ஐசோலின்ஸ் என்றால் என்ன - வகைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

ஒரு விளிம்பு வரி என்பது சமமான மதிப்பின் நோக்கங்களுடன் சேரும் ஒரு வரி. வரைபடத்தில், சராசரி கடல் மட்டம் போன்ற நிலையான மட்டத்திற்கு மேலே சமமான உயரங்களைக் குறிக்க ஐசோலின்கள் ஒன்றிணைகின்றன. கோடுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு பிரதேசத்தின் புவியியலின் சிறப்பம்சங்களைக் குறிக்கும் வழிகாட்டி ஒரு விளிம்பு வரைபடம். பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளின் உயரம், சாய்வு மற்றும் ஆழத்தைக் காட்ட இது தவறாமல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வரைபடத்தில் இரண்டு வரையறைகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி ஒரு இடைநிலை வடிவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் மேலே உள்ள வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது.

ஆர்கிஜிஸ் மூலம் நீங்கள் ஐசோலின்களை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்ளலாம், எனவே ஒரு வரைபடம் எந்தப் பிரதேசத்தின் முப்பரிமாண மேற்பரப்பை இரு பரிமாண வரைபடத்தில் தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஐசோலின்ஸ் அல்லது வரையறைகளின் வரைபடத்தை புரிந்துகொள்வதன் மூலம், கிளையண்ட் மேற்பரப்பின் சாய்வை விளக்க முடியும். இது ஒரு பகுதியின் ஆழம் அல்லது உயரமாக இருந்தாலும், புவி வடிவங்கள் இப்பகுதியின் புவியியலைப் பற்றி பேசலாம். வரிகளில் இரண்டு ஐசோலின்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி வாடிக்கையாளருக்கு குறிப்பிடத்தக்க தரவை வழங்குகிறது.

கோடுகள் வளைந்த, நேராக அல்லது ஒருவருக்கொருவர் கடக்காத இரண்டின் கலவையாக இருக்கலாம். ஐசோலின்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட உயரத்தின் குறிப்பு, பொதுவாக கடலின் சராசரி உயரமாகும். ஐசோலின்களுக்கு இடையிலான தொடர்ச்சியான இடைவெளி ஆய்வின் கீழ் மேற்பரப்பின் சாய்வைக் குறிக்கிறது மற்றும் இது "இடைக்கால" என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஐசோலின்கள் உறுதியாக சிதறடிக்கப்பட்டால், அவை சாய்ந்த சாய்வைக் காண்பிக்கும். மறுபுறம், ஐசோலின்கள் வெகு தொலைவில் காட்டப்பட்டால், ஒரு நுட்பமான சாய்வு பற்றிய பேச்சு உள்ளது. நீரோடைகள், ஒரு பள்ளத்தாக்கில் உள்ள நீர்வழிகள் வளைவுகளின் வரைபடத்தில் "வி" அல்லது "யு" எனக் காட்டப்படுகின்றன.

வளைவுகள் வழக்கமாக "ஐசோ" என்ற முன்னொட்டுடன் கிரேக்க மொழியில் "சமமானவை" என்று பொருள்படும். «Iso pre என்ற முன்னொட்டை« isallo with உடன் மாற்றலாம், இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இதேபோன்ற வேகத்தில் மாறி மாற்றங்கள் நிகழும் இடத்தில் படிவ வரி இணைகிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது. வளைவு என்ற சொல் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட போதிலும், பிற பெயர்கள் வானிலை அறிவியலில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு எந்த நேரத்திலும் பல காரணிகளுடன் இடவியல் வரைபடங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்தகவு உள்ளது. இதேபோல், சமமாக பிரிக்கப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் வரையறைகள் சீரான சாய்வுகளைக் காட்டுகின்றன.

