சிவில் கேட் மற்றும் மொத்த நிலையத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கெடுப்புக்கான ஆட்டோகேட் பயிற்சிகள்

இந்த குறிப்பாக பயனர்கள், நான் பார்த்த சிறந்த பயிற்சிகள் ஒன்றாகும் CivilCAD சி.ஐ.எம்.ஏ.எம்.எல்.எம்.என். டி.டி உடன் பல படிமுறைகளும் சிக்கலான நிலைப்பாடுகளும் எடுக்கும் என்று மேற்பார்வை நடைமுறைகளை செய்ய அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

குடிமகன் மொத்த நிலையம்இந்த ஆவணம் பொறிக்கப்பட்டு, பொறியாளரான மானுவல் ஸமரிப்பா மெடினாவினால் வலைப்பக்கத்திற்கு உதவியது. இந்த தரத்தில் ஒரு கையேட்டில் நேரத்தை செலவழிக்க உங்கள் விருப்பத்தை பலர் பாராட்டுவார்கள்.

பொதுவாக, ஆவணம் படிப்படியான விவரங்களுடன் 12 க்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களில் 60 நடைமுறைகளின் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது; ஆவணத்தின் ஒரு நல்ல பகுதியில் கற்பித்தல் மற்றும் எழுதுதல் நல்ல தரம் வாய்ந்தது. பல பணிகள் ஒரு புதிய பயனரின் அர்த்தத்தில் செய்யப்படுகின்றன, காலப்போக்கில் அனுபவம் வாய்ந்த பயனர் விரைவாக விஷயங்களைச் செய்வதற்கான தந்திரங்களைக் கண்டுபிடிப்பார் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார்.

முதல் பிரிவில், சிவில் கேட் பயன்படுத்துவது படங்களுடன் விளக்கமளிக்கும் சமநிலையுடன் மிகச் சிறப்பாக கட்டப்பட்டுள்ளது. மொத்த நிலையத்தின் பயன்பாட்டை விளக்கும் பகுதி குறைவாகவே உள்ளது, இருப்பினும் இது இன்னும் நடைமுறையில் உள்ளது.

இது உள்ளடக்க அட்டவணை ஆகும்:

 

