இறக்குமதி புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கேட் கோப்பில் ஒரு டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரி உருவாக்க

இது போன்ற ஒரு பயிற்சியின் முடிவில் எங்களுக்கு என்ன நன்மை இருந்தாலும் ஒரு வரி அச்சில் குறுக்கு பகுதியை உருவாக்குவதே, வெட்டு தொகுதிகளை, அடுக்கை அல்லது அதே சுயவிவரங்களை கணக்கிடுவது, இந்த பிரிவில் உள்ள டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரி புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்வதற்கான தருணம், இதனால் அது மற்றொரு பயனரால் நகலெடுக்கப்படும். ஆட்டோகேட் கட்டளைகள் ஆங்கிலத்தில் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதால், அவற்றை ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடலாம்.

சிவில் காட் பயன்படுத்தி தற்போதைய உடற்பயிற்சி செய்யப்படும். உங்களிடம் இல்லையென்றால், இறுதியில் அதை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது என்பதை நாங்கள் காண்போம்.

படிப்படியாக இந்த உடற்பயிற்சியை நீங்கள் உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் அழைக்கப்படும் மாதிரி கோப்பைப் பயன்படுத்தலாம் puntosSB.txt, இது கட்டுரை முடிவில் எவ்வாறு பெறலாம் என்பதைக் குறிக்க முடியும்.

 1. புள்ளிகளின் வடிவம்

சி.சி.ஏ.டி.ஏ., பல்வேறு பெயரிடல்களில் இருந்து புள்ளி வடிவத்தில் ஒருங்கிணைப்புகளை இறக்குமதி செய்ய முடியும். இந்த வழக்கில், ஒரு டி.எல்.டி. கோப்பில் உருவாக்கப்படும் ஒரு கணக்கெடுப்பில் இருந்து தரவைப் பயன்படுத்துவோம், அங்கு புள்ளிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் வடிவத்தில் பின்வரும் வடிவத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்: புள்ளி எண், எக்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு, ஒய் ஒருங்கிணைப்பு, உயரம் மற்றும் விவரம்.

 • 1 1718 1655897.899 293.47
 • 2 1458 1655903.146 291.81
 • 3 213 1655908.782 294.19
 • 4 469 1655898.508 295.85 CERCO
 • 5 6998 1655900.653 296.2 CERCO
 1. இறக்குமதி புள்ளிகள்

இது செய்யப்படுகிறது: CivilCAD> புள்ளிகள்> நிலம்> இறக்குமதி

தோன்றும் குழுவில், நாங்கள் விருப்பத்தை தேர்வு செய்கிறோம் NXYZ, நாங்கள் விவரங்களை இறக்குமதி செய்வதில் ஆர்வமாக உள்ளதால், நாங்கள் அனோட்டேட் விளக்கம் விருப்பத்தை தேர்வு செய்கிறோம்.

பொத்தானை ஏற்றுக்கொள்ள தேர்ந்தெடுக்கவும் OK நாம் கோப்பு தேர்வு, இந்த வழக்கில் அழைக்கப்படும் இது «puntosSB.txt". செயல்முறை புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்ய ஆரம்பித்து சில விநாடிகளுக்கு பின், எத்தனை புள்ளிகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன என்பதை குறிக்கும் ஒரு செய்தி தோன்றும். இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் 778 புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்தீர்கள் என்பதைக் குறிக்க வேண்டும்.

புள்ளிகளைப் பார்க்க, விரிவாக்க வகை பெரிதாக்கு தேவைப்படுகிறது. நன்றாக அந்தந்த ஐகான் அல்லது விசைப்பலகை பயன்படுத்தி Z> enter> X> உள்ளிடவும்.

புள்ளிகளின் அளவு நீங்கள் உள்ள அமைப்பை சார்ந்துள்ளது, இதை மாற்றுவதற்கு மாற்றவும் புள்ளி> புள்ளி உடை, அல்லது கட்டளை பயன்படுத்தி DDPTYPE.

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அவற்றை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், குறிப்பிட்ட புள்ளியைப் பயன்படுத்தி, 1.5 முழுமையான அலகுகளின் அளவைப் பயன்படுத்தவும்.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, அனைத்து புள்ளிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது, மற்றும் அதன் அடுத்த அது இருந்தது அந்த வழக்கில் அந்த விவரத்தை எழுதப்பட்டது.