ஐசோலின்களின் வரலாறு

சமமான மதிப்பின் புள்ளிகளை இணைக்கும் வரிகளின் பயன்பாடு, வெவ்வேறு பெயர்களால் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்திருந்தாலும், நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. 1584 ஆண்டில் பீட்டர் ப்ரூயின்ஸ் என்ற டச்சுக்காரர் ஹார்லெமுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஸ்பார்ன் நீர்வழிப்பாதையின் ஆழத்தைக் காண்பிப்பதற்காக வரையறைக் கோடுகளின் முதல் பதிவு செய்யப்பட்டது. நிலையான ஆழத்தை குறிக்கும் ஐசோலின்கள் தற்போது "ஐசோபாட்கள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 1700 தசாப்தத்தில், நீர் மற்றும் பகுதிகளின் உடல்களின் ஆழங்களையும் அளவுகளையும் வரையறுக்க வரைபடங்கள் மற்றும் வரைபடங்களில் உள்ள கோடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 1701 இல் உள்ள எட்மண்ட் ஹாலே மிகவும் கவர்ச்சிகரமான வகையுடன் ஐசோகோனிக் விளிம்பு வரிகளைப் பயன்படுத்தினார். 1 ஆண்டில் மெர்வீட் நீர்வழிப் படுக்கையைப் புரிந்துகொள்ளவும் வரையவும் நிக்கோலஸ் க்ரூக்கியஸ் 1727 பாதத்திற்கு சமமான இடைநிலைகளுடன் ஐசோபாட்டாக்களைப் பயன்படுத்தினார், அதே நேரத்தில் பிலிப் புவாச் 10 ஆண்டில் ஆங்கில சேனலுக்காக 1737 பாதங்களின் இடைநிலை காலத்தைப் பயன்படுத்தினார். 1746 இல் டொமினிகோ வாண்டெல்லி மேற்பரப்பை வரையறுக்க வரையறைகளை பயன்படுத்தினார், டச்சி ஆஃப் மோடெனா மற்றும் ரெஜியோவின் வழிகாட்டியை வரைந்தார். 1774 இல் அவர் பூமியின் சராசரி தடிமன் அளவிட ஸ்கிஹாலியன் சோதனையை இயக்கியுள்ளார். மலைகளின் சரிவுகளை ஆதாரமாக ஆராய ஐசோலின்ஸ் யோசனை பயன்படுத்தப்பட்டது. அங்கிருந்து, மேப்பிங்கிற்கு ஐசோலின் பயன்படுத்துவது ஒரு பொதுவான உத்தி ஆனது. இந்த மூலோபாயம் பிரான்சில் இருந்து ஒரு வழிகாட்டலுக்காக ஜே.எல். அந்த தருணத்திலிருந்து, மேப்பிங் மற்றும் வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஐசோலின்களின் பொதுவான பயன்பாடு உள்ளது.

1889 இல் பிரான்சிஸ் கால்டன் "ஐசோகிராம்" என்ற வெளிப்பாட்டை அகநிலை அல்லது அளவு சிறப்பம்சங்களில் ஒற்றுமை அல்லது ஒப்பீட்டைக் காட்டும் வரிகளுக்கான முன்னோக்குக்கான ஆதாரமாக முன்மொழிந்தார். "ஐசோகான்", "ஐசோலின்" மற்றும் "ஐசரிதம்" என்ற சொற்கள் பொதுவாக ஐசோலின்களைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. "ஐசோக்ளின்ஸ்" என்ற வெளிப்பாடு ஒரு வரியைக் குறிக்கிறது, அது சமமான சாய்வோடு கவனம் செலுத்துகிறது.

ஐசோலின் வகைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

வரைபடங்கள் மற்றும் கிராஃபிக் மற்றும் அளவிடக்கூடிய தகவல்களின் பிரதிநிதித்துவங்களில் ஐசோலின்ஸ் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. விளிம்பு கோடுகள் ஒரு ஏற்பாடாக அல்லது சுயவிவரக் காட்சியாக வரையப்படலாம். தட்டையான பார்வை வழிகாட்டி பிரதிநிதித்துவம் ஆகும், இதனால் பார்வையாளர் அதை மேலே இருந்து பார்க்க முடியும். சுயவிவரக் காட்சி வழக்கமாக செங்குத்தாக ஒதுக்கப்படும் ஒரு அளவுருவாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பகுதியின் நிலப்பரப்புகளை கோடுகளின் ஏற்பாடு அல்லது ஏற்பாடாக வரைபடமாக்கலாம், அதே நேரத்தில் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசுபாட்டை சுயவிவரக் காட்சியாகக் காணலாம்.

