைகள் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் சாதனை பிரிக்கும் ஒரு அணி அடிப்படையாக கொண்டது, அது நடைமுறைகள் கூறானதும் செய்யும் அடிப்படையில் ஆனால் ArcGis, பின்னர் ArcReader, ArcView, ArcEditor அல்லது ArcInfo செய்கிறது என்பதை அடையாளம் காட்டுகிறது. வலது அது செய்கிறது அல்லது கூறானதும் ஜிஐஎஸ் இல்லையா என்பதை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

பன்மடங்கு மற்றும் ஆர்க்கிஸ் இடையே ஒப்பீடு

மன்றத்தின் கருத்துக்கள் சார்பற்ற மற்றும் சற்றே குறுங்குழுவாதமானது, ஆச்சரியமானதல்ல, ஏனெனில் இது ஒரு குறிப்பிட்ட விண்ணப்பத்திற்கான மன்றம் மற்றும் மன்றம் போட்டிக்கு வெளியில் இருந்தால் அது நடக்கும். இது பன்மடங்கு டெவலப்பர்களின் சில தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

இந்த வேலைக்கு நான் குறைந்தது இந்த பயன்பாடுகள் காண்கிறேன்:

 • GIS பயன்பாட்டின் பட்டியல் நடைமுறைகள்
 • GIS பயன்பாட்டில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பகுதிகள் பட்டியல்
 • ArcRiew, ArcEditor மற்றும் ArcInfo உடன் ArcReader என்ன செய்கிறது என்பதை ஒப்பிடுக
 • ArcGIS ஐ மான்ஃபோல்டுடன் ஒப்பிடுக

முடிவில் ஆவணம் முடிவுக்கு இல்லை, ஏனெனில் அது முடிவெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒப்பீடுகளை செய்வதற்கு கவனம் செலுத்துகிறது. நிச்சயமாக, ஒரு முதல் ஒரு ஒப்பீடு மிகவும் எளிது அல்ல, குறிப்பாக ArcGIS ஒரு அடிப்படையாக உள்ளது அடிப்படை கருவி மற்றும் பல நீட்சிகள் அல்லது வெவ்வேறு இடங்களுக்கு ஏற்ற சிறப்பு பதிப்புகள். மான்ஃபோல்ட் என்பது GIS பயனர்களால் பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறைகளை ஒரு கருவியாக மாற்றும் போது, ​​ஒரு கருவியில் (எனினும் அளவிடுதல் உள்ளது) உட்பட ArcGIS நீட்சிகள் ஆனால் இவற்றில் பல குறிப்பாக ஒரு விலையில் அனைத்து ArcGIS நீட்சிகள் செய்கிறது என்ன மீறுகிறது உருவாக்கும் பல விஷயங்களை மிக குறைந்த.

இங்கே நான் பட்டியலில் பெரிய தெரிகிறது விட்டு இந்த நடைமுறைகளை ஒவ்வொரு 1,100 பணிகளை விட அடங்கும் நான் ஆங்கிலத்தில் விட்டு அசல் பொருள் இழக்க மட்டுமே தலைப்புகளை உள்ளன.

வரைபடம் பரஸ்பர

 • வரைபட ஊடுருவல்
 • கேள்விகள்
 • அட்டவணைகள்
 • வரைபடங்கள்
 • வரைபட வகைகள்
 • யுஎஸ்ஏ ரவுட்டிங் (ஸ்ட்ரீட்மேப் ™ அமெரிக்கா)

வரைபடம் காட்சி

 • பொது மேப்பிங்
 • அட்டவணை தரவு
 • திசையன் தரவு காட்சி
 • கருப்பொருள் வெக்டார் தரவு வகைகள்
 • குறியியல்
 • மேற்பரப்பு காட்சி
 • ராஸ்டர் தரவு காட்சி
 • ராஸ்டர் டிஸ்ப்ளே: படிநிலை வண்ண வளைவு தரவு நீட்டிப்பு நெறிமுறைகள்
 • ராஸ்டர் காட்சி புள்ளிவிபரம்
 • ராஸ்டர் டிஸ்ப்ளேம் ரெம்பமாள் முறைகள்
 • ராஸ்டர் காட்சி வகைப்படுத்தல் முறைகள்
 • ராஸ்டெர் கேடலாக் தடம் காட்சி
 • ராஸ்டர் கருவிகள்
 • அனிமேஷன்

தரவு திருத்துதல்

 • பல அம்ச அம்சங்கள் (புள்ளி, வரி, மற்றும் பலகோணம்)
 • திருத்துதல் போது வரைபடம் ஊடுருவல்
 • திசையன் தரவு மாற்றங்கள்
 • பொதுமைப்படுத்தலுக்கான
 • ஒருங்கிணைப்பு வடிவவியல் (COGO)

ராஸ்டர் எடிட்டிங் மற்றும் வெக்டரைசேஷன்

 • ArcGIS இல் துணைபுரிந்த அனைத்து ராஸ்டெர் வடிவங்களையும் Vectorize
 • ArcGIS ஒருங்கிணைப்பு
 • ராஸ்டர் நேராக ஜியோமெட்ரி
 • ராஸ்டர் நேராக்க சூழல்
 • திசைகாட்டி கண்காணித்தல்
 • தானியங்கி திசையமைப்பு
 • திசையமைப்பு அளவுருக்கள்
 • திசைகாட்டி முன்னோட்டம்
 • ராஸ்டர் செல் தேர்வு
 • ராஸ்டர் சுத்தப்படுத்தும் சூழல்
 • ராஸ்டர் துப்புரவு ஓவியம் கருவிகள்
 • ஆதரவு கருவிகள்