 1. ஒரு முதல் அத்தியாயம் குறியீட்டுக்குரியது, அது முழு எண் இல்லை என்றாலும்.
 2. சிவில் கேட் உடன் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள். இந்த பிரிவு சிவில் கேடியின் திறன்களையும் நன்மைகளையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது, இது மெக்சிகோவில் மிகவும் பிரபலமான நிலப்பரப்பு பயன்பாடாகும். அளவைக் கையாளுதல் மற்றும் அச்சிடுவதற்கான தளவமைப்பு தொடர்பான முக்கிய அம்சங்களும் விளக்கப்பட்டுள்ளன; இங்கே ஆவணத்தில் ஒரே பிழை உள்ளது, ஏனெனில் நீங்கள் மேலும் அறியக்கூடிய வலைப்பதிவிற்கான இணைப்புகளைக் காணவில்லை, ஆனால் தள பாதை காட்டப்படவில்லை.
 3. டேப் மூலம் ஒரு லிப்ட் வரைய கற்றுக்கொள்வது. முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு செய்யப்படாமல், குறிப்பாக கோடுகள், வட்டங்கள் மற்றும் குறுக்குவெட்டுகளைப் பயன்படுத்தி, உயர்த்தப்பட்ட பண்புகளை நாடாவுடன் வரைய கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது.
 4. தாங்கி மற்றும் தூரத்தின் மூலம் ஒரு கணக்கெடுப்பை வரைய கற்றுக்கொள்வது. கருவிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது இங்கே  CivilCAD  திசைகாட்டி மற்றும் டேப் கணக்கெடுப்புகளை வரைவதற்கு அல்லது தாங்கி மற்றும் தூரத்தால்; சுவாரஸ்யமானது, பக்கங்களின் நீளத்திற்கு விகிதாசார முறையுடன் குறுக்குவெட்டு இழப்பீட்டை எவ்வாறு செய்வது என்பதும் காட்டப்பட்டுள்ளது.
 5. ஆயத்தொகுதிகளால் ஒரு பயணத்தைக் கணக்கிட்டு வரைய கற்றுக்கொள்வது. விரிதாளைப் பயன்படுத்தவும் தரவுத்தளத்திலிருந்து வரைபடத்தை ஒருங்கிணைக்கவும் அவர்கள் கற்பிக்கப்படுகிறார்கள்; யுடிஎம் ஒருங்கிணைப்பு கட்டத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதையும் இது விளக்குகிறது.
 6. சுயவிவர சமநிலையின் வரைபடத்தைக் கற்றல். சுயவிவர அளவைக் கணக்கிடுவதிலிருந்து ஒரு நிலப்பரப்பு சுயவிவரத்தை எவ்வாறு வரையலாம், .scr நீட்டிப்பு ஸ்கிரிப்ட்டின் செயல்பாட்டை உள்ளடக்கியது.
 7. கதிர்வீச்சு முறையால் இடவியல் கட்டமைப்பைக் கற்றல். மொத்த நிலையத்தால் உருவாக்கப்பட்டவை போன்ற xyz புள்ளிகளின் பட்டியலில் உள்ள தரவுகளுடன், வரையறைக் கோடுகளின் தலைமுறை வரை இங்கு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
 8. தகவல்தொடர்பு சேனலின் திட்டத்தை உருவாக்க கற்றல். இந்த பகுதி அகலமானது, இது மீண்டும் ஒரு டிஜிட்டல் மாதிரியின் தலைமுறையை உள்ளடக்கியது, ஆனால் கூடுதலாக ஒரு சாலையின் வடிவியல் வடிவமைப்பு கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து வளைவுகள், நிலப்பரப்பு சுயவிவரம் மற்றும் குறுக்கு பிரிவுகளின் தலைமுறை உள்ளிட்டவற்றில் வேலை செய்கிறது. வெகுஜன வளைவைப் பெறுவது உட்பட அனைத்தும் SCT சாலைகள் தொகுதி மூலம் கட்டப்பட்டுள்ளன.
 9. மொத்த நிலையத்துடன் தொடங்க கற்றல். இந்த பிரிவு அடிப்படை, பொதுவாக சொக்கியா செட் 630 ஆர்.கே மொத்த நிலையத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்களின் விளக்கம்; பாதை வழங்கப்படாத வலைப்பதிவின் குறிப்பு. கையேடு படிகளை விளக்குகிறது என்றாலும், இனிமேல் ஆவணம் அதன் கிராஃபிக் சமநிலையை குறைவான படங்களுடன் இழக்கிறது; அதன் ஆசிரியர் சொல்வது போல், பின்னர் மேம்பட்ட பதிப்பு இருக்கும்.
 10. மொத்த நிலையுடன் பலவகைப்படுத்தலுக்கான கற்றல். பலகோணல் கணக்கில் மொத்த நிலையம் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; இங்கே இருந்து அது பிசி இருந்து மொத்த நிலையத்திற்கு தரவு அனுப்ப எப்படி விளக்கினார் என்று சுவாரஸ்யமான உள்ளது.
 11. குடிமகன் மொத்த நிலையம் மின்னணு தரவு பதிவுக்கான பயிற்சி. மின்னணு தரவு பதிவைப் பயன்படுத்தி விரிவான கணக்கெடுப்புகளை மேற்கொள்ள மொத்த நிலையத்தையும் அதன் வளங்களையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்; அடிப்படையில் தரவு பிடிப்பு.
 12. பிசிக்கு தரவை மாற்றுவதற்கான பயிற்சிகள். மொத்த நிலையத்தின் மின்னணு பதிவைப் பயன்படுத்தவும், தகவலை ஒரு கணினிக்கு மாற்றவும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், இதனால் கணினி உதவியுடன் வரைதல் உடனடியாக தயாரிக்கப்படுகிறது.
 13. மொத்த நிலையம் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு மென்பொருளைப் பயன்படுத்துவதற்கான கற்றல். நிலையத்தில் இணைக்கப்பட்ட நிரல்களை இயக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், இதனால் நிலப்பரப்பு தரவைப் பெற உதவுகிறது.

 

ஆசிரியரின் ஒரு நல்ல முயற்சியானது, அவரது முதிர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை அறிவொன்றை ஜனநாயகமயமாக்குவதற்கு உறுதியளிப்பதாக காட்டுகிறது.

இங்கிருந்து நீங்கள் உங்களால் முடியும் ஆவணத்தைப் பதிவிறக்குக.

 

இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே ஆசிரியரால் கூடுதல் உள்ளடக்கம்.