ஒரு வழிகாட்டியில் நீங்கள் மிகவும் செங்குத்தான சாய்வைக் கண்டால், ஐசோலின்கள் "டிரான்ஸ்போர்ட்டர்" வடிவங்களின் விளிம்பில் சேருவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். இந்த நிலைமைக்கு, கடைசி விளிம்பு வரியில் சில நேரங்களில் குறைந்த தரத்தைக் குறிக்கும் பட்டமளிப்பு மதிப்பெண்கள் உள்ளன. ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமான வரையறைகளின் மூலமாகவும் மழைப்பொழிவு காண்பிக்கப்படுகிறது, கிட்டத்தட்ட எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கிறார்களா அல்லது உறுதியாக இருக்கிறார்கள்.

இருப்பிடத்தைப் பற்றிய நிறைய தகவல்களைக் காட்ட, வெவ்வேறு துறைகளில் விளிம்பு கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், ஐசோலின்களுக்கு பெயரிடப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் அவை பேசப்படும் தகவல்களின் வகையுடன் மாறக்கூடும்.

சூழலியல்: ஒரு கட்டத்தில் மதிப்பிட முடியாத ஒரு மாறியைக் காட்டும் வரிகளை உருவாக்குவதற்கு ஐசோப்லெத்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும், இது ஒரு பெரிய பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் துணை நிறுவனமாகும், எடுத்துக்காட்டாக, மக்கள்தொகையின் தடிமன்.

அதற்கேற்ப, ஐசோஃப்ளோர் சூழலில், மாவட்டங்களை ஒப்பீட்டு கரிம வகைகளுடன் இணைக்க ஒரு ஐசோப்லெட் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது போக்குவரத்து மற்றும் விலங்கு வகைகளின் வடிவங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்: சுற்றுச்சூழல் அறிவியலில் ஐசோலின்களின் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் உள்ளன. மாசு தடிமன் வரைபடங்கள் அதிக மற்றும் குறைந்த அளவிலான மாசுபாட்டைக் கொண்ட பகுதிகளை நிரூபிக்க மதிப்புமிக்கவை, இந்த பிராந்தியத்தில் மாசு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பை அனுமதிக்கும் அளவுகள்.

அரிக்கும் மழைப்பொழிவை நிரூபிக்க ஐசோப்ளேட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் ஐசோபெலாக்கள் இப்பகுதியில் மூளையதிர்ச்சி மாசுபாட்டின் அளவைக் காட்ட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நடவு மற்றும் உரோம வடிவங்களில் விளிம்பு கோடுகளின் யோசனை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது மண்ணின் சிதைவை பிரதேசங்களில் ஒரு அசாதாரண அளவிற்கு குறைக்கும் என்று அறியப்படுகிறது, நீர்வழிகள் அல்லது பிற உடல்களின் ஓரங்களில் நீர்

சமூக அறிவியல்: சமூகவியல்களில், வகைகளை வெளிப்படுத்த அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் ஒரு மாறியின் தொடர்புடைய விசாரணையைக் காட்ட, விளிம்பு கோடுகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. படிவ வரியின் பெயர் அது செயல்படும் தரவு வகையுடன் மாறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பொருளாதாரத்தில், ஐசோலின்கள் ஒரு பிரதேசத்தின் மீது மாறக்கூடிய சிறப்பம்சங்களைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றன, இயக்க நேரத்தின் விலையைப் பற்றி பேசும் ஐசோடபேன் போன்றது, ஐசோடிம் என்பது மூலப்பொருளின் மூலத்திலிருந்து போக்குவரத்து செலவைக் குறிக்கிறது, அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகவல் பயன்பாடுகளின் தலைமுறையின் அளவை அதிகரிப்பது பற்றி அசாதாரணமான பேச்சுக்கள்

புள்ளிவிவரங்கள்: அளவிடக்கூடிய சோதனைகளில், நிகழ்தகவின் தடிமன் மதிப்பீட்டோடு அணுகுமுறைகளைப் பெற ஐசோலின்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது ஐசோடென்சிட்டி கோடுகள் அல்லது ஐசோடென்சேன்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது.

