இறக்குமதி புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கேட் கோப்பில் ஒரு டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரி உருவாக்க

 

இது போன்ற ஒரு பயிற்சியின் முடிவில் நமக்கு விருப்பம் என்னவென்றால், ஒரு கோடு அச்சில் குறுக்கு வெட்டுக்களை உருவாக்குவது, வெட்டு தொகுதிகள், கட்டு அல்லது சுயவிவரங்களை கணக்கிடுவது, இந்த பகுதியில் டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரியின் தலைமுறையை நாம் பார்ப்போம் புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்யும் தருணம், அதை மற்றொரு பயனரால் நகலெடுக்க முடியும். ஆங்கிலத்தில் ஆட்டோகேட் கட்டளைகள் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதால், அவற்றை ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவோம்.

இந்த பயிற்சியை நாங்கள் சிவில் கேட் பயன்படுத்தி செய்வோம். உங்களிடம் அது இல்லையென்றால், அதை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது என்பதை இறுதியில் காண்பிப்போம்.

படிப்படியாக இந்த உடற்பயிற்சியை நீங்கள் உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் அழைக்கப்படும் மாதிரி கோப்பைப் பயன்படுத்தலாம் puntosSB.txt, இது கட்டுரை முடிவில் எவ்வாறு பெறலாம் என்பதைக் குறிக்க முடியும்.

 1. புள்ளிகளின் வடிவம்

சி.சி.ஏ.டி.ஏ., பல்வேறு பெயரிடல்களில் இருந்து புள்ளி வடிவத்தில் ஒருங்கிணைப்புகளை இறக்குமதி செய்ய முடியும். இந்த வழக்கில், ஒரு டி.எல்.டி. கோப்பில் உருவாக்கப்படும் ஒரு கணக்கெடுப்பில் இருந்து தரவைப் பயன்படுத்துவோம், அங்கு புள்ளிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் வடிவத்தில் பின்வரும் வடிவத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்: புள்ளி எண், எக்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு, ஒய் ஒருங்கிணைப்பு, உயரம் மற்றும் விவரம்.

 • 1 1718 1655897.899 293.47 XNUMX
 • 2 1458 1655903.146 291.81 XNUMX
 • 3 213 1655908.782 294.19 XNUMX
 • 4 469 1655898.508 295.85 XNUMX FENCE
 • 5 6998 1655900.653 296.2 XNUMX FENCE
 1. இறக்குமதி புள்ளிகள்

இது செய்யப்படுகிறது:  சிவில் கேட்> புள்ளிகள்> நிலப்பரப்பு> இறக்குமதி

தோன்றும் குழுவில், நாங்கள் விருப்பத்தை தேர்வு செய்கிறோம் NXYZ, நாங்கள் விவரங்களை இறக்குமதி செய்வதில் ஆர்வமாக உள்ளதால், நாங்கள் அனோட்டேட் விளக்கம் விருப்பத்தை தேர்வு செய்கிறோம்.

பொத்தானை ஏற்றுக்கொள்ள தேர்ந்தெடுக்கவும் OK  நாம் கோப்பு தேர்வு, இந்த வழக்கில் அழைக்கப்படும் இது «puntosSB.txt«. செயல்முறை புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்குகிறது, சில விநாடிகளுக்குப் பிறகு, எத்தனை புள்ளிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு செய்தி கீழே தோன்றும். இந்த வழக்கில் அது 778 புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்தது என்பதைக் குறிக்க வேண்டும்.

புள்ளிகளைக் காண, விரிவாக்க வகை பெரிதாக்குதல் அவசியம். அந்தந்த ஐகானுடன் அல்லது விசைப்பலகையில் பயன்படுத்தலாம் Z> உள்ளிடவும்> எக்ஸ்> உள்ளிடவும்.

புள்ளிகளின் அளவு நீங்கள் உள்ள அமைப்பை சார்ந்துள்ளது, இதை மாற்றுவதற்கு மாற்றவும் வடிவம்> புள்ளி உடை, அல்லது கட்டளை பயன்படுத்தி DDPTYPE.

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அவற்றை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், குறிப்பிட்ட புள்ளியைப் பயன்படுத்தி, 1.5 முழுமையான அலகுகளின் அளவைப் பயன்படுத்தவும்.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, அனைத்து புள்ளிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது, மற்றும் அதன் அடுத்த அது இருந்தது அந்த வழக்கில் அந்த விவரத்தை எழுதப்பட்டது.

