அத்தியாயம் XX: நோக்கம் பற்றிய குறிப்பு

 

வெவ்வேறு பொருள்களைத் துல்லியமாக வரைய பல நுட்பங்களை நாங்கள் ஏற்கனவே மதிப்பாய்வு செய்திருந்தாலும், நடைமுறையில், எங்கள் வரைதல் சிக்கலைப் பெறுவதால், புதிய பொருள்கள் வழக்கமாக உருவாக்கப்பட்டு, ஏற்கனவே வரையப்பட்டவற்றுடன் எப்போதும் வைக்கப்படுகின்றன. அதாவது, எங்கள் வரைபடத்தில் ஏற்கனவே இருக்கும் கூறுகள் புதிய பொருள்களுக்கான வடிவியல் குறிப்புகளை நமக்குத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, அடுத்த வரி ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து, பலகோணத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சி அல்லது மற்றொரு வரியின் நடுப்பகுதியில் இருந்து வெளிப்படுவதை நாம் அடிக்கடி காணலாம். இந்த காரணத்திற்காக, பொருள்களுக்கான குறிப்பு எனப்படும் வரைதல் கட்டளைகளின் செயல்பாட்டின் போது இந்த புள்ளிகளை எளிதில் சமிக்ஞை செய்வதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியை ஆட்டோகேட் வழங்குகிறது.

எனவே பொருள்களைப் பற்றிய குறிப்பு புதிய பொருள்களின் கட்டுமானத்திற்காக ஏற்கனவே வரையப்பட்ட பொருள்களின் வடிவியல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு முக்கிய முறையாகும், ஏனென்றால் இது நடுப்பகுதி, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கோடுகளின் குறுக்குவெட்டு அல்லது பிறவற்றில் ஒரு தொடுகோடு போன்ற புள்ளிகளைக் கண்டறிந்து பயன்படுத்த உதவுகிறது. பொருள் குறிப்பு என்பது ஒரு வகை வெளிப்படையான கட்டளை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், அதாவது ஒரு வரைதல் கட்டளையை செயல்படுத்தும்போது அதை செயல்படுத்தலாம்.

கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கான வெவ்வேறு குறிப்புகளைப் பயன்படுத்த ஒரு விரைவான வழி, நிலைப் பட்டியின் பொத்தானைப் பயன்படுத்துவது, இது குறிப்பிட்ட குறிப்புகளைச் செயல்படுத்த அனுமதிக்கிறது, மேலும் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வரைபடக் கட்டளையைத் தொடங்கினாலும் கூட வலியுறுத்துகிறோம். பூர்வாங்க தோற்றத்தைப் பார்ப்போம்.

ஒரு உதாரணத்தைப் பார்ப்போம். நாம் ஒரு நேர் கோட்டை வரைவோம், அதன் முதல் முனை ஒரு செவ்வகத்தின் உச்சியுடன் ஒத்துப்போகிறது, மற்றொன்று ஒரு வட்டத்தின் தொண்ணூறு டிகிரியில் நான்கு மடங்காக இருக்கும். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் வரைதல் கட்டளையின் செயல்பாட்டின் போது தேவையான பொருள்களுக்கான குறிப்புகளை செயல்படுத்துவோம்.

பொருள்களின் குறிப்பு முழுமையான துல்லியத்துடன் கோட்டை உருவாக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது மற்றும் பொருளின் ஆயத்தொலைவுகள், கோணம் அல்லது நீளம் பற்றி உண்மையில் கவலைப்படாமல். இப்போது இந்த வட்டத்திற்கு ஒரு வட்டத்தை சேர்க்க விரும்புகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதன் மையம் ஏற்கனவே இருக்கும் வட்டத்துடன் ஒத்துப்போகிறது (இது ஒரு பக்க பார்வையில் ஒரு உலோக இணைப்பு). மீண்டும், ஒரு பொருள் குறிப்பு பொத்தான் இந்த மையத்தை அதன் முழுமையான கார்ட்டீசியன் ஒருங்கிணைப்பு போன்ற பிற அளவுருக்களை நாடாமல் பெற அனுமதிக்கும்.

பொத்தானைக் கொண்டு செயல்படுத்தக்கூடிய பொருள்களின் குறிப்புகள் மற்றும் அதன் தோற்றத்தை உடனடியாகக் காணலாம்.

மேலே உள்ளதைத் தவிர, ஒரு சூழல் மெனுவில் உள்ள பொருள்களைப் பற்றி வேறு சில குறிப்புகள் உள்ளன, ஒரு வரைபட கட்டளையின் போது, ​​"ஷிப்ட்" விசையையும் பின்னர் வலது சுட்டி பொத்தானையும் அழுத்தினால்.

இந்த மெனுவில் தோன்றும் சில குறிப்புகளின் ஒரு தனித்துவமான பண்பு என்னவென்றால், அவை பொருள்களின் வடிவியல் பண்புகளை கண்டிப்பாகக் குறிக்கவில்லை, ஆனால் அவற்றின் நீட்டிப்புகள் அல்லது வழித்தோன்றல்களைக் குறிக்கின்றன. அதாவது, இந்த கருவிகளில் சில குறிப்பிட்ட அனுமானங்களின் கீழ் மட்டுமே இருக்கும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணும். எடுத்துக்காட்டாக, முந்தைய வீடியோவில் நாம் கண்ட "நீட்டிப்பு" குறிப்பு, துல்லியமாக, ஒரு திசையன், அவை இன்னும் விரிவாக இருந்தால் ஒரு கோடு அல்லது வில் இருக்கும் உணர்வைக் குறிக்கும். "கற்பனையான குறுக்குவெட்டு" என்ற குறிப்பு, வீடியோவிலும் நாம் பார்த்தது போல் முப்பரிமாண இடத்தில் உண்மையில் இல்லாத ஒரு புள்ளியை அடையாளம் காண முடியும்.