வானவியலின்: ஐசோலின்கள் வானிலை அறிவியலில் பெரும் பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. காலநிலை நிலையங்கள் மற்றும் காலநிலை செயற்கைக்கோள்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள், வானிலை ஆய்வு வரைபடங்களின் வரைபடங்களை உருவாக்க உதவுகின்றன, அவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் மழைப்பொழிவு, நியூமேடிக் சக்தி போன்ற காலநிலை நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. காலநிலை நிலைமைகளை பாதிக்கும் வெவ்வேறு வெப்ப இயக்கவியல் கூறுகளை வெளிப்படுத்த ஐசோதர்ம்கள் மற்றும் ஐசோபார்ஸ் ஏராளமான அட்டைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வெப்பநிலை ஆய்வு: இது ஒரு வகை ஐசோலின் ஆகும், இது புள்ளிகளை சம வெப்பநிலைகளுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது, இது ஐசோதர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் சமமான சூரிய-சார்ந்த கதிர்வீச்சுடன் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருக்கும் பகுதிகள் ஐசோஹெல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சராசரி வருடாந்திர வெப்பநிலைக்கு சமமான ஐசோலின்கள் ஐசோஜோதெர்ம்கள் என்றும் சராசரி குளிர்கால வெப்பநிலை அல்லது அதற்கு சமமான பகுதிகளுடன் தொடர்புடைய பகுதிகள் ஐசோகெமிக்கல்ஸ் என்றும், சராசரி கோடை வெப்பநிலை ஐசோத்தேர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

காற்று ஆய்வு: வானிலை அறிவியலில், நிலையான தென்றல் வேக தகவலுடன் இணைக்கும் ஒரு கோடு கோடு ஐசோடாக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஐசோகன் ஒரு நிலையான தென்றலைக் குறிக்கிறது

மழை மற்றும் ஈரப்பதம்: மழை மற்றும் மண் உள்ளடக்கம் உள்ள புள்ளிகள் அல்லது பகுதிகளைக் காட்டும் ஐசோலின்களுக்கு பெயரிட பல சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

 • ஐசாயெட் அல்லது ஐசாயெட்டா: உள்ளூர் மழையைக் காட்டு
 • Isochalaz: அவை ஆலங்கட்டி மழை தொடர்ச்சியாக மீண்டும் மீண்டும் வரும் பகுதிகளைக் காட்டும் கோடுகள்.
 • isobront: அவை ஒரே நேரத்தில் புயலின் செயலை அடைந்த பகுதிகளைக் காட்டும் வழிகாட்டிகள்.
 • Isoneph மேகக்கணி பரவலைக் காட்டு
 • Isohume: அவை தொடர்ச்சியான நிலைத்தன்மையுடன் பிரதேசங்களை ஒன்றிணைக்கும் கோடுகள்
 • Isodrostherm: பனி புள்ளி உறுதிப்படுத்தல் அல்லது அதிகரிப்பு உள்ள பகுதிகளைக் காட்டுகிறது.
 • Isopectic: வேறுபடுத்தக்கூடிய பனி விநியோக தேதிகள் உள்ள இடங்களைக் குறிக்கிறது, ஐசோடாக் என்பது பனி நீக்கும் தேதிகளைக் குறிக்கிறது.

பாரோமெட்ரிக் அழுத்தம்: வானிலை அறிவியலில், எதிர்கால காலநிலை வடிவமைப்புகளை எதிர்பார்க்க காற்று அழுத்த ஆராய்ச்சி அவசியம். ஒரு வரியில் காட்டப்படும் போது பாரோமெட்ரிக் எடை கடல் மட்டத்திற்கு குறைகிறது. ஐசோபாரா என்பது ஒரு நிலையான காலநிலை எடையுடன் மாவட்டங்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு கோடு. ஐசோலோபார்ஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எடை மாற்றத்துடன் வழிகாட்டிகளாகும். ஆகையால், ஐசோலோபார்ஸ் கெட்டோஅலோபார் மற்றும் அனலோபார்ஸில் தனிமைப்படுத்தப்படலாம், இது எடை மாற்றத்தின் அதிகரிப்பு தனித்தனியாக குறைகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

வெப்ப இயக்கவியல் மற்றும் பொறியியல்: செறிவின் இந்த துறைகள் எப்போதாவது ஒரு வழிகாட்டுதலின் வரியைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை தகவல் மற்றும் மேடை கிராபிக்ஸ் ஆகியவற்றின் கிராஃபிக் பிரதிநிதித்துவத்தில் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கண்டுபிடிக்கின்றன, இந்த ஆய்வுத் துறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண வகை ஐசோலின்களின் ஒரு பகுதி:

 • Isochor நிலையான தொகுதி மதிப்பைக் குறிக்கிறது
 • isoclines அவை வேறுபட்ட நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
 • isodose கதிர்வீச்சின் சமமான பகுதியைத் தக்கவைப்பதைக் குறிக்கிறது
 • isophote இது ஒரு நிலையான வெளிச்சம்

மேக்னடிஸம்: பூமியின் கவர்ச்சிகரமான புலத்தை சிந்திக்க விளிம்பு கோடுகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஈர்ப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் காந்த சரிவுக்கு உதவுங்கள்.