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில் சில நிலைகள் உருவாக்கப்பட்டன:

 • CVL_PUNTO புள்ளிகள் உள்ளன
 • CVL_PUNTO_NUM விளக்கம் உள்ளது
 • CVL_RAD ஒரு ரேடியல் கணக்கில் இருந்து புள்ளியின் தரவைக் கொண்டிருக்கும்.

மட்டங்களின் நிறத்தை மாற்றியமைக்கலாம், அவை புள்ளிகள் நிறம் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து ByLayer வழியாக அனுப்பப்படும், இதனால் அவை அடுக்குகளின் வண்ணத்தைப் பெறுவதோடு எளிதாகக் காட்சிப்படுத்தலாம்.

AutoCAD திரையை வெள்ளை நிறத்தில் வைத்திருந்தால், அதனை கருப்பு பயன்படுத்தி மாற்றலாம் கருவிகள்> விருப்பங்கள்> காட்சி> நிறங்கள் ... ஒரு இருண்ட பின்புல நிறத்தில் மஞ்சள் போன்ற ஒளி நிறங்களில் பொருள்களைக் காண்பிப்பது எளிதாக இருக்கும்.

 1. முக்கோணத்தை உருவாக்கவும்

இப்போது நாம் ஒரு டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரிக்குள் நாம் இறக்குமதி செய்யும் புள்ளிகளை மாற்ற வேண்டும். இதற்கு, நாம் தேவையில்லாத அடுக்குகளை அணைக்க வேண்டும்.

இந்த வழக்கமான பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது:

சி.சி.ஏ.சி.> அடுக்குகள்> விடு. பின் ஒரு புள்ளியைத் தொட்டு, நாம் உள்ளிடவும். இதனுடன், டாட் அடுக்கு மட்டுமே காணப்பட வேண்டும். மேலும் அடுத்த கட்டத்திற்கு அனைத்து புள்ளிகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

நாம் செய்யும் முக்கோணத்தை உருவாக்க:

சி.சி.டி.ஏ.> Altimetry> Triangulation> Terrain. ஏற்கனவே உள்ள புள்ளிகள் அல்லது வரைபடத்தில் ஏற்கனவே வரையப்பட்ட கோடு வரிசைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொள்ள விரும்பினால், கீழே உள்ள குழு எங்களுக்குக் கேட்கிறது. புள்ளிகள் எங்கிருந்து வந்தாலும், நாங்கள் எழுதுகிறோம் கடிதம் பிநாம் செய்கிறோம் உள்ளிடவும். நாம் அனைத்து பொருட்களையும் தேர்ந்தெடுத்து கீழே உள்ளோம். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த எண்களை XX என்று குறிப்பிடுவோம்.

நாம் மீண்டும் செய்கிறோம் உள்ளிடவும், மற்றும் சுற்றளவு புள்ளிகளில் முக்கோணத்திற்கு எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்துவோம் என்பதை அமைப்பு நமக்குத் தெரிவிக்கிறது. இந்த வழக்கில் நாம் பயன்படுத்தும் 20 மீட்டர், கணக்கெடுப்பு சுமார் ஏறத்தாழ 10 மீட்டர் ஒரு கட்டம் செய்யப்பட்டது என்று கருதுகின்றனர்.

நாம் எழுதுகிறோம் 20நாம் செய்கிறோம் உள்ளிடவும்.

குறைந்தபட்ச கோணமாக நாம் குறிப்பிடுகிறோம் 1 நாம் செய்ய வேண்டிய பட்டம் உள்ளிடவும் மற்றும் இதன் விளைவாக இருக்க வேண்டும்:

உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3D முகங்களைக் கொண்ட CVL_TRI என்ற பெயரை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. நிலை வளைவுகளை உருவாக்குதல்

டிஜிட்டல் மாதிரி காட்சிப்படுத்தல் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று, வளைவுகளை உருவாக்குகிறது. இது செய்யப்படுகிறது: CivilCAD> Altimetry> நிலை வளைவுகள்> நிலப்பரப்பு

ஒவ்வொரு 0.5 மீட்டர், ஒவ்வொரு 2.5 மீட்டர் மற்றும் பிரதானவை (தடிமனாக) உள்ள இரண்டாம் வளைவுகள் (மெல்லிய சி.சி.ஏ.டி.

மற்றும் வளைவுகள் மென்மையாக்குவதற்கு நாம் ஒரு 4.4 காரணி பயன்படுத்துவோம் மற்றும் இதன் விளைவாக கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படம் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு பதில் "இறக்குமதி புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு CAD கோப்பு ஒரு டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரி உருவாக்க"

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.