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு "எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் புள்ளிகளுக்கு இடையில் நடுத்தர" என்ற குறிப்பு, அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, எந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் இடைப்பட்ட புள்ளியை நிறுவ உதவுகிறது, அந்த புள்ளி எந்த பொருளுக்கும் சொந்தமில்லை என்றாலும்.

அதே பொருளில் செயல்படும் மூன்றாவது வழக்கு, அதாவது, பொருள்களின் வடிவவியலில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆனால் அவற்றுக்கு துல்லியமாக சொந்தமில்லாத புள்ளிகளை நிறுவுவது என்பது "இருந்து" என்ற குறிப்பு ஆகும், இது ஒரு புள்ளியை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் வரையறுக்க அனுமதிக்கிறது மற்றொரு அடிப்படை புள்ளி. எனவே இந்த "பொருள் குறிப்பு" "முடிவு புள்ளி" போன்ற பிற குறிப்புகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆட்டோகேட்டின் முந்தைய பதிப்புகளில், கருவிப்பட்டியை "பொருள்களுக்கான குறிப்புகள்" செயல்படுத்துவதும், வரைதல் கட்டளையின் நடுவில் விரும்பிய குறிப்புகளின் பொத்தான்களை அழுத்துவதும் மிகவும் பொதுவானது. இந்த நடைமுறையை இன்னும் செய்ய முடியும், இருப்பினும் இடைமுக ரிப்பனின் தோற்றம் வரைதல் பகுதியை அழிக்கவும் கருவிப்பட்டிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும் முனைகிறது. அதற்கு பதிலாக, மேலே விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, இப்போது நீங்கள் நிலைப்பட்டியில் கீழ்தோன்றும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், வரைந்து கொள்ளும்போது நிரந்தரமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறிப்புகளை தானாகவே செயல்படுத்த ஒரு முறையையும் ஆட்டோகேட் வழங்குகிறது. இதற்காக "பொருள் குறிப்பு" இன் நடத்தை "வரைதல் அளவுருக்கள்" உரையாடல் பெட்டியின் தொடர்புடைய புருவத்துடன் கட்டமைக்க வேண்டும்.

இந்த உரையாடல் பெட்டியில் நாம் செயல்படுத்தினால், எடுத்துக்காட்டாக, "எண்ட் பாயிண்ட்" மற்றும் "சென்டர்" என்ற குறிப்புகள் இருந்தால், அவை ஒரு வரைபடம் அல்லது எடிட்டிங் கட்டளையைத் தொடங்கும்போது தானாகவே பார்க்கும் குறிப்புகள். அந்த நேரத்தில் நாம் மற்றொரு குறிப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், நிலைப் பட்டியின் பொத்தானை அல்லது சூழல் மெனுவைப் பயன்படுத்தலாம். வித்தியாசம் என்னவென்றால், சூழல் மெனு விரும்பிய பொருள் குறிப்பை தற்காலிகமாக மட்டுமே செயல்படுத்தும், அதே சமயம் உரையாடல் பெட்டி அல்லது நிலை பட்டி பொத்தான் பின்வரும் வரைபட கட்டளைகளுக்கு அவற்றை செயலில் விடுகிறது. இருப்பினும், உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள அனைத்து குறிப்புகளையும் செயல்படுத்துவது நல்லதல்ல, எங்கள் வரைபடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கூறுகள் இருந்தால் கூட, குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை மிகப் பெரியதாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், குறிப்புகளின் செயல்திறனை இழக்க நேரிடும். செயலில் உள்ள பொருள்களைப் பற்றிய பல புள்ளிகள் இருக்கும்போது, ​​நாம் கர்சரை திரையில் ஒரு கட்டத்தில் வைக்கலாம், பின்னர் "TAB" விசையை அழுத்தலாம். இது அந்த நேரத்தில் கர்சருக்கு அருகிலுள்ள குறிப்புகளைக் காட்ட ஆட்டோகேட் கட்டாயப்படுத்தும். மாறாக, தானியங்கி பொருள்களுக்கான அனைத்து குறிப்புகளையும் செயலிழக்க விரும்பும் நேரங்கள் இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, திரையில் கர்சருடன் முழு சுதந்திரம் கிடைக்கும். அந்த நிகழ்வுகளுக்கு, "ஷிப்ட்" விசை மற்றும் வலது சுட்டி பொத்தானுடன் தோன்றும் சூழல் மெனுவில் "எதுவுமில்லை" விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

மறுபுறம், ஆட்டோகேட் ஒரு இறுதி புள்ளியை சுட்டிக்காட்டுகிறது என்பது தெளிவாகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நடுப்பகுதியை விட வேறு வழியில் குறிக்கிறது, இது ஒரு மையத்திலிருந்து தெளிவாக வேறுபடுகிறது. ஒவ்வொரு குறிப்பு புள்ளிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கர் உள்ளது. இந்த குறிப்பான்கள் தோன்றும் அல்லது இல்லை, அதே போல் கர்சர் அந்த இடத்திற்கு "ஈர்க்கப்படுகிறது" என்பது ஆட்டோ ஸ்னாப் உள்ளமைவால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது "பொருள்களுக்கான குறிப்பு" இன் காட்சி உதவியைத் தவிர வேறில்லை. ஆட்டோ ஸ்னாப்பை உள்ளமைக்க, ஆட்டோகேட் தொடக்க மெனுவில் தோன்றும் "விருப்பங்கள்" உரையாடல் பெட்டியின் "வரைதல்" தாவலைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.