மொபைல் - ஜி.பி.எஸ் ஒருங்கிணைப்பு

 • ஜிபிஎஸ் ஆதரவு
 • டேப்லெட் பிசி

பன்னாட்டு Geodatabase எடிட்டிங்

 • பொது எடிட்டிங்
 • நிர்வாகம் ஜியோபிராசசிங்
 • பதிப்பித்தல்
 • குறுகிய பரிவர்த்தனை திருத்துதல்

பலதரப்பட்ட Geodatabase Archiving

 • காட்சி மற்றும் வினவல்
 • நிர்வகிக்கவும்

விநியோகிக்கப்பட்ட Geodatabases

 • பிரதிகளை நிர்வகி
 • துண்டிக்கப்பட்ட எடிட்டிங் ஜியோபிராசிங்
 • ஜியோடடபஸ்கள் ஜியோப்ராசிசிங் விநியோகிக்கப்படுகிறது

இடத் தரவரிசை பட தரவு (Georeferencing)

 • கருவிகள்
 • மாற்றம் முறைகள்
 • ஸ்பேடிஷியல் ரெஃப்ரேசன் தகவலை சேமி
தரவு மேலாண்மை

 • பொது
 • மூலம் GIS தரவைத் தேடுக
 • பாதுகாப்பு தரவை நிர்வகி
 • UML / CASE கருவி ஒருங்கிணைப்பு
 • Geodatabase நிர்வாகம்
 • பரிமாற்றம் கோப்பு இறக்குமதி / ஏற்றுமதி

பண்புக்கூறு மதிப்பீடு

 • ஜியோபிராசசிங்
 • களங்கள் ஜியோ ப்ராசசிங்
 • அம்சங்கள் இடையே உறவுகளை உருவாக்கி திருத்துக
 • Geodatabase உறவு நடத்தை
 • உறவு வகுப்பு ஜியோஅரச்ஸிங்

கட்டமைப்பியல்

 • வரைபடம் காட்சி
 • எடிட்டிங்
 • Geodatabase Topology விதி மீறல்
  செயல்பாடுகளை சரி
 • Geodatabase டோபாலஜி மேலாண்மை
 • Geodatabase Topology விதிகள்
 • Geoprocessing

நெட்வொர்க்ஸ்

 • பயன்பாட்டு நெட்வொர்க் பகுப்பாய்வு
 • தரவு மேலாண்மை
 • ஜியோமெட்ரிக் நெட்வொர்க் இணைப்பு விதிகள்
 • ஜியோமெட்ரிக் நெட்வொர்க் எடிட்டிங்

நேரியல் குறிப்பு (வழிகள்)

 • காட்சி
 • எடிட்டிங்
 • Geoprocessing

மெட்டாடேட்டா

 • பொது
 • பல்வேறு வகை பாணிகளை பயன்படுத்தி மெட்டாடேட்டாவைக் காண்க
 • Geoprocessing

பாதுகாப்பு புவியியல்

 • விண்ணப்ப கட்டமைப்பு
 • பகுப்பாய்வு
 • மாற்றம்
 • திரட்டல்
 • கூட்டு அம்சங்கள்
 • பொதுமைப்படுத்தலுக்கான
 • அட்டவணை மேலாண்மை
 • Pr
  ojections
 • கட்டமைப்பியல்
 • பொது

Geoprocessing

 • சுற்றுச்சூழல்
 • ஆதரவு ஸ்கிரிப்ட் சூழல்கள்
 • பொது தகவல் மேலாண்மை
 • தரவு ஒப்பீடு
 • அட்டவணை மேலாண்மை
 • புலம் மேலாண்மை
 • அம்சம் வகுப்பு மேலாண்மை
 • அம்ச மேலாண்மை
 • கோப்பு Geodatabase
 • பொதுமைப்படுத்தலுக்கான
 • கணிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்கள்
 • ராஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்
 • ராஸ்டர் மாற்றம்
 • ராஸ்டர் உருமாற்றம் / திட்டமிடல்
 • மாற்றம்
 • அடுக்குகள் மற்றும் அட்டவணை காட்சிகள்
 • கோர் பகுப்பாய்வு
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் கருவிகள்-பகுப்பாய்வு வடிவங்கள்
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் கருவிகள்-மேப்பிங் க்ளஸ்டர்கள்
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் கருவிகள்-அளவியல் புவியியல் விநியோகங்கள்
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் பகுப்பாய்வு-மாடலிங் ஸ்பேஷியல் உறவுகள்
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் கருவிகள்-ரெண்டரிங்
 • இடநிலை புள்ளிவிபரம் கருவிகள்-பயன்பாடுகள்
 • மல்டிடிமினென்ஷன் கருவிகள்
 • பணியிட மேலாண்மை
 • தரவுத்தள மேலாண்மை
 • அட்டவணை இணைகிறது
 • தரவு அட்டவணைப்படுத்தல்
 • ArcGIS சேவையக மேலாண்மை

மன்றம் பயனாளர்களால் வேலை முடிவடைந்தாலும், இங்கே நீங்கள் பதிவிறக்கலாம் முழு கோப்பும்

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.