கதைக் விவரக்குறிப்பு உருவாக்கும் CivilCAD

மிகச் சில நிரல்கள் இதைச் செய்கின்றன, குறைந்தபட்சம் அதை உருவாக்கும் எளிமையுடன் CivilCAD

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

பொதுவாக, நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது, அடுக்குகளின் அறிக்கை, அதன் திசைகள் மற்றும் தூரங்களின் அட்டவணை, அருகிலுள்ள எல்லைகள் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றைக் கொண்டு. இதை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம் CivilCAD, ஆட்டோகேட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இருப்பினும் இது பிரிக்ஸ்காட் உடன் வேலை செய்கிறது, இது மலிவானது மற்றும் ஆட்டோடெஸ்கின் அதே தர்க்கத்தில் வேலை செய்கிறது:

நான் காண்பிக்கப் போகும் நடைமுறைகள் அறிக்கைகள் மெனுவிலிருந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இந்த பயிற்சியின் நோக்கத்திற்காக நான் வெட்டிய பட்டியின் அடிப்பகுதியில் உள்ளது. அடிப்படையில் இது மூன்று முக்கியமான அம்சங்களை அனுமதிக்கிறது: பொருள்களை வரையறுத்தல், வரையறுக்கப்பட்டவுடன் அவற்றைக் கண்டுபிடித்து அறிக்கைகளை உருவாக்குதல்; பொருள்களைப் பொறுத்தவரை, இது வேலை புள்ளிகள், அருகிலுள்ள எல்லைகள், நிறைய மற்றும் தொகுதிகள் ஆகியவற்றை அனுமதிக்கிறது (இந்த கடைசிவை வரைபடமாக இல்லை என்றாலும் அவை பண்புகளின் பண்பு மற்றும் அவற்றின் நீட்டிப்பு இவற்றின் கூட்டுத்தொகை)

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

1. வெளிப்புற இணைப்புகளைக் குறிக்கவும்

இதற்காக, மெனு பயன்படுத்தப்படுகிறது: சிவில் கேட்> அறிக்கைகள்> குறி> கோலிண்டான்சியாஸ்

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்குபின்னர் நாம் செய்வது பிரதான வீதியை ஒட்டியிருக்கும் தொகுதியின் எல்லைகளைத் தொடுவதாகும், பின்னர் நாம் என்டர் செய்கிறோம், அதனுடன் ஒட்டுகிறோம். செயலாக்கப்பட்ட சமிக்ஞை என்னவென்றால், அவை நிறத்தை மாற்றி, CVL_COLIND எனப்படும் அடுக்குக்குச் செல்கின்றன. மைக்ரோஸ்டேஷன் புவியியல் செய்ததைப் போன்றது பண்புகளை ஒதுக்கும்போது, இங்கே தரவுத்தளம் இல்லை என்றாலும்.

எடுத்துக்காட்டு விஷயத்தில், மற்ற தெருவை ஒட்டியிருக்கும் எல்லைகளிலும் நாங்கள் இதைச் செய்கிறோம்:

 • 11 STREET
 • AVENUE REMEMBER
 • கால்ஜோன் லோபஸ்

இது என்னவென்றால், அந்த பக்கத்தின் பெயருடன் தொடர்புடைய பொருள்களுக்கு ஒரு பண்புக்கூறு உருவாக்குகிறது.

அருகிலுள்ளதைக் காண, இது செய்யப்படுகிறது: சிவில் கேட்> கண்டுபிடி> கொலிண்டான்சியா. பென்ட்லி வரைபடம் புவிஇருப்பிடத்தைப் போலவே, பக்கத்தையும் நாங்கள் எழுதுகிறோம், வரைபடத்தின் காட்சி அந்த எல்லையின் முழு நீளத்தை மையமாகக் கொண்டிருக்கும். இந்த நடைமுறைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு உரை கட்டளை உள்ளது, இதன் வழக்கு -LOCCOL ஆகும்.

2. அடுக்கு மற்றும் ஆப்பிள்களைக் குறிக்கவும்

அடுக்கு என்ன என்பதைக் குறிக்க, இது செய்யப்படுகிறது: சிவில் கேட்> அறிக்கைகள்> குறிக்கவும்> லோடிஃபிகேஷன்

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்குநிறைய லேபிளிடுவதற்கான அளவுகோல்களை நாங்கள் தேர்வுசெய்யும் ஒரு குழுவைப் பெறுகிறோம்: உரையின் அளவு, சொத்தின் எண்ணிக்கை, ஆப்பிள் அல்லது பயன்பாட்டை உள்ளிட விரும்பினால். இது சுய தலைமுறையின் செயல்முறை என்பதால், ஆரம்ப எண் என்ன என்பதை நாம் வரையறுக்க வேண்டும்.