8 பதில்கள் "சிவில் கேட் மற்றும் மொத்த நிலையத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கெடுப்புக்கான ஆட்டோகேட் பயிற்சிகள்"

 1. வாழ்த்துக்கள், நான் புதியவன், நான் சிவில் கேட் கற்க விரும்புகிறேன், நான் பல பயிற்சிகளைப் பார்த்திருக்கிறேன், மேலும் இது சிவில்எக்ஸ்என்என்எம்எக்ஸ்டியை விட எளிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறேன், எனக்கு ஆர்வமாக உள்ளது, நான் ஒரு வரைவு பணியாளராக வேலை செய்கிறேன் மற்றும் சுயவிவரங்கள், விளிம்பு பிரிவுகள் போன்றவற்றால் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட ஆட்டோகேடில் பல கோப்புகளைப் பெறுகிறேன். ஆனால் புள்ளிகள் அல்லது தரவுத்தளம் இல்லாமல், அதனால் எனது முடிவுகளை என்னால் உருவாக்க முடியாது, ஆனால் பிரிவுகள், சுயவிவரங்கள் அல்லது பொது நிலப்பரப்பு பற்றிய எனது சொந்த கணக்கீடுகளை நான் செய்ய வேண்டும், அவை எனக்கு ஒரு டெமோ அல்லது வளைவுகளிலிருந்து புள்ளிகளை உருவாக்கும் செயல்முறைக்கு உதவ முடியும் நிலை. உங்கள் மதிப்புமிக்க உதவி, ஆசீர்வாதங்களுக்கு நன்றி கூறுவேன்

 2. ஹாய் ஆஸ்கார்.
  சி.ஐ.எம்.எல்.எம்.எல். எக்ஸ் உடன் இதே போன்ற கையேட்டை நான் பார்த்ததில்லை.
  சாண்டினோ நிலத்திற்கு வாழ்த்துக்கள்; நான் அங்கு நடக்கும்போது ஒரு கோகோ இருப்பதை உங்களுக்கு அறிவிப்பேன். நெருக்கடி விரைவில் நடக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

 3. Good Day Ing. நான் இதை வெளியிடுகிறேன், ஆனால் CIVIL3D ஐ எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதை அறிய உங்களுக்கு ஒரு கையேடு இருக்கிறதா?
  நிக்கராகுவாவிலிருந்து வாழ்த்துகள்.
  ஆஸ்கார் எஸ்பின்னல்
  Whatsapp: 505 XX

 4. நிச்சயமாக எவ்வளவு. என்னை ஒரு சுவாரஸ்யக்காரனாக ஆதரித்தார்.

 5. ing.samarripa நான் ஆட்டோகேட் மற்றும் சிவில் கேட் பாடத்திட்டத்தை எடுக்க முயற்சித்த ஒரு நபர், ஆனால் சில காரணங்களால் என்னால் அதைச் செய்ய முடியவில்லை, நான் வெளியே சென்றேன், அவருடைய திட்டத்தை நான் பார்த்தேன், உங்கள் வீடியோக்களைப் பார்க்க கற்றுக் கொள்ள உங்கள் வீடியோக்களைப் பார்க்க முடியுமா என்று நான் உங்களிடம் ஒரு உதவி கேட்க விரும்புகிறேன். ஆட்டோகேட் மற்றும் சிவில் கேட் ஆகியவற்றில் கைமுறையாக ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் மே உடன் நான் ஜாமீனில் பணிபுரியும் வாய்ப்பைப் பெற முடிந்தால், நான் ஒரு சிறந்த வேலையைச் செய்கிறேன் என்பதை அறிவேன். நீங்கள் எனக்கு உதவ முடிந்தால், கடவுள் உங்களை விற்பனையால் நிரப்பியதற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

 6. நல்ல வாழ்த்துக்கள்:

  கோப்பைப் பதிவிறக்க முயற்சிக்க உங்களுக்குத் தெரிவிக்க… சிவில் கேட் மற்றும் மொத்த நிலைய பயிற்சிகளைப் பதிவிறக்குங்கள்…. நான் அதைத் திறக்கும்போது பதிவிறக்கிய பிறகு எனக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது:
  கோப்பு திறக்கப்படாது, ஏனெனில் இது ஒரு ஆதரிக்கப்படாத கோப்பு வகை அல்ல அல்லது அது சேதமடைந்தது (உதாரணமாக இது மின்னஞ்சலில் ஒரு இணைப்பு என அனுப்பப்பட்டது, அது சரியாக இல்லை).

  இந்த விஷயத்தில் பயிற்சி செய்வது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, இதற்கு நீங்கள் எனக்கு உதவ முடிந்தால், கோப்பை மேம்படுத்துகிறேன் அல்லது அஞ்சல் மூலம் எனக்கு கொடுக்கலாம்.

  அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு நன்றி.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.