ஐசோகோனிக் அல்லது ஐசோகோனிக் விளிம்பு கோடுகள் நிலையான கவர்ச்சிகரமான வீழ்ச்சியின் கோடுகளைக் காட்டுகின்றன. பூஜ்ஜிய வீழ்ச்சியைக் காட்டும் கோட்டை அகோனிக் வரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நிலையான கவர்ச்சிகரமான சக்தியுடன் ஒவ்வொரு அணுகுமுறைகளையும் ஒன்றாக இணைக்கும் ஒரு ஐசோலின் ஒரு ஐசோடைனமிக் கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஐசோக்ளினிக் வரி அனைத்து பிராந்திய உள்ளமைவுகளையும் சமமான கவர்ச்சிகரமான டைவ் மூலம் ஒன்றாகக் கொண்டுவருகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு அக்லினிக் கோடு பூஜ்ஜிய கவர்ச்சிகரமான டைவ்ஸுடன் அனைத்து பகுதிகளையும் ஒன்றாகக் கொண்டுவருகிறது. ஒரு ஐசோபோரிக் வரி ஒவ்வொரு அணுகுமுறையையும் நிலையான வருடாந்திர கவர்ச்சிகரமான வீழ்ச்சியுடன் பெறுகிறது.

புவியியல் ஆய்வுகள்: ஐசோலின்களின் சிறந்த பயன்பாடு - வரையறைகள், ஒரு பிராந்தியத்தின் உயரம் மற்றும் ஆழத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகும். இந்த கோடுகள் நிலப்பரப்பு வரைபடங்களில் உயரத்தை வரைபடமாகக் காட்டவும், ஆழங்களைக் காட்ட குளியல் அளவீடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலப்பரப்பு அல்லது குளியல் அளவியல் வரைபடங்கள் இரண்டும் ஒரு சிறிய பகுதியைக் காட்ட அல்லது பெரிய நிலப்பரப்பு போன்ற பகுதிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். இடைநிலை கோடுகள் இடையேயான வரிசை இடைவெளி, இடைநிலை என அழைக்கப்படுகிறது, இவை இரண்டிற்கும் இடையிலான அதிகரிப்பு அல்லது ஆழத்தைக் குறிக்கிறது.

விளிம்பு கோடுகள் கொண்ட ஒரு பிரதேசத்தைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அருகிலுள்ள கோடுகள் அதிக சாய்வு அல்லது கோணத்தைக் காட்டுகின்றன, அதே நேரத்தில் தொலைதூர வரையறைகள் ஒரு ஆழமற்ற சாய்வைப் பற்றி பேசுகின்றன. உள்ளே மூடப்பட்ட வட்டங்கள் வலிமையைக் குறிக்கின்றன, வெளிப்புறம் கீழ்நோக்கி காட்டுகிறது. ஒரு விளிம்பு வரைபடத்தில் உள்ள ஆழமான வட்டம் அந்த பகுதியில் மந்தநிலைகள் அல்லது பள்ளங்கள் இருக்கக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகிறது, அந்த நேரத்தில் "ஹேச்சர்ஸ்" என்று அழைக்கப்படும் கோடுகள் வட்டத்திற்குள் இருந்து காட்டப்படுகின்றன.

புவியியல் மற்றும் கடல்சார்வியல்: உலகின் மேற்பரப்பில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள துணை நிலப்பரப்பு, உடல் மற்றும் நிதி அம்சங்களின் விசாரணையில் விளிம்பு வரைபடங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஐசோபாச் என்பது புவியியல் அலகுகளின் சமமான தடிமனுடன் ஃபோசியைப் பெறும் விளிம்பு கோடுகள் ஆகும்.

