காப்பகங்களைக்

ஆட்டோகேட் 2015

இறக்குமதி புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கேட் கோப்பில் ஒரு டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரி உருவாக்க

  இது போன்ற ஒரு பயிற்சியின் முடிவில் நமக்கு விருப்பம் என்னவென்றால், ஒரு கோடு அச்சில் குறுக்கு வெட்டுக்களை உருவாக்குவது, வெட்டு தொகுதிகள், கட்டு அல்லது சுயவிவரங்களை கணக்கிடுவது, இந்த பகுதியில் டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பு மாதிரியின் தலைமுறையை நாம் பார்ப்போம் புள்ளிகளை எப்போது இறக்குமதி செய்ய வேண்டும், அதனால் ...

ஆட்டோகேட் 2016. முடிவு நிரந்தர உரிமங்களை.

இந்த உலகமயமாக்கப்பட்ட, ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட மற்றும் கிட்டத்தட்ட கணிக்க முடியாத பரிணாம வளர்ச்சியின் இயல்பான போக்காக, மென்பொருள் இனி ஒரு பெட்டி தயாரிப்பு அல்ல, அது ஒரு சேவையாக மாறும். ஆட்டோடெஸ்க் விதிவிலக்கல்ல, அடோப், பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸ், கோரல் ஆகியவற்றுடன் நாம் ஏற்கனவே காண்கிறோம். ஆட்டோ டெஸ்க் இந்த ஆண்டு 2015 கடைசியாக இருக்கும் என்று அறிவித்துள்ளது ...

இடம்சார் மேலாளர்: இடம்சார் தரவை கூட ஆட்டோகேட் இருந்து திறமையாக நிர்வகிக்கவும்

விண்வெளி மேலாளர் கேட்

இடஞ்சார்ந்த மேலாளர் என்பது இடஞ்சார்ந்த தரவு நிர்வாகத்திற்கான ஒரு பயன்பாடாகும், இது சுயாதீனமாக இயங்குகிறது. இது ஆட்டோகேடிற்கு புவியியல் திறன்களை வழங்கும் ஒரு சொருகி உள்ளது.