செயலாக்கப்படும் சமிக்ஞை என்னவென்றால், மூடிய பலகோணம் உருவாக்கப்பட்டது, அது CVL_LOTIF அடுக்கில் அமைந்துள்ளது.

இந்த செயல்முறைக்கு 01, 02, 03 எண்களை வைக்க முடியாது என்பதற்கு சிறிய வரம்புகள் உள்ளன ... ஆனால் அது அவற்றை 1, 2, 3 என வைக்கிறது, எனவே இரண்டு இலக்கங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கடாஸ்ட்ரே கையேடு கூறினால், அவை திருத்தப்பட வேண்டும்.

ஆனால் பொதுவாக கட்டளை சிறந்தது, எல்லைகள் உருவாக்கப்படுவது அவசியமில்லை, LP ஆனது BPOLY கட்டளையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, வெளிப்படையாக நீங்கள் பெரிதாக்க வேண்டும், அதனால் அதிக நேரம் எடுக்காது, ஏனெனில் ஆட்டோகேடில் உள்ள இந்த கட்டளை முழு புலப்படும் பகுதியையும் ஸ்கேன் செய்கிறது அது மிகப் பெரிய வரிசைப்படுத்தலுடன் தாமதப்படுத்தப்படலாம். வட்டமான மூலைகளிலோ அல்லது ஸ்ப்லைன்களிலோ இருக்கும்போது இது சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது, அவை சிஏடியிலிருந்து வேலை செய்வதற்கு எளிதான இடப்பெயர்ச்சிகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

இந்த செயல்முறைக்கு வரைபடம் தேவை என்பது வெளிப்படையானது இடவியல் சுத்தம்இது அவ்வாறு இல்லையென்றால், அது தவறான பகுதிகளை உருவாக்கும். ஒரு சொத்தை தவறாக பெயரிடப்பட்டிருந்தால், தவறான வரிசையில் அல்லது நாங்கள் மாற்றங்களைச் செய்திருந்தால், பலகோணம் மட்டுமே நீக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டமைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் பண்பு வடிவத்தில் உள்ளது. ஒவ்வொரு வடிவமும் அதன் அளவு, பண்ணை எண், தொகுதி மற்றும் பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

3. புள்ளிகளைக் குறிக்கவும்

துணைப்பிரிவின் முனைகளை உருவாக்க கணினி, இது செய்யப்படுகிறது: சிவில் கேட்> அறிக்கைகள்> குறி> புள்ளி

தனித்தனியாக அல்லது ஒரு தொகுதிக்கு புள்ளிகளை உருவாக்க வேண்டுமா என்று எழுந்து நிற்கும் குழு கேட்கிறது. புள்ளியின் வடிவம், உரையின் அளவு மற்றும் அது எந்த எண்ணில் தொடங்குகிறது என்பதையும் நாம் தேர்வு செய்யலாம்.

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

வெறுமனே சுவாரஸ்யமாக, எந்த ஆப்பிளை நாம் புள்ளிகளை உருவாக்க விரும்புகிறோம் என்று அது கேட்கிறது, மேலும் கணினி உருவாக்கிய ஒரு எல்லையை இடைமறிக்கும் அனைத்து முனைகளையும் பகுப்பாய்வு செய்து, ஒரு புள்ளியை உருவாக்கி, அவற்றை லேபிளித்து, இது போன்ற இடஞ்சார்ந்த தொடர்புடன் ஒரு பண்புக்கூறாக மாற்றுகிறது. விருப்பத்துடன் நீங்கள் மீண்டும் கண்டுபிடிக்க வழி: சிவில் கேட்> அறிக்கைகள்> கண்டுபிடி> புள்ளி.

உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து புள்ளிகளும் CVL_PUNTO லேயரிலும், CVL_PUNTO_NUM இல் உள்ள சிறுகுறிப்புகளிலும் சேமிக்கப்படும்

அதே வழியில் நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் அல்லது நிறைய கண்டுபிடிக்க முடியும், இருப்பினும் நடைமுறையில் எண்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்தால் அது அவ்வளவு எளிதல்ல. இது காடாஸ்ட்ரல் பெயரிடலின் முறையைப் பொறுத்தது, பலரும் வெவ்வேறு அளவிலான வரைபடத்தில் ஆப்பிளை மீண்டும் செய்ய அனுமதிக்கின்றனர், மேலும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பண்ணை எண்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகின்றன.

3. தொழில்நுட்ப அல்லது விளக்க நினைவகத்தை உருவாக்கவும்.