கூடுதலாக, கடல்சார்வியலில், நீரின் விளிம்பு பகுதிகள் ஐசோபிக்னாஸ் எனப்படும் விளிம்பு கோடுகளுக்கு சமம், மற்றும் ஐசோஹாலின்கள் சமமான கடல் உப்புத்தன்மையுடன் புள்ளிகளை இணைக்கின்றன. ஐசோபாதிதெர்ம்கள் கடலில் சமமான வெப்பநிலையில் கவனம் செலுத்துகின்றன.

மின்னியல்: விண்வெளியில் மின்காந்தவியல் பெரும்பாலும் ஐசோபோடென்ஷியல் வரைபடத்துடன் காட்டப்படுகிறது. நிலையான மின் ஆற்றலுடன் புள்ளிகளுடன் சேரும் வளைவை ஐசோபொட்டென்ஷியல் அல்லது ஈக்விபோடென்ஷியல் லைன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

விளிம்பு வரைபடங்களில் விளிம்பு கோடுகளின் பண்புகள்

விளிம்பு வரைபடங்கள் ஏறுதலின் பிரதிநிதித்துவம் அல்லது பிரதேசங்களின் ஏற்றம் அல்லது ஆழத்தின் வழிகாட்டி மட்டுமல்ல, ஐசோலின்களின் சிறப்பம்சங்கள் வரைபடமாக்கப்படும் நிலப்பரப்புகளைப் பற்றி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க புரிதலை அனுமதிக்கின்றன. மேப்பிங்கில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சில சிறப்பம்சங்கள் இங்கே:

 • வரியின் வகை: இது புள்ளியிடப்பட்ட, வலுவான அல்லது இயக்க முடியும். ஒரு வலுவான வரியால் காட்டக்கூடிய அடிப்படை விளிம்பில் தகவல் இருக்கும்போது புள்ளியிடப்பட்ட அல்லது ரன் கோடு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • வரி தடிமன்: இது எவ்வளவு வலுவான அல்லது அடர்த்தியான கோடு வரையப்பட்டுள்ளது என்பதைப் பொறுத்தது. நிலப்பரப்பின் உயரங்களில் பல்வேறு எண்ணியல் குணங்கள் அல்லது வகைகளைக் காட்ட மாறுபட்ட தடிமன் கொண்ட கோடுகளுடன் விளிம்பு வரைபடங்கள் பெரும்பாலும் வரையப்படுகின்றன.
 • வரி நிறம்: இந்த வகை விளிம்பு வரி நிழல் ஒரு வழிகாட்டியில் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கிறது. எண் குணங்களுக்கு மாற்றாக வரி நிழல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • எண் முத்திரை: இது அனைத்து விளிம்பு வரைபடங்களிலும் முக்கியமானது. இது வழக்கமாக விளிம்பு கோட்டின் அருகே செய்யப்படுகிறது அல்லது வழிகாட்டி விளிம்பில் தோன்றக்கூடும். எண் மதிப்பு சாய்வு வகையை வேறுபடுத்த உதவுகிறது.

இடவியல் வரைபட கருவிகள்

வழக்கமான காகித வரைபடங்கள் ஐசோலின்கள் அல்லது வரையறைகளை மேப்பிங் செய்வதற்கான ஒரே முறை அல்ல. அவை முக்கியமானவை என்ற போதிலும், புதுமையின் முன்னேற்றத்துடன், வரைபடங்கள் தற்போது மிகவும் மேம்பட்ட கட்டமைப்பில் உள்ளன. இதற்கு உதவ பல கருவிகள், பல்துறை பயன்பாடுகள் மற்றும் நிரலாக்க அணுகல் உள்ளன. இந்த வரைபடங்கள் பெருகிய முறையில் துல்லியமாகவும், மிக விரைவாகவும், மாற்றியமைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும், மேலும் அவற்றை உங்கள் கூட்டாளர்களுக்கும் சக ஊழியர்களுக்கும் அனுப்பலாம்! அடுத்து, இந்த கருவிகளின் ஒரு பகுதியை சுருக்கமான விளக்கத்துடன் குறிப்பு செய்யப்படுகிறது

கூகுள் மேப்ஸ்

கூகிள் மேப்ஸ் என்பது உலகளவில் ஒரு ஆயுட்காலம். இது நகரத்தை ஆராயவும், வேறு சில நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அணுகக்கூடிய பல "காட்சிகளை" கொண்டுள்ளது, எடுத்துக்காட்டாக: போக்குவரத்து, செயற்கைக்கோள், நிலப்பரப்பு, சாலை போன்றவை. விருப்பங்கள் மெனுவிலிருந்து «லேண்ட்ஸ்கேப்» லேயரை செயல்படுத்துவது உங்களுக்கு நிலப்பரப்பு காட்சியை வழங்கும் (விளிம்பு கோடுகளுடன்).