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில் சில நிலைகள் உருவாக்கப்பட்டன:

 • CVL_PUNTO புள்ளிகள் உள்ளன
 • CVL_PUNTO_NUM விளக்கம் உள்ளது
 • CVL_RAD ஒரு ரேடியல் கணக்கில் இருந்து புள்ளியின் தரவைக் கொண்டிருக்கும்.

மட்டங்களின் நிறத்தை மாற்றியமைக்கலாம், அவை புள்ளிகள் நிறம் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து ByLayer வழியாக அனுப்பப்படும், இதனால் அவை அடுக்குகளின் வண்ணத்தைப் பெறுவதோடு எளிதாகக் காட்சிப்படுத்தலாம்.

AutoCAD திரையை வெள்ளை நிறத்தில் வைத்திருந்தால், அதனை கருப்பு பயன்படுத்தி மாற்றலாம் கருவிகள்> விருப்பங்கள்> காட்சி> நிறங்கள்… ஒரு இருண்ட பின்புல நிறத்தில் மஞ்சள் போன்ற ஒளி நிறங்களில் பொருள்களைக் காண்பிப்பது எளிதாக இருக்கும்.

 1. முக்கோணத்தை உருவாக்கவும்

இப்போது நாம் இறக்குமதி செய்யும் புள்ளிகளை டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரியாக மாற்ற வேண்டும். இதற்காக, நமக்குத் தேவையில்லாத அடுக்குகளை அணைக்க வேண்டும்.

இந்த வழக்கமான பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது:

சிவில் கேட்> அடுக்குகள்> விடுங்கள்.  நாம் ஒரு புள்ளியைத் தொட்டு Enter செய்கிறோம். இதன் மூலம், புள்ளிகளின் அடுக்கு மட்டுமே தெரியும். அடுத்த கட்டத்திற்கு அனைத்து புள்ளிகளும் தெரியும்.

நாம் செய்யும் முக்கோணத்தை உருவாக்க:

சிவில் கேட்> அல்டிமெட்ரி> முக்கோணம்> நிலப்பரப்பு.  ஏற்கனவே உள்ள புள்ளிகள் அல்லது வரைபடத்தில் ஏற்கனவே வரையப்பட்ட வரையறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றை உருவாக்க விரும்புகிறீர்களா என்று கீழ் குழு கேட்கிறது. நம்மிடம் இருப்பது புள்ளிகள் என்பதால், நாங்கள் எழுதுகிறோம் கடிதம் பிநாம் செய்கிறோம் உள்ளிடவும். நாங்கள் எல்லா பொருட்களையும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம், கீழே 778 புள்ளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று சொல்ல வேண்டும்.

நாம் மீண்டும் செய்கிறோம் உள்ளிடவும், மற்றும் சுற்றளவு புள்ளிகளில் முக்கோணத்திற்கு நாம் எந்த தூரத்தைப் பயன்படுத்துவோம் என்று கணினி கேட்கிறது. இந்த வழக்கில் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் 20 மீட்டர், கணக்கெடுப்பு சுமார் ஏறத்தாழ 10 மீட்டர் ஒரு கட்டம் செய்யப்பட்டது என்று கருதுகின்றனர்.

நாம் எழுதுகிறோம் 20நாம் செய்கிறோம் உள்ளிடவும்.

குறைந்தபட்ச கோணமாக நாம் குறிப்பிடுகிறோம் 1 நாம் செய்ய வேண்டிய பட்டம் உள்ளிடவும் மற்றும் இதன் விளைவாக இருக்க வேண்டும்:

உருவாக்கப்பட்டுள்ள 3D முகங்களைக் கொண்ட CVL_TRI என்ற பெயரை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. நிலை வளைவுகளை உருவாக்குதல்

டிஜிட்டல் மாதிரி காட்சிப்படுத்தலின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று விளிம்பு கோடுகளை உருவாக்குவது. இது செய்யப்படுகிறது:  சிவில் கேட்> அல்டிமெட்ரி> விளிம்பு கோடுகள்> நிலப்பரப்பு

ஒவ்வொரு 0.5 மீட்டர், ஒவ்வொரு 2.5 மீட்டர் மற்றும் பிரதானவை (தடிமனாக) உள்ள இரண்டாம் வளைவுகள் (மெல்லிய சி.சி.ஏ.டி.

மற்றும் வளைவுகள் மென்மையாக்குவதற்கு நாம் ஒரு 4.4 காரணி பயன்படுத்துவோம் மற்றும் இதன் விளைவாக கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படம் இருக்க வேண்டும்.

 

ஒரு பதில் "புள்ளிகளை இறக்குமதி செய்து ஒரு கேட் கோப்பில் டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரியை உருவாக்குங்கள்"

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.