இங்கே சிறந்தது. சிவில் கேட் போன்ற பல்வேறு அறிக்கைகளை உருவாக்க முடியும்:

 • பகுதிகளின் சுருக்கம்: இது முதலில் ஆப்பிள்களைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது, ஒவ்வொரு சொத்துக்கும் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகுதியைக் குறிக்கிறது, பின்னர் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள பயன்பாடுகளின் சுருக்கத்திற்குக் கீழே மற்றும் இறுதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து ஆப்பிள்களின் பயன்பாடுகளின் சுருக்கம் அல்லது தொடர்புடைய முழு வரைபடத்தையும் குறிக்கிறது.
 • அறிக்கை புள்ளிகள்: இது நான்கு நெடுவரிசைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பட்டியலை உருவாக்குகிறது: புள்ளி எண், எக்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு, ஒய் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உயரம்.

விஷயத்தில் விளக்க அறிக்கை. அந்த ஆப்பிளை நாங்கள் கோரினால், வரைபடத்தின் பெயர், தேதி ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் அறிக்கை உருவாக்கப்படுகிறது, பின்னர் ஒவ்வொன்றாக தொகுதிகள் அவற்றின் கணக்கிடப்பட்ட பகுதி, பயன்பாடு மற்றும் எல்லைகளுடன் பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. கணினி பொதுவான எல்லைகளை ஒரு பகுப்பாய்வு செய்கிறது என்பதைப் பாருங்கள், எனவே தொகுதி யாருடன் வெளிப்புறத்துடன் இணைகிறது, ஆப்பிளின் எல்லையிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு மட்டுமல்லாமல், தொகுதியின் உள் பகுதியை யார் இணைக்கிறது என்பதையும் இது கணக்கிடுகிறது.

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

நான் ஒரு வகை அறிக்கையை உருவாக்க விரும்பினால் தொழில்நுட்ப அறிக்கை, ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் அட்டவணை அடங்கும்: எல்லையின் நிலையங்கள், நிச்சயமாக, தூரம் மற்றும் ஆயத்தொலைவுகள். சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தொகுதிகளின் ஒவ்வொரு சொத்துக்கும் பரப்பளவு, பயன்பாடு மற்றும் இது மீண்டும் செய்யப்படுகிறது.

சிவில் கேட் அறிக்கை அடுக்கு

இரண்டின் கலவையான மற்றொரு அறிக்கை உள்ளது, இருப்பினும் ஆட்டோகேட் நினைவகத்தை நிர்வகிக்கும் முறை பல பண்புகள் இருந்தால் பாரிய அறிக்கைகளை இயக்க பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் நினைவகம் சரிந்தால் அது ஒரு அபாயகரமான பிழையை உருவாக்கும்.

முடிவில், ஒரு கேட் திட்டமாக இருப்பது ஒன்றும் மோசமாக இல்லை. முன்னேற்றங்கள் அல்லது காடாஸ்ட்ரல் நிர்வாகத்தின் வடிவமைப்பில் பொதுவான நடைமுறைகளை தீர்க்கிறது.

6 "சிவில் கேட் மூலம் பார்சல்களின் தொழில்நுட்ப நினைவகத்தை உருவாக்கு"

 1. சிவில் கேட் உருவாக்கிய பகுதிகளின் விளக்கமான நினைவுகள் மற்றும் சுருக்கத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது ஆட்டோகேடில் உள்ள ஒரு அட்டவணையில் வரையப்பட்டு வேர்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படாது.

 2. டெஸ்க்மாஸ்டர் நல்லது, ஆனால் அது செலுத்தப்படுகிறது, இதேபோன்ற ஒன்றை இலவசமாக முடித்துவிட்டேன்

  https://www.youtube.com/watch?v=tRg8YNSpBpU

 3. ஜேம்ஸ் லினரேஸ் மற்றும் இந்த டெஸ்க்மாஸ்டர் திட்டத்தை நான் பெறும் இடத்தில், இணையத்தில் பார்க்க ஒரு கையேட்டை மட்டுமே என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. ஆனால் எந்த நிரலும் இல்லை, அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பது குறித்த தகவலை நீங்கள் எனக்கு வழங்க முடிந்தால் நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்,
  நான் ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட், பெருவிலிருந்து வாழ்த்துக்கள்

 4. அவர்கள் டெஸ்க்மாஸ்டரை முயற்சிக்க வேண்டும், இது எழுத்தை உருவாக்க பயன்படும் தொழில்நுட்ப விளக்கத்தை செய்ய போதுமானது.
  இந்த திட்டத்தை எல் சால்வடாரைச் சேர்ந்த திரு ஜெய்ம் ராமிரெஸ் உருவாக்கியுள்ளார்

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.