கியா, ஆர்கிஜிஸ், பேக்கன்ட்ரி நேவிகேட்டர் (பல்துறை பயன்பாடுகள்)

அண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS இரண்டிற்கும் பல சிறிய பயன்பாடுகளைப் போலவே, ஐபோன் வாடிக்கையாளர்களும் கியா ஜி.பி.எஸ் பயன்படுத்தலாம். இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெவ்வேறு வகைகளுடன் இடவியல் வரைபடங்களை வழங்குகிறது. அறிவிக்கப்பட்ட பயன்பாட்டைப் பொறுத்து இந்த விண்ணப்பங்கள் இலவசமாக அல்லது செலுத்தப்படலாம். பாதை பயன்பாடுகள் நிலப்பரப்பு தரவைப் பெறுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ArcGIS பயன்பாடுகள் மற்றும் வெவ்வேறு ESRI பயன்பாடுகள் மேப்பிங் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட முடியும்.

Caltopo

மொபைல் ஃபோன்களில் நீங்கள் அனைத்து திறன்களுடன் விளையாட முடியாது, மேலும் இது வேலை செய்யும் இடங்களும் பிசிக்களும் ஹீரோக்களாக இருக்கும் இடம். உங்கள் அடுத்த பணியை முடிக்க உதவும் ஆன்லைன் நிலைகள் மற்றும் நிறுவக்கூடிய நிரலாக்க தழுவல்கள் உள்ளன. கேப்டோபோ என்பது நிரல் அடிப்படையிலான வழிகாட்டுதல் சாதனமாகும், இது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட இடவியல் வரைபடங்களை அச்சிட உங்களை அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, இது உங்கள் ஜி.பி.எஸ் சாதனங்கள் அல்லது செல்போன்களுக்கு அனுப்ப / நகர்த்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, இது தனிப்பயனாக்கம் அல்லது வரைபடங்களை ஆதரிக்கிறது மற்றும் வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.

mytopo

இதை ஒரு ஆதரவு வழங்குநராகக் காணலாம். இது ஓரளவிற்கு கால்டோபோ போன்றது (மேலே குறிப்பிட்டது), இருப்பினும், இது கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் கவனம் செலுத்துகிறது (அவை வெவ்வேறு நாடுகளையும் உள்ளடக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்!). எந்தவொரு அமெரிக்க மாவட்டத்தின் நிலப்பரப்பு வரைபடங்கள், செயற்கைக்கோள் படங்கள் மற்றும் திறந்த-தர துரத்தல் வரைபடங்கள் உள்ளிட்ட விரிவான தனிப்பயன் வரைபடங்களை அவை வழங்குகின்றன. UU. மிக உயர்ந்த தரமான வரைபடங்கள், நீங்கள் ஆன்லைனில் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் பார்க்கலாம் அல்லது சிறிய செலவில் முதல் நிலை பதிவாக அனுப்பலாம்.

நீங்கள் பதிவுபெறலாம் ArcGIS பயிற்சி 24 / 7 ஆதரவு மற்றும் வாழ்நாள் அணுகலுடன் எடன்பாக்ஸில் வாழ்க.


கட்டுரை ட்வின்ஜியோவுக்கான ஒத்துழைப்பு, எஸ்சிஓ நிர்வாகியாக பணிபுரியும் எங்கள் நண்பர் அமித் சான்செட்டி Edunbox எஸ்சிஓ மற்றும் உள்ளடக்க எழுதுதல் தொடர்பான அனைத்து படைப்புகளையும் அவர் கையாளுகிறார்.

Instagram - https://www.instagram.com/amitsancheti.12/

முகநூல் - https://www.facebook.com/amit.sancheti.12

சென்டர் - https://www.linkedin.com/in/amit-sancheti-461469171/

ட்விட்டர் - https://twitter.com/AmitSancheti14

ஒரு கருத்துரை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.